19-12-2021

Fjellvettreglene 4-7: Styring og navigasjon på datareisen

Denne artikkelen er en fortsettelse på serien om fjellvettreglene, og hvordan Norske virksomheter kan benytte fjellvettreglene gjennom datareisen. Det første innlegget vektla betydningen av digital modenhet, og hvordan en kartlegging av modenheten gir virksomhetene et kart å planlegge reisen ut ifra.

Malin E. Birkelund
Malin Eriksen Birkelund
Seniorkonsulent Analytics

Les fjellvettreglene 1-3.

Endring kan gjøre litt vondt. Ofte trengs det en «dytt i ryggen» for å ta sats og å hoppe over bekken som skiller deg fra hvor du står, og stien som fører deg videre opp fjellet.

Omstillingen mot å bli en mer datadrevet organisasjon er kompleks og berører alle lag i organisasjonen. Digital transformasjon handler ikke bare om å implementere ny teknologi, men krever også organisatoriske endringer. Forbes[1] statuerer betydningen av organisatorisk endring, ved å si at endring må gjøres til organisasjoners kjernekompetanse. Teknologien i seg selv er ikke suksessfaktoren, det er evnen og kompetansen til å ta teknologien i bruk.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

Digitaliseringsreisen gjøres av mange virksomheter, og de er like unike som de er mange. Reisen opp det stadig økende fjellet av data gjøres med både korte og lange skritt. Selv i små og konkrete prosjekter kan fallgruver oppstå. Små pilotprosjekter kan ta år uten å oppnå noen ting, og store hårete prosjekter kan fullføres med suksess på få måneder. Hvorvidt man kommer seg tørrskodd igjennom stormen avhenger av hvor forberedt man er på de fallgruvene som kommer.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre

Når vi tråkker over upløyd mark er det alltid en del usikkerhet å ta hensyn til. Når vi snakker om implementering av prosjekter som understøtter digital transformasjon, snakker vi også om prosjekter som representerer en grad av endring i ett eller flere av virksomhetslagene. Organisatoriske endringer må anses som en vesentlig usikkerhet i prosjektet, som er enten risiko eller muligheter – fiasko eller suksess.  

Fremfor å trå i fallgruvene, vil vi utforske mulighetene. For å muliggjøre dette må vi ha med oss riktig verktøy i verktøykassen.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og tynn is

For å ta med oss det riktige verktøyet i verktøykassen, må vi identifisere usikkerheten som endringene representerer. Vi må også ha riktig kompetanse til å anvende verktøyet, og ta de trygge veivalgene. Derfor er det viktig å benytte seg av erfarne og kompetente ressurser og partnere på din datareise.


Foto: Marius Dalseg - DNT

Det er mange hensyn som må tas når vi vandrer oppover i det voksende fjellet av data. Det kan være et datasikkerhetsskred, eller hva om dataplattformen som ligger i bunnen for din datainnsiktsløsning er ustabil, og sårbar? I fremtiden tar de aller fleste virksomheter hovedsakelig datadrevne beslutninger. Du vil vel ikke bygge fjellhytta på et skjevt og ustabilt fundament? Da vil du vel heller ikke bygge innsiktsløsningen din på en skjev og ustabil dataplattform?

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er

For å navigere mot suksess, å ha med nødvendig utstyr og å ta trygge veivalg. Ved å benytte styringsverktøy underveis på reisen, vil du oppdage de potensielle fallgruvene og kapitalisere av mulighetene. Kartlegging av virksomhetens operasjonelle og organisatoriske kvaliteter, som digital modenhet, prosesser, kompetansenettverk og engasjement for endringen, er alle viktige faktorer som bygger kartet og kompasset vi styrer og navigerer etter.

Kart og kompass bør brukes uavhengig av omfanget på etappen for din virksomhets digitaliseringsreise.  

Enten går det bra, eller så går det over

I boken «The technology fallacy» [2] fra 2019, vises det til en studie som finner at 87% av selskapene forventer store industriendringer forårsaket av digitale teknologier, men kun 44% forbereder seg  tilstrekkelig, i henhold til den forventede disrupsjonen.  De aller fleste av oss vet at endring må til, og virksomhetens evne til å digitalt transformeres er en overlevelsesfaktor.

Så hva ønsker du å gjøre, vil du være reaktiv eller proaktiv i møte med endringene i vente?

Les Fjellvettreglene 8-9

Kilder:

[1] Bloomberg, 2018, https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/?sh=51e753312f2c

[2] Kane, Phillips, Cpulsky & Andrus, 2019, The Technology Fallacy: How people are the real key to digital transformation