Til forsiden
08-08-2023

Årets sommerstudenter i Trondheim

I år har vi hatt fem sommerstudenter på kontoret vårt i Trondheim. De har vært hos oss i seks uker og har fått i oppgave å kartlegge hva Atea leverer på bærekraft og samtidig undersøke kunders behov og etterspørsel.

Sommerstudenter 2
Om sommerstudentene

🎓 Emma Amalie Pedersen: 22 år fra Sarpsborg og begynner til høsten på sitt fjerde år på Datateknologi med spesialisering i Programvaresystemer ved NTNU Trondheim. Etter sommeren ønsker hun å spisse kunnskapene sine innenfor programvareutvikling og jobbe videre med styrking av mangfold innenfor teknologiske studieretninger med prosjektet Ada

🎓 Emma Skattum: 23 år fra Oslo. Studert 3 år på energi og miljø (NTNU), og fullfører nå sivilingeinørgraden på NTNUs entreprenørskole. Her jobber hun med oppstarten UseLess som jobber mot å gjøre tekstilindustrien mer sirkulær og hun er aktiv i innovasjonsmiljøet. Etter sommeren starter hun i 5.klasse og skal skrive prosjektoppgave og master rundt sirkulære forretningsmodeller. Videre ønsker Emma å bruke sin utdanning som teknolog og forretningsutvikler til å jobbe med oppstart og andre engasjement som bidrar inn mot en bedre verden. 

🎓 Joakim Skaanes: 24 år fra Ørland, og begynner på femte året på Økonomi og Administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen til høsten. Gjennom studieløpet har han tilegnet seg arbeidserfaring gjennom å starte egen nettbutikk og deltidsstillinger innen business consulting og eiendom. Masteroppgaven hans vil handle om optimalisering av lønnsomhet i boligutviklingsprosjekter. 

🎓 Oda Grauff Erntsen: 25 år fra Trondheim og begynner til høsten i femteklasse på Industriell Økonomi og Teknologiledelse NTNU. Som hovedprofil har hun valgt strategi og forretningsutvikling samt spesialisering i Kunstig Intelligens. I høst skal hun sammen med Sofia skrive prosjektoppgave, og deretter masteroppgave, rundt design av strategier for digitale transformasjoner.  

🎓 Sofia Susnic Krossøy: 23 år fra Sandefjord. Studerer Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Indøk) ved NTNU og begynner til høsten i femteklasse. På Indøk går hun teknisk retning innenfor energi & miljø, samt tar hovedprofil innen strategi og forretningsutvikling. Til høsten skal hun sammen med Oda skrive prosjekt- og masteroppgave rundt digital transformasjon.  

Om årets sommerprosjekt 

Årets sommerprosjekt går ut på å kartlegge hva Atea leverer på bærekraft og samtidig undersøke kunders behov og etterspørsel. Med bakgrunn i dette har vi som mål å avdekke hvordan Ateas faktiske leveranser dekker dette behovet ved å gjennomføre en gapsanalyse. Videre skal vi se på hvordan dette gapet kan tettes, samt komme med en rekke forslag til forbedringstiltak.  

Vi undersøker blant annet flere av Atea sine eksisterende tjenester og tiltak i forbindelse med bærekraft. Dette inkluderer GoitLoop, en tjeneste for henting og resirkulering av gammelt IT-utstyr, og 100%-klubben, som består av offentlige og private virksomheter som har forpliktet seg til et mål om å gjenbruke og resirkulere 100% av IT-utstyret sitt. I arbeidet analyserer vi hva som fungerer i dag, samt ser etter forbedringer. Vi undersøker også muligheter for å implementere bærekraftselementer i andre leveranser, samt vurderer tiltak og utvidelser av tjenester for at Atea skal kunne svare enda litt bedre på kundens etterspørsel innen bærekraft. 

Hvordan er det å være sommerstudent i Atea? 

Vi trives veldig godt som sommerstudenter i Atea! Vi har fått en relativt åpen oppgave, som gjør at vi virkelig får benyttet kunnskapene i det tverrfaglige teamet. Samtidig får vi på denne måten muligheten til å arbeide med det vi selv synes er interessant og lære av hverandre. De ansatte i Atea har tatt oss veldig godt imot og ønsker å hjelpe oss med oppgaven. På denne måten har det vært enkelt for oss å samle inn relevant data og vi opplever at det er veldig god kultur for å lære av hverandre innad i Atea.  

Hvordan er en vanlig dag? 

En vanlig dag som sommerstudent hos Atea starter med at vi tar oss en felles kaffekopp og diskuterer planen for dagen. I de tre første ukene av prosjektet gjennomførte vi en rekke intervjuer, så da gikk dagen ut på å forberede, gjennomføre og reflektere over intervjuene. De siste tre ukene av prosjektet vil dagene gå ut på å analysere informasjonen vi har samlet inn, samt rapportskriving. Vi har varierte arbeidsdager, men da vi alle jobber på samme prosjekt er dagene alltid fylt med samarbeid, diskusjoner og moro, noe som gjør det givende å komme på jobb hver dag. 

Samtidig er det verdt å nevne at vi alltid spiser lunsj sammen i Trondheimskontoret sin gode kantine, og som oftest inneholder dagene også en liten runde shuffleboard. Hvis vi ikke benytter oss av treningsfasilitetene på huset etter jobb, så drar vi hjem klokken 16. 

Hva ønsker dere å få ut av sommerprosjektet? 

Vi ser på sommerprosjektet som en fin mulighet til å lære mer om samspillet mellom teknologi og bærekraft, samt hvordan man kan integrere bærekraft som en kjerneaktivitet i alt man gjør i en virksomhet. Gjennom årets prosjekt ønsker vi å gjøre en god analyse slik at vi kan bidra til at Atea leverer bedre både ovenfor kunder og generelt på bærekraft. Utover dette ønsker vi også å lære mer om Atea som bedrift og potensiell arbeidsgiver i fremtiden. Vi ønsker å bruke kunnskapen vi har fra våre forskjellige studiebakgrunner til å produsere et resultat som kan tas med videre, slik at vi er med på å gjøre en faktisk forskjell.  

Hva har dere lært av å jobbe med prosjektet? 

Vi har gjennom intervjuer lært mye om hvordan Atea fungerer som selskap og fått innblikk i det gode arbeidet når det kommer til intern bærekraft. Noe vi ikke visste fra før var at Norge er verst i verden på e-avfall, og det er utrolig kult å se hvordan Atea aktivt tar ansvar for å forbedre dette gjennom tjenesten Goitloop og 100%-klubben. Samtidig har vi brukt en god del tid på å sette oss inn i ulike teknologier og koblingen til bærekraft og dermed opparbeidet oss en del kunnskap på dette området. Sommerprosjektet har også lært oss mer om hvordan det er å jobbe i et tverrfaglig team, og tvunget oss til å tenke kreativt når det kommer til metoder for innhenting av informasjon.