Til forsiden
20-12-2021

Fjellvettreglene 8-9: Vend i tide eller søk ly – Hvorfor feiler datadrevet digital transformasjon?

Vi rykker tilbake til start, med årsaken til hvorfor fjellvettreglene ble til – som følge av ulykker og dødsfall i fjellet. Så hva i alle dager har disse å gjøre med datareisen, prosessen en organisasjon må gjennomgå for å bli mer datadrevet?

Malin E. Birkelund
Malin Eriksen Birkelund
Seniorkonsulent Analytics

Les fjellvettreglene 1-3, og 4-7.

Fjellvettreglene 8 og 9 handler om å vende i tide og å søke ly om nødvendig. Vi skal fortløpende revurdere planen, forholdene og turfølgets evne til å gjennomføre. «Vend i tide, det er ingen skam å snu» sier den 8. fjellvettregelen. Vi blir også oppfordret til å opprettholde en god energibalansering og om nødvendig – søke ly. De siste fjellvettreglene handler i mange tilfeller om liv eller død. I sammenheng med datareisen virker dette noe brutalt ordlagt, men realiteten er at mange datavitenskapelige prosjekter feiler. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Likevel ønsker vi helst å gjennomføre datareisen uten å hverken søke ly eller snu. For å lykkes med datareisen må vi være bevisste, og å styre unna de typiske fallgruvene.

Datamodenhet

Det har i mange år vært utfordrende at virksomhetene som kommer til oss med en intensjon om å bli mer datadrevet, ikke tar med seg dataene som er relevante for måloppnåelse inn i prosjektet. Da stopper reisen omtrent før de rekker å begynne, med dårlig datakvalitet, manglende tilgang til data, eller en lite tilrettelagt teknisk infrastruktur.

Dette har vært en kjent utfordring i mange år, men den er fremdeles like relevant. I en studie lagt frem som en del av et konferanseforedrag på systemvitenskap[1] i 2021, fant man at dårlig datakvalitet og tilgang på data fremdeles er to av tre hovedårsaker til hvorfor prosjekter for å bli datadrevet feiler. Dette må adresseres dersom en ønsker å lykkes med sin datatransformasjon.

For at organisasjoner som ønsker å legge ut på datareisen skal unngå å bli møtt i dørkarmen med en lukket dør, er en kartlegging av den datarelaterte digitale modenheten et viktig ledd av tilretteleggingen for en god reise. Ved å kartlegge nåsituasjonen, datakildene, kvaliteten og plattformen dataene hviler på, avdekkes eventuelle behov til håndtering før datareisen er påbegynt.


Foto: Marius Dalseg - DNT

Ambisjonen blender organisasjonens mål

Mange organisasjoner blendes av begjæret og utålmodigheten etter å komme i gang med datareisen. Ambisjonen om å bli datadrevet overskygger hvilke lavt hengende frukter som er mest hensiktsmessig å starte med. Det er viktig å beholde tilregneligheten selv i en transformasjonsprosess. Vi skal ikke bedrive digitalisering for teknologiens skyld, men som en del av virksomhetens overordnede mål og visjon.

Selv i en fremtid der endring bør være en del av organisasjoners kjernekompetanse, skal man ikke gjøre endring uten tydelige mål og en plan for gevinstrealisering. Det er litt urovekkende når over halvparten av respondentene i studien nevnt ovenfor, melder om et kontekstuelt gap mellom forretningsstrategi og implementasjon av datarelaterte løsninger.

Tverrfaglig møteplass og kompetanse

Det er en gjensidig avhengighet mellom oss som konsulenter innen datadrevet digital transformasjon og interessentene i virksomheten. Det er de ansatte som har kjernekompetanse på sin virksomhet og de prosessene som transformeres. De kjenner datakildene best, og ved involvering av nøkkelpersoner fra virksomheten kan man avdekke flere potensielle fallgruver. Eksempelvis vil de kunne være med på å belyse om løsningen som utvikles tilfredsstiller det konkrete brukerbehovet, eller bistå i å avdekke ellers uoppdagede bias i datagrunnlaget.

I en verden der endring må bli en kompetanse, er også kompetanseheving alltid relevant. Når det tilrettelegges for en tverrfaglig møteplass mellom teknologi laget og de andre organisasjonslagene, vil en positiv ringvirkning av prosjektet på datareisen, være en kompetanseheving på flere nivåer i organisasjonen og på tvers av fagfelt.

«Godt fjellvett handler om refleksjon»

“Hypen “om data og digital transformasjon er stor. Den er mulighetsgivende. Det handler om å gjøre mer, enda bedre, billigere og raskere. Effektivisere til det beste for samfunnet, de ansatte eller kundene samtidig som det gir bedre resultater på bunnlinjen. Det handler om å bringe verdi av dataene dine.

Foreløpig har vi snakket mye om det, med mange og store ord, mens det har vært lite handling. En frukt må modnes før den kan høstes, og før vi drar på fjelltur med et godt turlag bør vi både planlegge og tilpasse turen etter evner og forhold. Med kart, kompass og annet nødvendig utstyr, for å ta trygge veivalg og forhåpentligvis slippe å snu eller søke ly.

Den Norske Turistforeningen sier det så fint - «Godt fjellvett handler om refleksjon».

Vi i Atea bistår i modenhetskartleggingen uansett for man er på sin datareise.

Kilder:

[1] 2021; Ermakova, Tatiana ; Blume, Julia ; Fabian, Benjamin ; Fomenko, Elena ; Berlin, Marcus ; Hauswirth, Manfred; Beyond the Hype: Why Do Data-Driven Projects Fail? Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences