09-08-2023

Årets sommerstudenter i Stavanger

I år har vi for første gang hatt sommerstudenter på vårt kontor i Stavanger. Fem studenter har i seks uker jobbet med å forbedre erfaringsdeling i prosjekter i Atea.

Sommerstudenter
Om sommerstudentene

🎓 Syver Skaug: Starter på 4. året på produktutvikling og produksjon med spesialisering innenfor ledelse og systemfag. Studerer i tillegg bachelor i samfunnsøkonomi. Planen videre er utveksling til Milano og forhåpentligvis lære litt Italiensk. 

🎓 Kristian Meinich-Bache: Begynner 5. året på Produktutvikling og produksjon med spesialisering innen Ledelse og systemfag med fordypning i RAMS. Planen videre er å fullføre masterstudiet. 

🎓 Caroline Wollum: Starter på siste året av master i økonomi og administrasjon på NHH til høsten. Spesialisering innen hovedprofilen Business Analytics. Planen videre er å fullføre masterstudiet.

🎓 Herman Bjørnå: Har fullført bachelor i IT og informasjonssystemer ved UIA, er nå på 2 året master I Cybersikkerhets Ledelse ved UIA. Spesialisering i ledelse, organisatoriske og brukersentrerte aspekter, og utrulling av installasjoner der god og inngående sikkerhet er en utslagsgivende faktor. Planen videre er å fullføre masteroppgave og jobbe for å få mer arbeidsrelevant erfaring.

🎓 Marte Opedal: Starter på 3. året på Business Administration and Digital Management på CBS. Planen videre er utveksling til Rio de Janeiro. Deretter å fullføre bacheloren og begynne på en master.  

 

Om årets sommerprosjekt 

Årets sommerprosjekt i Stavanger setter søkelys på å forbedre erfaringsdelingen i prosjektavdelingene til Atea Norge. Dette prosjektet markerer det første initiativet av sitt slag i Stavanger. Vi har grundig undersøkt erfaringsdeling på både regionalt og nasjonalt nivå, og samlet både kvalitative og kvantitative data gjennom en kombinasjon av intervjuer og en spørreundersøkelse. Gjennom denne omfattende datainnsamlingen har vi fått innsikt i de eksisterende prosessene for prosjektgjennomføring hos Atea, og har dermed åpnet opp for muligheten til å presentere mulige forbedringsforslag. 

Hvordan er det å være sommerstudent i Atea? 

Det er utrolig spennende å være sommerstudent i Atea. Vi har blant annet fått muligheten til å intervjue ansatte fra ulike avdelinger over hele landet for å få en grundig forståelse av Ateas daglige drift. Disse samtalene har ikke bare gitt oss uvurderlig innsikt, men har også gitt oss den unike muligheten til å lære av dyktige fagfolk som besitter omfattende kunnskap innen ulike fagområder. I tillegg har vi hatt gleden av å delta på flere spennende kurs. 

Ved starten av arbeidsperioden arrangerte Atea en middag der sommerstudentene fikk mulighet til å bli kjent med hverandre og noen av de ansatte i avdelingen. Dette initiativet har vært svært verdifullt da det har bidratt til at vi som et prosjektteam raskt ble kjent med hverandre, noe som igjen har effektivisert oppstarten av prosjektet på en positiv måte. Det høye engasjementet og imøtekommende holdningen til alle vi har samarbeidet med, har virkelig bidratt til å skape en opplevelse av at Atea setter stor vekt på et godt arbeidsmiljø og en positiv bedriftskultur. En ekstra bonus er den fantastiske lunsjen som kantinepersonalet tilbyr, med varierte varmretter og en spennende salatbar som virkelig setter prikken over i-en. 

Hvordan er en vanlig dag?

Vi starter vanligvis dagen med et morgenmøte for å drøfte, planlegge og fordele oppgaver. De første ukene brukte vi mye tid på kartleggingsmøter og intervjuer med ansatte fra ulike avdelinger. Vi får også oppfølging og veiledning etter behov. For øyeblikket bruker vi mesteparten av dagen på statusmøter og rapportskriving. I tillegg til dette har vi alltid en sosial pause i lunsjen sammen med andre ansatte i kantinen. 

Hva ønsker dere å få ut av sommerprosjektet? 

Atea er et stort selskap med mange komplekse forretningsprosesser. Sommerprosjektet vårt har som formål å gi oss en dypere forståelse av arbeidshverdagen hos Atea. Vi har satt oss et overordnet mål om å produsere en rapport som vil være til nytte for Atea og bidra til videre utvikling av selskapet. Som et team bestående av fem studenter med ulike bakgrunner, ser vi frem til å lære av hverandre og dra nytte av våre individuelle styrker for å oppnå dette målet. Gjennom sommerprosjektet ønsker vi også å fortsette å samarbeide med og lære av dyktige kollegaer i Atea. 

Hva har dere lært av å jobbe med prosjektet? 

Gjennom sommerprosjektet har vi fått god innsikt i Ateas forretningsområder og de mange mulighetene selskapet tilbyr sine ansatte. Vi har dykket inn i ulike prosjektmetodikker som Prince2, samt fått innsikt i prosjekt- og kvalitetsledelse. Videre har vi fått en dypere forståelse av hvordan de forskjellige avdelingene i Atea jobber individuelt og samarbeider som en helhet for å levere innovative løsninger og prosjekter. Vårt engasjement i bærekraft innen IT-sektoren har også blitt betydelig styrket gjennom spennende foredrag og deltakelse i Ateas bærekraftsskole, et obligatorisk opplæringsløp for alle ansatte i selskapet.