Tilbake til Om Atea

The Place to Be

Atea har vært gjennom mange spennende epoker i sitt over 40 år lange liv. Vi har preget norsk IT-bransje og ser frem til å gjøre det også i årene fremover. I mange av disse årene har kulturen vært et av de sterkeste kjennetegnene på hvem vi er. En bedriftskultur er som sjelen til en bedrift – og den gjennomgriper alt vi gjør i Atea.

I Atea tar vi kulturen på alvor, vi er en sterkt kulturdrevet organisasjon. Vi betegner vår kultur som en prestasjonskultur. Dette siden det er og også fremover skal være hoveddrivkraften og motoren i selskapet for å prestere. For å bevege oss videre i en slik retning, involverer vi medarbeiderne tett, både når det gjelder styring og valg vi tar i selskapet. Involvering er derfor en av våre grunnpilarer og de ansatte blir utfordret og tar ansvar. Ut over dette skal vår prestasjonskultur preges av følgende:

  • Vi skal bruke energien på kundene
  • Vi skal være åpne, ærlige og direkte
  • Vi skal ha det gøy sammen
  • Vi skal være bransjens kompetanseleder på IT-infrastruktur
  • Vi skal samspille for å nå våre mål

Atea har en tydelig og uttalt visjon, om å være kraftsenteret i norsk IT-bransje – vi skal være ”The Place to Be” og vi skal fortsette med å «bygge Norge med IT». Visjonen er for våre ansatte i Atea, mye mer enn fire fine ord satt sammen. Vår visjon er og skal være levende i selskapet, og retningsgivende for alle våre valg.

”Bilder sier mer en tusen ord” heter det. Vårt symbol på dette ser du her:

 

 

Bildet er malt av Susann Newman fra San Francisco og heter ”The Place to Be”. Dette var utstilt på The Museum of Moderen Art i San Francisco (MoMA) da vi kjøpte det høsten 2006.

Bildet ble for noen år siden hentet ”hjem”. Dette skjedde i forbindelse med en ekspedisjon som ble utført av seks av våre ansatte. For å levendegjøre vår visjon og minne oss på den daglig, henger originalen nå på Ateas hovedkontor på Bryn og kopier på alle våre kontorer rundt om i landet.

Vår kultur og vår visjon er levende i Atea – hver eneste dag – ikke som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for at vi skal skape gode resultater og nå våre mål. Vårt mål er vekst, og det skal oppnås gjennom overbeviste kunder og fornøyde partnere og ansatte.  

Vi håper at opplevelsen av ”The Place to Be” møter dine forventninger. Vi hører gjerne fra deg, da vi er åpne for innspill om hvordan vi kan utvikle oss videre inn i fremtiden.

Michael Jacobs
Medlem av The Place to Be

 

 

Tilbake til Om Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer