21-01-2021

Akvariet i Bergen og Atea inngår bærekraftig samarbeid

IT-selskapet Atea blir leverandør og samarbeidspartner innen bærekraftig teknologi for Norges nasjonale akvarium.

Avbildet (t.v.): Kristian Valaker, Head of Managed Service i Atea Bergen, Aslak Sverdrup, adm. dir. i Stiftelsen Akvariet i Bergen og Alexander Flesland, salgsdirektør i Atea Bergen.

Avbildet (t.v.): Kristian Valaker, Head of Managed Service i Atea Bergen, Aslak Sverdrup, adm. direktør i Stiftelsen Akvariet i Bergen og Alexander Flesland, salgsdirektør i Atea Bergen.

– Vi er veldig glade for å inngå en samarbeidsavtale med Stiftelsen Akvariet i Bergen. Dette er et langsiktig og strategisk samarbeid for begge parter, der vi skal bidra med vår kompetanse innen teknologi og bærekraftig IT. Akvariet er en viktig institusjon for Bergen og for Norge generelt, og vi ser frem mot å være Akvariets teknologiske samarbeidspartner i årene fremover, sier Kristian Valaker, Head of Managed Service i Atea Bergen.

Akvariet i Bergen er Norges nasjonale akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner. Samarbeidsavtalen, som nylig ble signert, inkluderer blant annet drift av Akvariets IT-systemer og samhandlingsløsninger, og løpende rådgivning rundt teknologi og digitalisering. 

Resirkulering og gjenvinning i fokus

Med den nye avtalen blir Akvariet med i 100%-klubben til Atea, et initiativ som utfordrer bedrifter og organisasjoner til å redusere sitt klimaavtrykk forårsaket av IT. Atea og Akvariet inngår derfor et bærekraftig samarbeid med et mål om at alt IT-utstyr skal gjenvinnes og resirkuleres. Akvariet forplikter seg til å levere 100 prosent av alt utdaterte IT-utstyr til gjenvinning gjennom Ateas avhendingsløsning GoITloop.

Aslak Sverdrup, administrerende direktør i Stiftelsen Akvariet i Bergen, gleder seg over medlemskapet i 100%-klubben og samarbeidet rundt bærekraft:

– Vi anerkjenner vår viktige rolle for å sikre at naturen tas bedre vare på enn i dag. Vi skal bidra til å understøtte FNs bærekraftsmål gjennom vår formidling, med ekstra fokus på mål 17, samarbeid, og mål 14, livet under vann. Videre skal vi sikre at etableringen av Det Nye Akvariet gjennomføres på en slik måte at det blir det ledende i verden innen bærekraft, både i prosjektgjennomføring og drift. Et konkret tiltak vi kan bidra med, er å gjenvinne vårt IT-utstyr. Vi gleder oss over medlemskapet i 100%-klubben, sier Sverdrup.

Langsiktig samarbeid

Akvariet i Bergen og Atea skal samarbeide om utvikling og valg av teknologiske- og bærekraftige løsninger. Atea skal være Akvariets teknologirådgiver og systemintegrator, og sikre at teknologiske løsninger oppfyller krav til funksjonalitet, innovasjon og sikker drift for Akvariets ansatte og kunder. Samarbeidsavtalen gir også Akvariet tilgang til IT-selskapets konsulenter, og løpende rådgivning.
Atea blir også en del av flytteprosessen til Det Nye Akvariet, der IT-selskapet skal være med i det strategiske arbeidet.

– Det Nye Akvariet blir et akvarium helt ulikt alt annet du har opplevd, og vil som verdensledende kunnskaps- og formidlingsarena spille en avgjørende rolle for Norge, Bergen og Dokken. Det Nye Akvariet skal være en den ledende drivkraft for å sikre Norges rolle som havets hovedsete, med Bergen som hovedstad. For at Det Nye Akvariet skal være verdensledende på bærekraft, må vi trekke til oss ledende teknologiselskaper. Et samarbeid med Atea vil kunne bidra sterkt til dette, avslutter Sverdrup.


Om Akvariet i Bergen
Akvariet i Bergen er Norges nasjonale akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner for små og store. Akvariets visjon er å skape LæreLyst om livet i havet. Man kan lære masse om havet og dyr ved å lese i en bok eller høre om det på skolen, men det er bedre å lære om dyrene når du er tett på og ser ekte fisker og dyr. Akvariet har vært en av Bergens stoltheter og en nasjonal skatt siden 1960, og er organisert som en stiftelse.


Kontaktinformasjon
Aslak Sverdrup, adm.dir. i Stiftelsen Akvariet i Bergen, mobil (+47) 932 31 791
Marita Søvik Røskar, kommunikasjonsrådgiver i Atea Norge, mobil (+47) 938 87 303