Til forsiden
11-05-2022

Atea vinner flere rammeavtaler med Forsvaret

Atea har vunnet fire rammeavtaler med Forsvaret med en maksimal økonomisk ramme på opptil 8,35 milliarder kroner. Avtalene har en varighet på 4 år med mulighet for forlengelse på inntil tre år, og gjelder flere IT-leveranser til forsvarssektoren.

Ole Petter Saxrud

– Vi er utrolig stolte over at Forsvaret har tildelt Atea nye rammeavtaler. Med disse avtalene forsterker vi vår posisjon som Norges ledende leverandør på IT-infrastruktur og digitale løsninger. Forsvaret får tilgang til et kompetent og dedikert team, som jobber og har jobbet mot forsvarssektoren i mange år, med hele Atea i ryggen, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge. 

– At Atea igjen vinner kontrakter med Forsvaret etter en anbudskonkurranse er en bekreftelse på Ateas konkurransedyktighet nasjonalt, sier brigader Håkon Warø, nestkommanderende i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Han sier videre at Forsvaret er fornøyd med Atea sine tidligere og pågående leveranser og at Forsvarets logistikkorganisasjon ser frem til videre samarbeid. 

Avtalene skal dekke behovene til forsvarssektoren 

Gjennom rammeavtalene skal Atea de neste årene levere IKT- produkter og -tjenester som skal dekke forsvarssektorens behov. Dette gjelder leveranser innenfor arbeidsplass, nettverk, datarom, IKT-utstyr, vedlikeholdstjenester og logistikk- og installasjonstjenester.  

– Vi er veldig takknemlige over samarbeidet med Forsvaret. Vi har hatt et langt og godt forhold gjennom mange år. Disse nye rammeavtalene viser en enorm tillit til oss som selskap. I tillegg betyr det noe ekstra for oss å kunne bistå forsvarssektoren som har en så viktig og samfunnskritisk rolle, forteller Saxrud. 

Avtalene gjelder hele forsvarssektoren på Forsvarets sikre plattformer. Forsvarets logistikkorganisasjon inngår avtalene på vegne av Forsvarsdepartementet med de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsbygg. Videre er Justis- og beredskapsdepartementets underliggende etater brukere av rammeavtalene.