07-06-2022

Hvordan finne balansen mellom jobb og fritid som leder?

Arbeid er for mange en arena der du kan utvikle dine muligheter, talenter og egenskaper. Men hvordan finner du balansen? Mellom jobb og fritid i en mer flytende arbeidshverdag? Det er en utfordring mange finner vanskelig å svare på, og de siste årene har ikke gjort denne balansekunsten enklere for ledere. Dette er Jan-Martin Berges, spesialist i klinisk psykologi, beste tips for å lykke med dette.

Jan Martin Berge

Krevende å skille mellom jobb og fritid

Mange ansatte og ledere rapporterer at det er stadig mer krevende å finne balansen mellom jobb og fritid. Arbeid på hjemmekontor gir jobb-privatlivutfordringer og dårlig balanse her er assosiert til psykiske helseplager, lavere produktivitet og frafall, srkriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

De har tre gode råd for å lykkes med fjernarbeid, og for å skape god balanse mellom jobb og fritid:

  1. Jobbe hjemme når du har oppgaver som krever konsentrasjon og som ikke trenger samhandling med andre.
  2. Avgrens bruken av hjemmekontor. Vær også til stede på arbeidsplassen.
  3. Det bør være frivillig å jobbe hjemmefra, det betyr at hvis man ønsker skal det være mulig å være på kontoret daglig.

Hvordan finne balansen i et grenseløst, hybrid arbeidsliv

Som leder er det viktig å tenke over hvilke verdier man selv har og hvilke verdier de ansatte har. Når man spør mennesker hva de ønsker seg aller mest her i verden svarer flertallet: God helse. Dette er et uttrykk for at helse settes høyt, om ikke øverst, på lista over verdier som er viktige.

For å skape balanse mellom jobb og fritid er det altså verdifullt å tenke over hvilke verdier man har. Opptrer man i samsvar med sine verdier så er det større sannsynlighet for å oppleve arbeidsglede og mening i hverdagen. Det er altså ikke antall timer du bruker på jobben som betyr mest for hvordan du har det, men mer om du opptrer i tråd med dine egne verdier.

La meg dele 4 verktøy for å skape balanse mellom jobb og fritid, både som leder og for dem du leder.

  1. Hva er dine verdier? Setter du helsa høyt så vil det være enklere for deg å ta de gode valgene i hverdagen. Enten dette handler om trening, kosthold eller antall timer på arbeid
  2. Ta pauser: De som tar pauser er mer effektive og presterer bedre enn de som ikke tar pauser. Sørg for at du regelmessig får avbrekk fra arbeidshverdagen og arbeidsoppgaven. Beveg deg litt eller bare la blikket hvile på noe annet enn pc-skjermen.
  3. Prioriter søvn: Flere og flere studier viser at søvn er vesentlig for hukommelse, læring, humør, produktivitet, overskudd og skaperevne. Prioriter å få nok søvn og regelmessig søvn. Et godt råd er å stå opp og legge seg på faste tidspunkt, også når man har fri.
  4. Relasjoner: Sørg for å ha kontakt med andre mennesker. Det å for eksempel ha gode relasjoner til andre på arbeidsplassen er en viktig buffer mot stress, og vil være med på å skape en bedre balanse mellom jobb og fritid.