09-02-2023

Atea Norge med omsetningsrekord i 2022

Atea Norge leverer en topplinjevekst for 2022 på hele 15 % sammenlignet med 2021. – Vi har hatt et meget sterkt år innenfor flere forretningsområder. Det er spesielt god vekst innenfor skytjenester, programvare og maskinvare. Sammen med konsulentsatsingen vår, er vi veldig godt posisjonert for videre vekst i 2023, sier adm. direktør Ole Petter Saxrud i Atea Norge.

Omsetningen i 2022 endte på NOK 11,4 milliarder, og samlet årsresultat var NOK 387 millioner. Dette er en resultatforbedring på syv prosent sammenlignet med fjoråret.

I fjerde kvartal 2022 leverte Atea Norge en omsetning på litt over NOK 3,4 milliarder, noe som er en oppgang på 12 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultatet for fjerde kvartal ble på NOK 136 millioner. 

Øker på programvare, sky og maskinvare 

Fra 2022 til 2023 har omsetningen på skytjenester økt med nærmere 60 %, og programvareområdet øker med 25 %. – Stadig flere kunder velger oss når de skal flytte opp i skyen, sier Saxrud. I tillegg har vi det siste året jobbet veldig systematisk med å utvikle tjenester som treffer på kundenes behov.  

Atea har også det siste året hatt en god vekst innenfor maskinvare. Dette forretningsområdet vokser med 13 %.  

Et av verdens mest bærekraftige selskaper

Atea Norge har satt seg ambisiøse bærekraftsmål for 2030. – Det er hyggelig å registrere at vi har mottatt en rekke utmerkelser for vårt bærekraftsarbeid det siste året, blant annet fra EcoVadis, Canalys og CDP. Dette gir oss økt motivasjon til å løfte oss ytterligere til å bli et enda mer bærekraftig selskap, og ta vår del av ansvaret i IT-bransjen, forteller Saxrud.

I januar i fjor ble Atea kåret til et av verdens 100 mest bærekraftige selskaper av den prestisjetunge Corporate Knights’ Global 100-rangering, med en samlet plassering som nr. 51 blant alle bransjer. I år havnet Atea på topp blant de norske selskapene og 49. plass totalt, en ny rekord for selskapet. 

Sikkerhet i alle løsninger

Trusselsituasjonen mot norske virksomheter øker, og det blir stadig mer krevende for virksomheter å sikre digitale verdier i en utfordrende sikkerhetssituasjon. Atea Norge merker et økende behov hos sine kunder for sikkerhetskompetanse, sikkerhetstjenester og IRT-tjenester (Incident Response Team).  
 
– Også i 2022 merket vi en stor etterspørsel innenfor IT-sikkerhet, og et økende behov for våre tjenester, sier Saxrud.  

Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Send e-post til