Til forsiden
Tilbake til Om Atea

Plan Norge og TV aksjonen

plan logo.foto


Selv om vi har kommet langt på likestilling i Norge, så er arbeidsmarkedet her langt ifra likestilt. Det er for eksempel færre kvinnelige ledere og færre jenter som tar utdannelse innen teknologi, kunstig intelligens og finans. Selv om mange Norske bedrifter ønsker seg likestilling, sliter flere med å tiltrekke seg kvinnelige søkere. Konsekvensen er at kjønnsgapet forblir og jenter mangler gode og inspirerende rollemodeller. Heldigvis kan vi gjøre noe med dette.


 

TV aksjonen 2021

Konsekvensene av barneekteskap er store og frarøver en hel generasjon muligheten til velge sin egen fremtid og nå sine drømmer og mål. Jenter som må giftes bort må ofte slutte på skolen. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp, og sjansene for at de utsettes for vold og overgrep øker.

TV-aksjonen, som gikk av stabelen 24. oktober i fjor, jobber for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst.

Vi støttet aksjonen TV-aksjon, og du kan fortsatt gi din støtte her.

 

Tyra Holmen (17) tok over Atea for en dag

Atea ønsker å markere viktigheten av likestilling og flere kvinnelige ledere. Hensikten er å rette søkelys mot FN´s bærekraftsmål nr. 5 om likestilling og jenters rettigheter. I 2021 fikk Tyra Holmen overta sjefsstolen for en dag.

Fortell litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg er 17 år gammel og går på International Baccalaureat-linjen (IB) på Blindern VGS. Jeg har bodd deler av livet i utlandet og trives i et internasjonalt miljø.

På fritiden driver jeg med musikk og teater - jeg dubber blant annet norske stemmer for film og tv. Jeg sitter også i Plan Norges ungdomsgruppe - Ungdommens rettighetsorgan (URO). Vi er 20 ungdommer fra hele landet som brenner for likestilling og barns rettigheter.

Vi har alle egne spesialfelt som vi fungerer som juniorrådgivere på - jeg sitter som juniorrådgiver for utdanning. I år handler vårkampanjen vår om teknologi og dets fordeler og ulemper i kampen for likestilling.

Dette har gjort at jeg har lært en del om IT-bransjens påvirkning på likestilling verden rundt og jeg håper å bygge videre på denne kunnskapen når jeg tilbringer den internasjonale kvinnedagen hos Atea.

Hva engasjerer deg?

Grunnen til at jeg i utgangspunktet søkte for å bli med i URO er mitt politiske engasjement. Jeg liker godt å sitte i URO og Plan Ungdom fordi det gir meg muligheten til å jobbe med politikk uten å binde meg til et politisk parti.

Likestilling og rettferd engasjerer meg, og jeg føler et ansvar for å benytte mine muligheter til å hjelpe vanskeligstilte. Jeg er opptatt av internasjonale spørsmål og områder som påvirker mange mennesker rundt om i verden. Dette er noe av det min IB-utdannelse fokuserer på.

Hvorfor tror du få kvinner ønsker seg til IT-bransjen?

Jeg tror at teknologibransjen kan oppfattes som veldig teknisk og lite menneskelig, dette mener jeg er en misoppfattelse da teknologi kan være så mangt. Stereotyper spiller nok også inn. IT-bransjen er en mannsdominert bransje og slike normer og tradisjoner er vanskelige å bryte med, det å gå inn som en underrepresentert gruppe kan virke skremmende.

Hvordan tror du virksomheter kan bidra til å få flere kvinner inn i teknologibransjen?

Representasjon er alltid viktig, det å få opp den kritiske massen vil endre kulturen innad i ulike virksomheter som kan virke avskrekkende. Det å ha tydelige, synlige og gode rollemodeller inspirerer endring i dagens samfunn. IT-bransjen er relevant for hele samfunnet og ved å vise dette vil en kunne appellere til et bredere tverrsnitt av samfunnet.

Hvordan tror du dagen i Atea blir?

Jeg gleder meg masse til dagen min i Atea. Teknologibransjen er et område jeg har kjempe lyst til å lære mer om, spesielt siden det er et område som kommer til å få økende viktighet i fremtiden. Jeg er sikker på at det kommer til å bli en lærerik dag.

elisabeth-bali-li-og-michael.foto

I 2018 fikk Elisabeth Bali Li sjefsstolen - Nå jobber hun i Atea

For å sette fokus på jenters rettigheter og likeverd gav teknologiselskapets administrerende direktør Michael Jacobs bort sjefstolen til Elisabeth Bali Li (23) for en dag. Nå jobber hun i Atea med hvordan virksomheter i større grad kan ta beslutninger basert på data og analyse i stedet for magefølelsen.

 

Tilbake til Om Atea