24-02-2023

Klimatiltak på agendaen under årets Atea Sustainability Forum: Velger vi riktige tiltak?

Ambisiøse klimamål for fremtiden er ikke nok – vi trenger å se konkrete handlinger, mener nordiske IT-innkjøpere, som setter spørsmål om ansvar øverst på agendaen under årets Atea Sustainability Forum 21. mars: – Det er på tide å «walk the walk», sier Maria Færgemann Eg, Sustainability Lead i Nordea Group Procurement i København.

Maria.Faergemann.Eg.foto

Maria Færgemann Eg er en del av Atea Sustainability Focus Advisory Board, en gruppe bestående av ledende IT-innkjøpere i Norden, som står bak rapporten som presenteres på Atea Sustainability Forum 21. mars. Hovedtemaet i årets rapport og konferanse er klimaansvar. 

At ansvarsspørsmålet tas opp i år handler om at tiden renner ut. IT-sektoren må redusere sine utslipp med 45 prosent frem til 2030 (sammenlignet med 2020).  

– Jeg tør påstå at de fleste av oss som jobber med bærekraft opplever en eller annen form for «commitment fatigue». Nå ønsker vi å se faktisk fremgang. Hvis du sier du skal halvere utslippene innen 2030, så vær transparent med hvilke tiltak du har planlagt, rapporter hvordan det går og vær åpen om utfordringene du møter underveis, sier Færgemann Eg.

– Det er på tide å ikke bare «talk the talk», men i stedet «walk the walk» for å redusere utslippene.

Konkrete anbefalinger  

Maria og hennes kolleger i ASF Advisory Board har i årets rapport samlet en rekke konkrete anbefalinger for hvordan både IT-bransjen og IT-innkjøpere kan ta klimaansvar på en tydeligere måte. Disse anbefalingene, og mye mer, vil bli diskutert i både presentasjoner, paneldiskusjoner og rundebordsdiskusjoner på Atea Sustainability Forum.

– De fleste er enige om hva som må gjøres når det gjelder utslipp, og risikoen ved å ikke gjøre det. Men vi ser ikke de konkrete resultatene. Det er derfor viktig å sette fokus på ansvarsspørsmålet i år, sier Camilla Cederquist, prosjektleder for Atea Sustainability Forum.

Camilla.Cederquist.foto

Camilla Cederquist, prosjektleder for Atea Sustainability Forum. 

 

– Hva må hver enkelt aktør gjøre? Hva kan vi gjøre sammen? Det er slike spørsmål vi skal til bunns i, sier Cederquist.  

– Arrangementet har en fantastisk atmosfære 

Atea Sustainability Forum er årets viktigste konferanse for IT-ledere, innkjøpere, innkjøpsansvarlige og bærekraftsledere som ønsker å være i forkant og være med på å drive utviklingen. Konferansen foregår parallellt i Oslo, Stockholm, København og Helsinki.

Færgemann Eg har deltatt hvert år siden hun ble en del av ASF Advisory Board i 2018:

– På konferansen føler man virkelig at man er en del av noe større. Arrangementet har en fantastisk atmosfære. Det er fullt av mennesker som ønsker å gjøre en forskjell, og som faktisk gjør en forskjell – sammen. Det er også en utrolig mulighet til å møte mennesker du ellers ikke ville kommet i kontakt med, og lære av hverandre.

Noe som gjør konferansen så unik er at alle aktørene samles rundt bordet for å diskutere utfordringene og finne konstruktive løsninger sammen; fra verdens største produsenter og Responsible Business Alliance (RBA) som samler hele den globale IT-bransjen, til innkjøpere og IT-ledere i både privat og offentlig sektor. 

For deg som har lyst til å drive utviklingen fremover 

Å delta på Atea Sustainability Forum krever ingen spesielle forkunnskaper, sier Faergemann Eg. Kun et ønske om å være med på å drive utviklingen fremover. 

– Ettersom arrangementet samler folk fra ulike kunnskapsfelt, er det en mulighet til å løsrive seg fra ekkokammeret vi ellers pleier å befinne oss i. Det er en plattform for å se utover disse siloene. Samtidig får du et innblikk i hvordan verdens største merkevarer jobber med bærekraft, sier Færgemann Eg. 

Cederquist fortsetter: 

– Klimaansvaret vil løftes opp mye mer i fremtiden. Så enten handler du reaktivt på det, eller så er du smart og fanger mulighetene som disse endringene gir.

Ulike perspektiver og en dypere forståelse 

En rekke foredragsholdere vil være på scenen i de ulike nordiske hovedstedene under Atea Sustainability Forum for å gi innblikk, perspektiver og en dypere forståelse om hvordan vi kan minimere utslipp knyttet til IT.

På scenen i Oslo vil vi høre fra Mali Hole Skogen, bærekrafts- og teknologidirektør i IKT-Norge, Hans-Henrik Merckoll, adm. direktør i IBM Norge og Jostein Birkeland, Principle Technologist Sustainable transformation i Hewlett Packard Enterprise (HPE) og Thina Saltvedt, sjefsanalytiker Sustainable Finance i Nordea. 

– Jeg ser frem mot å høre hvordan de ledende IT-selskapene ser på, og arbeider med klimaansvar. Og selvsagt, vår inspirasjonstaler, toppdiplomaten Jan Eliasson. Alle som har hørt han på scenen virker å være begeistret, så jeg har høye forhåpninger, sier Cederquist.