28-03-2023

Det haster med klimaansvarlighet i innkjøp

Nordens viktigste konferanse for bærekraft og IT, Atea Sustainability Forum, gikk av stabelen tirsdag 21. mars med over 600 deltakere samlet i Stockholm, København, Helsinki og Oslo. Temaet for årets konferanse var klimaansvarlighet.

Nelly på scenen under ASF.foto

– Vi tror det er når vi setter oss ned og prater sammen, at verdiene skapes, sier Nelly Flatland, fungerende bærekraftsjef i Atea Norge fra scenen.

Mer enn en konferanse

Atea Sustainability Forum er en konferanse for IT-ledere, innkjøpere, innkjøpsansvarlige og bærekraftsledere som ønsker å være i forkant og være med på å drive utviklingen. Konferansen gikk parallelt i Oslo, Stockholm, København og Helsinki, og ble arrangert for andre gang i år i Oslo, med stor suksess.

– Atea Sustainability Forum er ikke bare en konferanse, men et initiativ med mål om å endre vår egen bransje. Vi ønsker å være med på å skape en endring. Vi vet at vår bransje har kjempestore utfordringer når det gjelder miljø og menneskerettigheter nedover i verdikjedene, sier Flatland.

– Et godt og variert program

Christian Tangene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), var deltaker på årets Atea Sustainability Forum i Oslo, og var godt fornøyd med konferansen:

– Jeg synes det var et veldig godt og variert program. Det var spesielt nyttig å få presentert sirkulære løsninger fra leverandørene, og diskutere med andre offentlige innkjøpere om hvordan vi kan etterspørre disse løsningene i offentlige anbud.

Og fortsetter:

– Markedsdialog og utforming av konkurransegrunnlag som bidrar til grønn innovasjon, er nøkkelen for at vi lykkes med overgang til en mer bærekraftig offentlig sektor. Og da er arenaer som Atea Sustainability Forum et uvurderlig knutepunkt for å tilegne seg informasjon og nye kontakter, sier Tangene.

Lansering av nordisk bærekraftrapport

Hvert år lanseres bærekraftsrapporten - Atea Sustainability Focus – under konferansen. Rapporten inneholder verdifull innsikt om hvordan det står til i IT-bransjen. Formålet med Atea Sustainability Focus er å akselerere den bærekraftige transformasjon av IT-bransjen, med innflytelse og hjelp av det nordiske markedet.

Atea Sustainability Focus_rapporten

Anbefalingene i rapporten er laget av ASF Advisory Board, et styre bestående av representanter fra ledende, nordiske selskaper med bakgrunn innen IT, bærekraft eller innkjøp.

Klimaansvarlighet: Fra prat til handling

I årets rapport er nordiske IT-innkjøpere tydelige på at de ønsker tilgang til bedre data for å måle karbonavtrykket fra IT – og at de har problemer med å få det. På den måten er klimaansvarlighet et spørsmål om transparens. For IT-innkjøperne betyr klimaansvarlighet:

  1. Å sette og levere på 1,5-graders og netto null-tilpassede mål uten forsinkelse. Ved å tilpasse porteføljer og bruke bedriftens innflytelse for å forsterke klimatransformasjonen av samfunnet.
  2. Ansvarlighet for hele klimatransformasjonen. Virksomheter må vurdere hele sitt klimaavtrykk, ikke «outsource» utfordringene til sine leverandører.
  3. Tilgang til og harmonisering av data for å visualisere fotavtrykket på sektor-, produkt- og individnivå. Samordning rundt hvordan data bør struktureres for å drive endring.

Rapporten og analysen belyser det faktum at transparens bør gjelde begge veier; mer transparens fra IT-innkjøpere om hvordan bærekraft blir vektlagt i deres kjøp, kan øke leverandørenes investeringer i mer bærekraftige praksiser og produkter.

Nordiske IT-innkjøpere ser seg selv som en del av løsningen, men for at dette skal skje, må alle aktører i verdikjeden bidra. Derfor retter anbefalingene i denne rapporten seg mot bransjen som en helhet, individuelle merkevarer så vel som IT-innkjøpere.