Til forsiden
17-12-2019

Kan ikke bare overlate miljøansvaret til forbrukerne 

Vår tids største utfordringer kan ikke løses kun med privatpersoners miljøvalg.

Bergen by

Et fungerende sirkulærsamfunn trenger også bidrag fra privat og offentlig sektor. Her har Bergen gode forutsetninger for å bli en ledestjerne for klima og miljø.

Gjennom flere arrangementer denne høsten, som Bergen Næringsråds årskonferanse, har lokalt næringsliv løftet frem hvordan bærekraftig forretningsstrategi ikke trenger være en hemsko for utvikling. I offentlig sektor har samarbeidet mellom Bergen kommune, Naturvernforbundet i Hordaland og BIR gitt oss «Gjenbruksuken», som også rettet søkelyset på klima og miljø i byen mellom syv fjell.

Det holder ikke med prat og lovnadsord, både forbruker, offentlig og privat sektor må bidra – gjenbruke mer, kutte utslipp og begrense både avfall og energiforbruk. 

Både privat og offentlig sektor må bidra 

Vi må endre de store samfunnsstrukturene som gjør at vi har for store utslipp i dag. For å få til dette har vi ett virkemiddel som hjelper oss å finne muligheter der det tidligere lå utfordringer: Teknologi. 

Selv om vi har en lang vei å gå for å nå FNs 17 bærekraftsmål mot 2030, ligger allerede Bergen langt fremme som bærekraftig samfunn. Her er noen eksempler fra både næringslivet og det offentlige som kan inspirere andre til å handle, og å se teknologiske muligheter for å finne løsningene vi trenger. 

Vestland Fylkes krav om nullutslipp 

Hordaland og Sogn og Fjordane blir fra 1. januar 2020 til Vestland Fylkeskommune og prosessen med å flytte organisasjonen til Sandsli er straks i gang. Den nye fylkeskommunen spenner over et stort geografisk område og er daglig i interaksjon med et stort antall innbyggere, kommuner, etater og leverandører. Med krav om nullutslipp i 2030 har Vestland Fylkeskommune installert møterom på Sandsli med utstyr som lar digital samhandling erstatte fysiske møter – og dertil unødvendige reiser.  

Reise og transport står ofte for store deler av en virksomhets utslipp. Dette er vanskelig å unngå dersom ansatte ofte må reise mellom lokasjoner. Et digitalt møte kutter utslipp til reise og transport, og det sparer både tid og penger. Dette bidrar blant annet til å nå FNs bærekraftmål 9 om «innovasjon og infrastruktur», hvor teknologi er en viktig faktor, og bærekraftmål 13 om å «stoppe klimaendringene».  

Helse Vest går foran på resirkulering 

Gjenbruksuken satte sirkulærøkonomi på dagsorden – også for IT-utstyr, som inneholder materialer og mineraler som kan brukes uendelige ganger i andre produkter. Med 30 000 ansatte har Helse Vest et stort forbruk av IT-utstyr. I over ti år har Helse Vest levert inn IT-utstyr til gjenbruk og resirkulering. Dette bidrar til bærekraftsmål 12 om «ansvarlig forbruk og produksjon», som krever et bevisst forhold til bærekraftige anskaffelser og reduserer mengden avfall gjennom gjenvinning og gjenbruk. 

Næringslivet digitaliserer  

Som teknologiaktør har vi ofte dialog med kunder fra privat næringsliv om hvordan teknologi kan gi konkurransefortrinn. Selskapene vil optimalisere, modernisere og digitalt transformere deler eller hele forretningen. Gjennomgående er at virksomhetene ikke lenger bare ser etter gevinstrealisering knyttet mot forretningsverdi som kapital, risiko og tid – men nå også etter bærekraftige løsninger som underbygger deres strategiske mål som klimanøytralitet og samfunnsansvar. Slik bidrar Bergens næringsliv til bærekraftsmål 8 om «anstendig arbeid og økonomisk vekst» som understreker at det går an å ha både økonomisk gevinst og spare miljø på samme tid.  

Teknologi bidrar til en bærekraftig fremtid 

Gjenbruksuken er over, nå må vi vise handling. Det aller viktigste du allikevel kan gjøre, både hjemme og på jobb, er å bruke forbrukermakten din. Sett krav til de som lager og selger varer du kjøper. Er det ikke gitt tilstrekkelig med informasjon om hvor produktet er produsert, hva det inneholder og hvordan du skal håndtere varen etter at du er ferdig med det – spør. Dette setter differansen på de som sier de vil skape en forskjell og de som gjør det. Sammen kan vi alle få til mye, med teknologi som katalysator på veien.