Til hovedinnhald
Tilbake til Om Atea

Vårt samarbeid med Plan Norge

plan logo.foto


Selv om vi har kommet langt på likestilling i Norge, så er arbeidsmarkedet her langt ifra likestilt. Det er for eksempel færre kvinnelige ledere og færre jenter som tar utdannelse innen teknologi, kunstig intelligens og finans. Selv om mange Norske bedrifter ønsker seg likestilling, sliter flere med å tiltrekke seg kvinnelige søkere. Konsekvensen er at kjønnsgapet forblir og jenter mangler gode og inspirerende rollemodeller. Heldigvis kan vi gjøre noe med dette.


Tyra Holmen (17) tok over Atea for en dag

Atea ønsker å markere viktigheten av likestilling og flere kvinnelige ledere. Hensikten er å rette søkelys mot FN´s bærekraftsmål nr. 5 om likestilling og jenters rettigheter. I år, som i 2018 og 2019, ga administrerende direktør, Michael Jacobs fra seg sjefsstolen for en dag og i år var det Tyra Holmen som fikk muligheten.

Fortell litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg er 17 år gammel og går på International Baccalaureat-linjen (IB) på Blindern VGS. Jeg har bodd deler av livet i utlandet og trives i et internasjonalt miljø.

På fritiden driver jeg med musikk og teater - jeg dubber blant annet norske stemmer for film og tv. Jeg sitter også i Plan Norges ungdomsgruppe - Ungdommens rettighetsorgan (URO). Vi er 20 ungdommer fra hele landet som brenner for likestilling og barns rettigheter.

Vi har alle egne spesialfelt som vi fungerer som juniorrådgivere på - jeg sitter som juniorrådgiver for utdanning. I år handler vårkampanjen vår om teknologi og dets fordeler og ulemper i kampen for likestilling.

Dette har gjort at jeg har lært en del om IT-bransjens påvirkning på likestilling verden rundt og jeg håper å bygge videre på denne kunnskapen når jeg tilbringer den internasjonale kvinnedagen hos Atea.

Hva engasjerer deg?

Grunnen til at jeg i utgangspunktet søkte for å bli med i URO er mitt politiske engasjement. Jeg liker godt å sitte i URO og Plan Ungdom fordi det gir meg muligheten til å jobbe med politikk uten å binde meg til et politisk parti.

Likestilling og rettferd engasjerer meg, og jeg føler et ansvar for å benytte mine muligheter til å hjelpe vanskeligstilte. Jeg er opptatt av internasjonale spørsmål og områder som påvirker mange mennesker rundt om i verden. Dette er noe av det min IB-utdannelse fokuserer på.

Hvorfor tror du få kvinner ønsker seg til IT-bransjen?

Jeg tror at teknologibransjen kan oppfattes som veldig teknisk og lite menneskelig, dette mener jeg er en misoppfattelse da teknologi kan være så mangt. Stereotyper spiller nok også inn. IT-bransjen er en mannsdominert bransje og slike normer og tradisjoner er vanskelige å bryte med, det å gå inn som en underrepresentert gruppe kan virke skremmende.

Hvordan tror du virksomheter kan bidra til å få flere kvinner inn i teknologibransjen?

Representasjon er alltid viktig, det å få opp den kritiske massen vil endre kulturen innad i ulike virksomheter som kan virke avskrekkende. Det å ha tydelige, synlige og gode rollemodeller inspirerer endring i dagens samfunn. IT-bransjen er relevant for hele samfunnet og ved å vise dette vil en kunne appellere til et bredere tverrsnitt av samfunnet.

Hvordan tror du dagen i Atea blir?

Jeg gleder meg masse til dagen min i Atea. Teknologibransjen er et område jeg har kjempe lyst til å lære mer om, spesielt siden det er et område som kommer til å få økende viktighet i fremtiden. Jeg er sikker på at det kommer til å bli en lærerik dag.

Gi støtte til jenters rettigheter

Gjennom Plan Norges initiativ "Girls takeover" på kvinnedagen 8. mars 2021 var vi i Atea Norge med og støtte deres kamp i å fremme jenters tilgang til utdannelse, teknologi og lederskap.

Vi oppfordrer deg til å gjøre det samme!

 

4 girls in tech.foto

elisabeth-bali-li-og-michael.foto

I 2018 fikk Elisabeth Bali Li sjefsstolen

For å sette fokus på jenters rettigheter og likeverd gav teknologiselskapets administrerende direktør Michael Jacobs bort sjefstolen til Elisabeth Bali Li (23) for en dag.

Les mer her

elisabeth-bali-li.foto

Nå jobber hun i Atea

Elisabeth Bali Li i Atea jobber med hvordan virksomheter i større grad kan ta beslutninger basert på data og analyse i stedet for magefølelsen.

Les mer her

TV aksjonen

Atea vil også være med på å støtte TV aksjonen 2021 som går til Plan´s arbeid for å bekjempe barneekteskap i fem av de landene der problemet er størst. 

Konsekvensene av barneekteskap er store og hindrer en hel generasjon i å nå sine drømmer og mål, og skape en god framtid.  Jenter som giftes bort som barn må ofte slutte på skolen, og sjansene for at de utsettes for vold og overgrep øker. De mister også retten til å bestemme over eget liv og kropp.

Derfor skal årets TV-aksjon, som går av stabelen 24. oktober, jobbe for å få slutt på barneekteskap.

fire jenter i vinduskarmen smiler og ler.foto

Tilbake til Om Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer