04-09-2019

Atea toppen blant teknologisekskaper i bærekraftsrapportering 

The Governance Group har analysert bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs – og gir Atea en toppplassering blant teknologiselskapene.

Michael Jacobs
Bilde: Daniel Jacobsen

ESG (Environmental, social and governmental), altså det som ofte kalles bærekraft, sto på dagsorden da The Governance Group denne uken la frem analysefunn fra rapporten «Bærekraft på Børs 2019». Her ble 100 selskap på Oslo Børs vurdert etter hvordan de knytter bærekraft til mål, strategier og vesentlige risikoer.

Fra blomster til business

For å lykkes med bærekraftsarbeid, må det være en integrert del av forretningen, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs:

– Bærekraftsarbeid krever å få med hele organisasjonen og våre partnere. Våre erfaringer er at det arbeidet som er nærmest knyttet til vår egen kjernevirksomhet gir best resultater. Ekstra morsomt er det når vi ser at det ofte henger sammen med ny forretningsutvikling.

Bærekraftsrapportering har de siste 20 årene gått fra å være fine historier om «blomster og glade barn» til «plikt og krav» og videre til «substans», ifølge The Governance Group. Med det inngår det krav om mer konkret og målbare resultater: De fine og anekdotiske enkelthistoriene byttes ut med standardiserte rapporteringskrav. 

Strengere krav hever kvaliteten på rapportering, sier leder for bærekraft i Atea ASA, Andreas Antonsen: 

– Det har skjedd en enorm utvikling på dette området det siste tiåret: Det er bra at det er økt standardisering, det gjør arbeidet vårt mer transparent og forståelig. Slik kan bærekraft utgjøre et konkurransefortrinn, nettopp fordi det er lettere for kunder og andre interessenter og ta trygge valg. 

Et prioritert område

Dette er en kåring hvor alle vinner på at det er tett i toppskiktet, sier Jacobs: 

– Det er motiverende å se så mange ulike aktører gjøre det bra i en slik kåring. Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold er en stadig viktigere del av hele næringslivet: Kunder setter krav, våre partnere forventer at vi setter premisser – også overfor våre investorer er dette åpenbart felt det forventes at vi prioriterer. 

I en bransje hvor det er kamp om de klokeste hodene, legger ikke Jacobs heller skjul på at ved at virksomheten viser bærekraftsansvar bidrar det til å trekke nye talenter:

– Flinke folk vil jobbe der det er verdier de kjenner seg igjen i – og hvor de kan bidra til å gjøre en forskjell. Det som blir målt, det gjør vi – og med teknologi kan vi løse mange av verdens største utfordringer.

 

Bærekraftsbegreper

Bærekraft 

Begrepet ble kjent i 1987 da Brundtland-kommisjonen definerte bærekraftig utvikling som en ressursbruk som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. For bedrifter betyr bærekraft å drifte virksomheten slik at dagens beslutninger også vil fungere i overskuelig fremtid når det gjelder økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. 

ESG

ESG står for «environmental, social and governance», og kan oversettes til miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold. Forurensning og energiforbruk er eksempler på miljømessige forhold, menneskerettigheter og arbeidsforhold er eksempler på samfunnsfaktorer, mens etterlevelse av lover og kontrollmekanismer i selskapet er eksempler på styringsmessige forhold.

FNs bærekraftsmål 

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale mål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. Målene dekker både utviklingsland og industrialiserte land og har hatt stor gjennomslagskraft også i næringslivet. 

Samfunnsansvar/CSR

Samfunnsansvar dreier seg om å inkludere sosiale og miljømessige forhold i virksomhetens beslutninger, og brukes ofte synonymt med begrepet bærekraft. Mange bruker også det engelske uttrykket «CSR», eller «corporate social responsibility». 

Samfunnsengasjement 

Begrepet samfunnsengasjement brukes primært om næringslivets aktiviteter knyttet til bidrag til frivillige organisasjoner, kultur og idrett, dugnader, veldedighet eller å utvise engasjement i politiske saker. Begrepet fokuserer i mindre grad på ansvarlig praksis i egen virksomhet.

Samfunnsoppgave

Begrepet «samfunnsoppgave» refererer til den sosiale eksistensberettigelsen en virksomhet har i kraft av de produktene eller tjenestene de leverer. Viktige samfunnsoppgaver er å bidra til for eksempel kraftforsyning, infrastruktur, helsevesen eller utdanning og begrep brukes ofte av virksomheter i disse sektorene.

(Kilde: Rapporten «Bærekraft på Børs 2019», The Governance Group)

 

 

Om Ateas bærekraftsarbeid:
  • I 2018 ble Atea rangert bransjeleder for bærekraft i IT-sektoren i en ny studie publisert av Sustainable Brand Index B2B, Nordens største merkevarestudie konsentrert om bærekraft.  
  • I 2016 mottok Atea en pris som grønn rollemodell som anerkjennelse for kontinuerlig miljøarbeid, og i 2015 ble selskapet anerkjent som en utmerket bærekraftig leverandør av det svenske konkurransetilsynet. Atea ble også anerkjent i 2016 som en bransjeleder for barnas rettigheter av Global Child Forum.  
  • Atea er ISO 14001 sertifisert i sin kjernevirksomhet og fortsetter å skape en meningsfylt forskjell i å skape en bærekraftig fremtid via goITloop: Ateas innovative gjenbruk og resirkuleringsprogram.  
  • Atea har vært styremedlem av FNs Global Compact siden 2018 som de har vært medlem av siden 2010 og har også vært styremedlem i Responsible Business Alliance (RBA) siden 2016.