10-09-2021

Atea er blant de beste på bærekraftsrapportering

En ny rapport fra The Governance Group evaluerer og rangerer de 100 største selskapene på Oslo Børs på bærekraft og ESG-rapportering. Atea fikk en av de høyeste ratingene (A-).

Elisabeth Nissen Eide
Bilde: Daniel Jacobsen

Analysen er utført av The Governance Group, et uavhengig forsknings- og rådgivningsselskap, som hvert år utgir rapporten «Bærekraft på børs». Rapporten inneholder en analyse og rangering på hvor godt de 100 største selskapene på Oslo Børs rapporterer på miljø-, sosiale og styringsmessige forhold (ESG).

Atea fikk karakteren A-, som ifølge The Governance Group representerer «svært god rapportering i tråd med beste praksis. Klar redegjørelse for vesentlige temaer og relevante resultater. Tydelig strategi og klare, tallfestede målsettinger.»

– Det er svært positivt at bærekraft er blitt satt så høyt på agendaen til de ulike selskapene på Oslo Børs. Og det gleder meg å se at det er en sterk økning i selskaper som rapporterer på klimautslipp. Vi heier på alle som tar bærekraft på alvor, og som legger arbeidet sitt åpent i en god bærekraftsrapport. Vi fortsetter nå jobben for å videreutvikle vårt bærekraftsarbeid og rapportering, sier Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea.

Du kan lese hele rapporten «Bærekraft på børs 2021» på The Governance Group sine nettsider.
Er du nysgjerrig på hvordan vi i Atea rapporterer på bærekraft? Les mer her.