Til forsiden
Tilbake til Bærekraft

Vårt bærekraftsarbeid

100% sirkulær innen 2030

Vi gjør vår del for å være med på den bærekraftige endringen vi ønsker å se i verden. Vi i Atea tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030. Atea har gjennom sin virksomhet valgt ut fem mål hvor vi skal utgjøre en størst mulig forskjell. Hvert år skal vi rapportere på hvor langt vi har kommet i dette arbeidet.

Fem bærekraftsmål

1 million

Gi bærekraftsopplæring til over 1 millioner mennesker, med en rekke inspirerende moduler for hvordan IT kan benyttes i møte med lokale og globale utfordringer.

1 : 1

Oppnå et forhold på 1:1 mellom solgte IT-enheter vs. resirkulerte. For hver tjeneste og hvert produkt vi lanserer på markedet, tar vi tilbake minst én enhet – forlenger IT-levetiden og bevarer ressursene.

TP2B

Oppnå vår visjon om The Place to Be, som innebærer å være ledende i bransjen ved å bygge en mangfoldig, likeverdig arbeidsstyrke der vi sammen bygger fremtiden med IT.

50 %

Oppnå minst 50% reduksjon i CO2-utslipp hos Atea. Dette inkluderer utfasing av fossilt brensel, redusering av flyreiser, halvering av transportutslipp og bruk av 100% fornybar energi.

100 : 1

Gjøre vårt innovasjonshåndavtrykk mye større enn karbonavtrykket vårt, og nå et 100:1 forhold ved å utnytte kraften til IT, spesielt innen områdene blockchain-teknologier, AI og robotikk.

Tydelig bærekraftsansvar

Vårt bærekraftsarbeid gjennomføres på tvers av Norden og Baltikum, med en rekke bidragsytere og ledelsen i front. Alle ansatte vil ta del i planen på ulike måter, og denne blir svært viktig for Atea i tiden som kommer, både internt og ekstern. Vi forventer også dette vil være svært positivt ovenfor våre kunder, som stiller strengere og strengere krav på bærekraft. Atea er allerede ledende på bærekraft, og viser et tydelig ansvar gjennom vår nye bærekraftsplan mot 2030.

Les mer om bærekraftsplanen her. 

Hva gjør vi?

Atea er ISO 14001 sertifisert og jobber kontinuerlig med utvikling av sitt arbeid med bærekraft og reduksjon av påvirkning på det ytre miljø. 

Atea ASA er tildelt en prestisjefylt platinum rating i samfunnsansvar av EcoVadis, og dermed rangert som topp 1 % av mer enn 90 000 virksomheter evaluert i 2022.  

Atea er kåret næringsledende for bærekraft i teknologisektoren av Nordens største merkevareundersøkelse om bærekraft, Sustainable Brand Index B2B i 2019.

Atea har et eget gjenbruk- og resirkuleringsprogram kalt Goitloop. Selskapet ønsker å ta mest mulig IT-utstyr i sirkulærøkonomien og sørge for at det blir gjenbrukt, reparert og resirkulert. I 2021 håndterte Atea omtrent en halv million enheter. 

I 2019 ble Atea tildelt «Prime»-status av Oekom Research AG, et av verdens ledende ratingbyråer innen bærekraftige investeringer. 

Atea er medlem av RBA – Responsible Business Alliance, som betyr at selskapet utfører risikovurderinger og revisjoner av sine leverandører og stiller tydelige krav i verdikjeden. 

Atea engasjerer seg i ulike tiltak mot konfliktmineraler i teknologibransjen, blant annet gjennom å opprettelsen av Responsible Minerals Initiative med RBA.

Atea fører klimaregnskap for konsernet og jobber kontinuerlig med å kutte utslipp. Atea kompenserer for selskapets klimagassutslipp og er klimanøytrale. Vi kjøper 80% EUA kvoter og 20% CDM kvoter.

