02-09-2016

Slik får du medarbeiderne med på den digitale reisen

Mange bedrifter står overfor eller har startet på en digital reise der en endret arbeidsmåte er en stor del av arbeidet. Et nært samarbeid med virksomheten er et krav for at forandringen skal bli vellykket, og gi effekt i virksomheten så snart som mulig. Her får du tre tips til hvordan du skal få med deg medarbeiderne på den digitale reisen.

Jernbanelinje, grønt gress og blå himmel

1) Lansering

Ettersom en digital reise ofte innebærer et lengre forandringsarbeid, er det viktig å se store teknologiske (digitale) forandringer som en lansering som krever et større lanseringskonsept. Lanseringskonseptet inneholder mer enn selve teknologien, og skal ikke skje for raskt. Forut for lanseringen av den nye teknologien er det viktig å gjøre et proaktivt arbeid der det er om å gjøre å finne et ‘hvorfor’ og skape en «vil ha»-følelse i virksomheten. Før medarbeiderne får tilgang til den nye teknologien, skal de kjenne at dette er noe bra som de virkelig kommer til å ha nytte av, og vi vil også at de skal kjenne seg trygge på at de kommer til å takle den forandringen de står overfor.

En digital forandring krever nesten alltid en endring i atferd, som igjen krever at det forankres nye arbeidsmetoder. Antakelig må også eksisterende prosesser forandres og tilpasses etter den nye teknologien.

2) Opplæring 

Opplæringen kan finne sted på ulike stadier i en digital reise. Til dels før lanseringen, i begynnelsen, som en «kickstart» for å gi virksomheten en første grunnleggende kunnskap om det nye som holder på å implementeres, og dels løpende under hele reisen for at de nye metodene og prosessene skal  opprettholdes, og slik at medarbeiderne ikke skal falle tilbake i gamle spor. Det er viktig å tenke over hvilken type opplæring som skal gis i hvilket tilfelle. Medarbeiderne trenger å vite hva som skjer og hvordan teknologien skal brukes før de får den i fanget.

Opplæringen bør være tilpasset den aktuelle virksomheten, og ta utgangspunkt i den situasjonen som medarbeiderne befinner seg i, slik at de kjenner seg igjen i det som blir sagt under opplæringen. Det er fint hvis man i opplæringen kan vise at det daglige arbeidet faktisk blir mer effektivt.

3) Oppfølging 

Ikke glem å følge opp resultatet når lanseringen er gjennomført. Dels for å ta lærdom til kommende lanseringer. Hva var det som gikk bra, og hva kunne vært gjort annerledes for akkurat denne virksomheten? Og dels for å sikre at virksomheten ikke skal «falle tilbake» i de gamle, dype sporene. Det er lett å ta til seg en ny arbeidsmåte så lenge noen står og viser vei (som under en lansering), men når det skal bli en del av det daglige arbeidet i virksomheten, er det lett å falle tilbake og arbeide på den måten man er vant til.

Følg også opp hvordan det som har blitt implementert, virkelig brukes. Har det gitt den tiltenkte effekten? Må det gjøres mer arbeid for å oppnå den effekten?

Vi i Atea håndterer de teknologiske implementeringene, og vi arbeider også med lanseringer i henhold til det jeg har beskrevet ovenfor, og vi sørger for at medarbeiderne deres er klare for den digitale forandringen, og er med på den digitale reisen!

Er du nysgjerrig på å få vite mer om hvordan vi kan få med akkurat deres virksomhet på den digitale reisen som dere står overfor? Ta kontakt med ditt nærmeste Ateakontor.

Blogginnlegget ble først publisert på Landslagsbloggen.