21-03-2020

Vi må ivareta personvernet i en krevende situasjon

Vi er inne i en svært krevende situasjon. Samtidig må vi huske å ivareta personvernet og være årvåkne for å bevare tilliten i samfunnet, skriver Jonas Dahl Spiris, personvernombud i Atea.

Jonas Dahl Spiris

Vi er inne i en svært krevende situasjon. Myndighetene innfører tiltak som er svært inngripende for å håndtere smitten i befolkningen, og vår hverdag er snudd på hodet på bare noen få dager. Sammen står vi i dugnaden for å beskytte de som er mest sårbare i samfunnet. Det skulle bare mangle. 

Vi må være ekstra årvåkne 

Samtidig er det viktig at vi som er personvernombud, er ekstra årvåkne i denne alvorlige situasjonen. Vi har et stort ansvar for å ivareta tilliten mellom ansatte og ledelsen, samt befolkningen og offentlige myndigheter. Tiltakene har vært enda mer inngripende i land utenfor Europa. I Sør-Korea sporer de smittede via kredittkort og mobiltelefon, for å unngå at de bryter karantenen. Tiltak som bryter GDPR og hadde vært ulovlig i Norge og andre europeiske land. Selv om de i andre verdensdeler går langt utenfor det som ville vært tillatt i Norge, kan det være lett å trå feil for norske virksomheter og offentlig sektor også.  

Det kan skje når beslutninger skal tas under stort tidspress. Hva slags informasjon kan virksomheter gi til pressen eller ansatte om smittesituasjonen i egen bedrift? Må vi fortsatt følge rutinene og gjøre like grundige risikovurderinger av personvern når det haster å kjøpe inn hjemmekontor-løsninger? Og hvor godt er personvernet til elevene tatt hånd om på de digitale læringsverktøyene? 
Problemstillinger det er viktig at personvernombudene er koblet tett på, særlig i en situasjon der Datatilsynet har redusert kapasitet. 

Personvernet er viktigere enn noen gang

Det er altså viktigere enn noen gang at vi sørger for at personvernet ivaretas, selv om mange virksomheter er i helt annen hverdag enn de var for kort tid siden. Vi må involvere oss og veilede virksomhetene våre i krevende situasjon, der beslutninger må tas raskere enn noen gang. Det er et ekstra ansvar som hviler på oss, for å bidra til å bevare tilliten til både virksomheter og våre offentlige myndigheter.