 

FN´s bærekraftsmål

Atea har gjennom sin virksomhet valgt ut noen bærekraftsmål hvor vi kan utgjøre størst mulig forskjell.

Disse er:

  • Nr. 5 Likestilling mellom kjønnene
  • Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr. 9 Innovasjon og infrastruktur
  • Nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Nr. 13 Stoppe klimaendringene
  • Nr. 16 Fred og rettferdighet

Klimatiltak for møter og arrangementer

Vi i Atea setter miljø og klima som en viktig premissgiver i alle våre tjenester. Det samme gjelder for våre arrangementer, som, uavhengig av om de er fysiske eller digitale, skal gjennomføres i tråd med vår bærekraftsstrategi.

Som et ledd i denne strategien, støtter vi Zero sitt arbeid. Vi har sammen utviklet en teknisk spesifikasjon for produksjon, som viser våre krav for gjennomføring av arrangementer, og er et bidrag for å nå bærekraftsmålene mot 2030.

Les spesifikasjonene her.

Vårt miljøarbeid

Redusere utslipp med 50%

Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt karbonavtrykk, og skal kutte utslipp på både transport, reise, elektrisitet og varme og avfall. Målet er å redusere utslipp med 50% innen 2030.

Miljøkrav og etiske retningslinjer

I tillegg har vi et stort fokus på miljø i emballasje og transport ut til kunder, og jobber tett med våre distributører på deres miljøarbeid. Våre etiske retningslinjer inneholder miljøkrav for å redusere karbonutslippene i produksjon og hele produktets livssyklus.

Aktivt miljøarbeid

En viktig del av vår forpliktelse er å drive aktivt miljøarbeid. Vårt mål er å møte våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnets forventninger med et aktivt klima- og miljøansvar. Den største miljøpåvirkningen ligger i vårt arbeid med overgangen til en sirkulær IT-økonomi, og hvordan våre tjenester kan bidra med å redusere utslipp hos våre kunder.

Føre klimaregnskap

Atea har ført klimaregnskap siden 2007. Klimaregnskapet fra 2017 viser at vi i Norge har redusert utslippene per ansatt med 43 %. Klimaregnskapet er derfor et viktig verktøy for å nå målene våre fremover, samtidig som det bidrar til åpenhet på hvor langt vi har kommet i dette arbeidet.

Atea er en klimanøytral virksomhet

Atea er klimanøytral virksomhet i Norge og jobber kontinuerlig med å redusere utslipp. Det vi ikke kan kutte kompenserer vi for på Scope 1 og 2 ved å kjøpe klimakvoter som teoretisk fjerner tilsvarende CO2 fra atmosfæren. Atea Norge dekker 80% av utslippet ved kjøp av EUA kvoter og for de resterende 20% samarbeider vi med organisasjonen ZeroMission der vi har kjøpt kvoter i et Gold Standard og CDM / CER-sertifisert prosjekt.

Våre ansatte er Bærekrafthelter

Det er stadig flere virksomheter som tar stilling til bærekraft i sin bransje og i innkjøpsprosser. For at vi skal kunne tilfredsstille dette behovet og jobbe med bærekraft på tvers av virksomheten, må våre ansatte ha kunnskap om hva bærekraft er, hvilke utfordringer vi står ovenfor i verden i dag og hvordan IT kan være en stor del av løsningen.

I 2021 gjennomførte vi en omfattende opplæring med foredrag, workshops og eksamen, der ansatte ble utfordret til å danne egne pitcher og presentere dem for gruppene. I 2022 tar vi steget videre med en videoserie og digitale moduler alle ansatte må gjennomføre, som skal gi dem den nødvendige kompetansen til å imøtekomme kundene og samfunnet sitt økende behov på bærekraft.

Når de ansatte har gjennomført Bærekraftskolen vil de bli sertifisert som bærekrafthelter.

 

våre bærekraftshelter

 

Tilbake til Bærekraft