Til hovedinnhald

Møteplasser – AV

Vi tror på teknologi som bidrar til å forenkle og effektivere. I en høyteknologisk verden full av spennende og utfordrende teknologi, er det vårt ansvar å få teknologien til å fungere sammen. Et moderne møterom setter høye krav til intuitivt brukergrensesnittet og at utstyret alltid fungerer. Våre løsninger spenner fra videokonferanser og montering av komplette møterom til interaktive og intelligente informasjonssystemer.

Atea Meet

”Med Atea Meet får du noe mer enn et nytt møterom”

Vi leverer en komplett løsning for møterom, applikasjons- og driftstjeneste. Det inkluderer AV-utstyr til det fysiske møterommet, samhandlingsløsninger, brukerstøtte, vedlikeholdstjeneste og en finansiell tjeneste.

Vi tar ansvar for at dine møterom og samhandlingsløsninger fungerer optimalt. Dere disponerer utstyret og betaler en fast pris pr.mnd. over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 5 år. Vi har i denne perioden totalansvaret for å opprettholde all funksjonalitet og drift av dine møterom.

Atea tilbyr fire skreddersydde tilpassede løsninger, og alle løsningene gir garanti for grunnleggende faktorer:

 • Løsningen er sikker
 • Atea Meet rapporterer kun status og konfigureringer som kommuniserer med tjenesten
 • Styresignal og nyttesignal skilles, nyttesignalet forlater ikke rommet
 • Løsningen er skalerbar
 • Det er ingen begrensninger i forhold til antall møterom som kan kobles opp mot tjenesten
 • Atea Meet integrerer systemer og teknologier som vanligvis fungerer i siloer, slik at de spiller sammen som et system.

Atea Meet Easy 

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 2-4 personer. Du har behov for å dele presentasjoner og jobbe sammen i møterommet, men skal også ha med andre deltagere via Skype eller teams. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Atea Meet Standard

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 4-8 personer. Du har behov for å dele presentasjoner og jobbe sammen i møterommet, men skal også ha med andre deltagere via Skype eller teams. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Atea Meet Flex

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 4-8 personer. Her skal det gjennomføres mange videomøter, du har behov for å dele presentasjoner og vil se møtedeltagerne på egen skjerm. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Atea Meet Advanced

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 5-10 personer. Her skal det gjennomføres mange videomøter, du har behov for å dele presentasjoner og vil se møtedeltagerne på egen skjerm. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Våre standariserte møteromsløsninger

Møteplasser

 

Møteromsutstyr for diskusjoner og presentasjoner i større eller mindre grupper. En løsningen når rommet ikke har mulighet for videokonferanse.

 

 

 

 

Møteromsutstyr for mindre grupperom med integrert videokonferanse-system. Brukeren kan enkelt delta eller presentere på skjermen.

 

 

 

 

Møteromsutstyr for større møterom med integrert videokonferanse-system. Med to skjermer vises deltakere og presentasjon på hver sin skjerm.

 

 

 

Én løsning for alle dine møteromsbehov. Room Kit Mini fungerer på tvers av alle teknologiplattformer og kan også brukes som et USB-Webkamera

 

Video- og møteromsløsninger

 

Samarbeid via videosamtaler

Video Collaboration får innpass overalt og bidrar til rask etablering av en tillitsfull dialog med dine kolleger, kunder og forretningspartnere. Mimikk og kroppsspråk er en viktig del av kommunikasjonen og dialogen mellom mennesker. Med video kan vi hjelpe virksomheten din å utnytte disse aspektene, uansett hvor de viktigste forretningspartnerne dine er.

Løsningene spenner over alle typer videokonferanser. Fra styrerommet til den ansattes personlige video på smarttelefonen – internt i selskapet eller med kunder og forretningspartnere. Avhengig av virksomhetens behov, kan vi bygge løsningene fleksibelt i en blanding av lokale og skybaserte løsninger.

Løsninger som disse er avgjørende for å bygge tette samarbeidsforhold mellom selskapets ansatte, kunder og partnere. Videosamarbeid er dermed en av teknologiene som bidrar til å styrke selskapet og dets vekstmuligheter i en «business»-virkelighet.

 

Møteromsløsninger

Vi kan integrere profesjonelt AV-utstyr som gir en brukervennlig og effektiv løsning i auditorier og møterom. Vi bruker den nyeste teknologien fra de ledende leverandørene og hjelper deg gjerne med å integrere en løsning for romhåndtering med både eksisterende og nytt utstyr.

Gjennom disse løsningene vil det være et klart og brukervennlig grensesnitt for det avanserte utstyret, slik at du kan konsentrere deg om budskapet og ikke måtte lete etter fem forskjellige fjernkontroller for å komme i gang med en presentasjon.

 

Hvorfor velge løsninger fra oss?

 

Pålitelig teknologi

Vi utnytter lang bransjeerfaring til å sette sammen løsninger med produkter og komponenter vi vet fungerer sammen. Det er derfor vi sier: Teknologi. Av og for mennesker.

 

Anerkjent leverandør

Atea er Norges største leverandør og systemintegrator av AV-løsninger. Vår kompetanse omfatter et bredt spekter fra møterom til avanserte beredskapsentre.

 

Service og drift

Sentral koordinering og landsdekkende lokal service gir trygghet i hverdagen.

Tilstandssjekk?

 

 

  • Har du behov for en status og tilstandsrapport på dine AV-løsninger?

 

  • Er det lenge siden utstyret har vært sett over og vedlikeholdt?

 

  • Eller har du kanskje forskjellig utstyr fra ulike leverandører?

 

 

Digital læring

 

Vi har løsninger for digital læring og undervisningssituasjoner. Alt av lyd-og bildeløsninger for presentasjoner, videooverføring, arrangement og fremføring, til sceneutstyr og lysrigg.

 • Undervisnigsrom
 • Sal og scene
 • Auditorium
 • Flerbruksrom

Utdanningsteknologi er bruken av teknologi i utdannelse og pedagogikk for bedre læring og undervisning. Utdanningsteknologi handler ikke bare om digitale tavler og notatbøker. Det handler også om nye måter å jobbe på. Samarbeid blir viktigere, endringene kommer raskere, distraksjonene øker, digital skaping blir er en del av læreplanen, samtidig som lærerne må få opplæring i utstyret de trenger.

Dette er utfordringer som kan løses ved å bruke riktig teknologi i samspill med pedagogikk. På den måten kan man skape mer rom for læring, mer tilpasset opplæring og bedre kontakt mellom lærer og elever.

 

 

Kontroll og beredskap

 

Kontroll- og beredskapsrom blir brukt i mange forskjellige bransjer. Vi har hjulpet kunder i en årrekket med å designe, bygge og vedlikeholde slike løsninger.

Rommene er ofte «hjertet» i en organisasjon og regnes som operasjonskritiske. Dette krever nøyaktig planlegging og analyse når slike rom skal bygges. Kundens kjernevirksomhet, arbeidsprosesser og kilder til informasjon er blant flere faktorer som må taes med når løsningene skal planlegges.

 

Ateas kontroll- og beredskapsrom bygger på standardiserte komponenter og programvare, noe som gjør løsningene robuste, sikre og ikke minst enkle å vedlikeholde.

Meld din interesse

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer