Til forsiden
Tilbake til Om Atea

Vårt samfunnsansvar

Som stor aktør har vi i Atea et samfunns- og miljømessig ansvar

Vi tror på ekte bærekraftsarbeid gjennom satsning på områder nærliggende vår kjernevirksomhet. Vårt mål er å bidra til positiv verdiskapning som gjør en forskjell i dag og i fremtiden. Atea ønsker å jobbe for en bedre verden og har stort fokus på samfunnsansvar, grønnere IT og bærekraft. Derfor gjør vi tiltak og støtter prosjekter som nevnt her.

Vårt bærekraftsarbeid

Vi gjør vår del for å være med på den bærekraftige endringen vi ønsker å se i verden. Vi i Atea tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030. 

Atea har valgt ut fem mål hvor vi skal utgjøre en størst mulig forskjell. Hvert år skal vi rapportere på hvor langt vi har kommet i dette arbeidet. Vi har også valgt ut noen av FN´s bærekraftsmål hvor vi kan utgjøre størst mulig forskjell.

 

Resirkulering og gjenbruk

Selv om vi er leverandør og ikke produsent, kan vi ikke fraskrive oss ansvaret for verdikjeden som vi er en stor del av. Produktene vi selger består av materialer som  gjenvinnes. Dette ansvaret tar vi på alvor.

IT-utstyr inneholder verdifulle materialer som verden har begrensede mengder av, og som kommer fra ulike gruver og fabrikker over hele verden. Bærekraft er en bærebjelke hos Atea. Resirkulering og gjenvinning av elektronisk utstyr er viktig for å nå klimamålene. 

 

Klimatiltak for møter og arrangementer

Vi i Atea setter miljø, klima og sosiale forhold som en viktig premissgiver i alle våre tjenester. Det samme gjelder for våre arrangementer, som, uavhengig av om de er fysiske eller digitale, skal gjennomføres i tråd med vår bærekraftsstrategi.

Som et ledd i denne strategien, støtter Atea Zero sitt arbeid, og har inngått et samarbeid for perioden 2021-2023. Vi har sammen utviklet en teknisk spesifikasjon for produksjon, som viser våre krav for gjennomføring av arrangementer, og er et bidrag for å nå bærekraftsmålene mot 2030.

Denne spesifikasjonen skal deles med eventpartnere og medprodusenter av Atea sine arrangementer.

Les spesifikasjonene her.

Vi støtter og samarbeider med

Plan Norge

Atea ønsker å markere viktigheten av likestilling og flere kvinnelige ledere. Hensikten er å rette søkelys mot FN´s bærekraftsmål nr. 5 om likestilling og jenters rettigheter.

Les mer om vårt samarbeid med Plan Norge

Plastpiratene

Plastpiratene er en frivillig miljøorganisasjon med motto “Å få mennesker og hav på rett kjøl”. De rydder miljøet for plast og plukker flere tonn hvert eneste år.

Les mer om Plastpiratene

Den Norske Turistforening (DNT)

Atea er en stolt samarbeidspartner med DNT og støtter arbeidet med å fremme folkehelsen. Atea og DNT ønsker å bidra med å skape gode opplevelser før, under og etter turen – hele livet.

Les mer om vårt samarbeid med DNT

Global Presence Alliance

The Global Presence Alliance (GPA) fremmer og støtter samarbeid mellom lyd-, video- og ensartede samhandlingsselskaper fra hele verden. Alliance er et partnernettverk dedikert for å dele beste praksis, for å garantere enkelhet gjennom et samlet servicetilbud.

Atea ASA ble valgt som medlem av GPA med ansvar for Norden og de baltiske landene. Sammen med 23 andre land representerer vi GPA. 

Tilbake til Om Atea