07-06-2022

Kåret til Norges beste arbeidsplass: Slik lykkes Cisco i den hybride arbeidshverdagen

IT-selskapet Cisco lytter aktivt til sine medarbeidere for at de skal ha det gøy og trives på jobb. Det ga de også topplasseringen som Norges beste arbeidsplass i fjor.

– Du må være rask på ballen når arbeidssituasjonen endrer seg. Det vi lærte under pandemien var at vi måtte jobbe enda raskere med å plukke opp og ivareta våre medarbeideres behov. Det holder ikke lengre å kjøre den årlige medarbeiderundersøkelsen, men du må hele tiden lytte aktivt og følge opp underveis, sier Anna Gjerlaug, People Experience Manager i Cisco Norge.

I 2021 ble Cisco Norge kåret til Norges beste arbeidsplass av det internasjonale analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work. I undersøkelsen oppga hele 95 prosent av de Cisco-ansatte i Norge at arbeidsplassen var et fantastisk sted å jobbe.

Menneske i sentrum

En av årsakene til topplasseringen er at Cisco har et av verdens ledende teknologimiljøer for utvikling av videokonferanseutstyr. Dette førte til at selskapet var godt forberedt på både hjemmekontor og hybridarbeid allerede før pandemien. De tilrettelegger for at møtene skal oppleves som gode, uavhengig av hvor de sitter.

– Vi jobber mye med å utvikle teknologi og løsninger som setter menneskene i sentrum. Et eksempel er når flere deltakere samles i et hybrid møte fra ulike lokasjoner. Vår kamerateknologi vet hvor mennesker er plassert i rommet og gir alle sammen like stor plass i møtet. På denne måten kan vi oppfatte kroppsspråk og ansiktsuttrykk fra deltakere, uansett hvor de ringer fra. Da kan jeg som møteleder heller bruke tiden på å holde gode møter, så gjør teknologien sin del for at alle blir hørt og føler seg inkludert, sier hun

Og legger til:

– Alle her på huset er brukere av våre løsninger og gir viktige innspill til hvordan vi kan gjøre de enda mer inkluderende. Dette gjelder både for kundene våre, men også for våre egne ansatte, forteller hun.

Atea er Ciscos største partner i Norden og samarbeider tett om blant møteromsløsninger til norske virksomheter. 

Tenker nytt

Under pandemien merket Cisco Norge at de umiddelbare behovene var på det praktiske. Gjerne kontorpulter, stoler og utstyr som bedret ergonomien. Men etter hvert skiftet fokuset hos de ansatte til det sosiale.

Anna Gjerlaug i Cisco

Anna Gjerlaug, People Experience Manager i Cisco Norge.

– Vi var et av de første selskapene som arrangerte yoga for de ansatte digitalt med 300 deltakere, og var raskt ute med mange andre aktiviteter som sirkeltrening, musikkbingo og digitale kaffemøter. Alt dette bidro til å styrke det sosiale da vi satt hjemme.

En helhetlig tilnærming

For Cisco er «empatisk ledelse» et nøkkelord. De tror på en helhetlig tilnærming når de skal finne veien i en enda mer fleksibel arbeidshverdag

– Det er mye kreativitet hos våre medarbeidere og vi har stor tro på de små hygienefaktorene. Nå har vi for eksempel en barista innom kontoret to dager i uka, møteplasser med fokus på læring og sosiale sammenkomster med gratis lunsj. Dette handler mye om å tørre å prøve nye ting og eksperimentere litt, forteller hun.

Anna Gjerlaug i Cisco i et digitalt møte

Det er lov å ha det gøy på jobb. Anne Gjerlaug (til høyre) i Cisco liker å være kreativ i digitale møter. 

Kjærlighet og positiv energi

Cisco er opptatt av å skape en inkluderende kultur og de myke verdiene i arbeidshverdagen. Det innebærer blant annet at ansatte skal ha friheten til å uttrykke seg og vise sin personlighet.

– Ta inn litt kjærlighet og positiv energi i arbeidshverdagen. Det skal være lov å vise at man er glad, men også om du har det vanskelig. Det er viktig å tilrettelegge for dette for å bygge psykologisk trygghet, forteller hun.

 

Cisco partnerlogo