Til forsiden
14-07-2022

2. kvartal 2022: Atea Norge med kraftig økning på skytjenester

Atea Norge fortsetter den gode veksten innenfor kjerneområdene programvare, sky, maskinvare og driftstjenester. – Det er spesielt gledelig at vi vokser med hele 188 % på skytjenester og 47 % på driftstjenester sammenlignet med andre kvartal i fjor. Vi leverer skytjenester som gir kundene muligheter for innovasjon, datakraft og lagring som er helt avgjørende for å kunne lykkes i en digital omstilling, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Ole Petter Saxrud

I andre kvartal 2022 leverte Atea Norge en omsetning på over NOK 2,8 milliarder. Dette tilsvarer en vekst på hele 19 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultatet økte med litt over 40 prosent til NOK 119 millioner. Den kraftige resultatforbedringen skyldes salg av Atea Mobil i dette kvartalet.  

Store investeringer innenfor konsulenttjenester 

Atea Norge investerer store ressurser på konsulenttjenester og nyansatte for å møte det økende behovet i markedet. I mai ble Hans Sigvart Hansen ansatt som ny leder for Atea Consulting. 

 – Hans Sigvart blir helt sentral i arbeidet med å ta en tydeligere posisjon i markedet og spisse oss enda mer som et konsulenthus, sier Saxrud. 

Økende trusselbilde  

Verden er fortatt preget av mange cyberangrep mot virksomheter og et skjerpet digitalt trusselbilde.  

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter IT-sikkerhetskompetanse og tjenester innenfor IT-sikkerhet. Dette blir bare viktigere og viktigere fremover sett i lys av de siste måneders IT-angrep. Vi er opptatt av at IT-sikkerhet må være en sentral komponent i digitaliseringen av både offentlig og privat sektor, sier Saxrud. 

Nok en bærekraftspris til Atea 

For tredje år på rad har Atea blitt tildelt den høyeste bærekraftsvurderingen innen miljø og sosial ytelse av den globale organisasjonen EcoVadis. En rangering der vi er blant de 1 % beste av mer enn 90 000 selskaper som er evaluert.  

– Vi er utrolig stolte over EcoVadis anerkjennelse av vårt bærekraftsarbeid som er en del av vår større innsats for å skape og fremme meningsfull, positiv, varig endring i IT-bransjen. Bærekraft er kjernen i Ateas misjon, å bygge fremtiden med IT. Denne anerkjennelsen driver og motiverer oss til å komme nærmere våre 2030-mål, sier Saxrud.

Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Send e-post til