Til hovedinnhald
Tilbake til Infrastruktur

Kommunikasjon

Etableringer av motorveier med informasjon gir deg mange muligheter. Kommunikasjonsløsninger har i de senere årene åpnet for nye forretningsmodeller med både nye og eksisterende aktører. Dette har gjort at kommunikasjon, både internt i virksomheter og mellom virksomheter, er kritisk for hvordan forretninger drives.

Endring i arbeids- og sosiale mønstre skaper behov for nye kommunikasjonsløsninger. Dagens krav til sikker og stabil kommunikasjon gjør at behovet for planlegging og kontroll er stort.

Målsetningen med infrastrukturen er å sikre flyt av informasjon i alle deler av organisasjonen. En solid kommunikasjonsplattform danner ofte grunnlaget for å kunne forbedre en virksomhet. En robust løsning åpner muligheter for å gjøre organisasjoner mer mobile og effektive.

 

Virksomhetsintern kommunikasjon

 

Utviklingen innenfor trådløs kommunikasjon er enorm. Forbedrede hastigheter og dekning tilfredsstiller kravet om tilgjengelighet når som helst, hvor som helst.

Velger du Atea som leverandør for det interne nettverket på din lokasjon er du i trygge hender. Vi har i mange år vært en ledende systemintegrator på området, og har også ambisjoner om å være det i tiden som kommer. Gjennom vårt samarbeid med ledende aktører som Cisco og HP får du tilgang til de beste løsningene som er tilgjengelige.

Vi leverer alt fra nettverksanalyser til design og implementering av nettverk basert på nåtidens og fremtidens behov. Drift og overvåkning av nettverket tilbys også som en tjeneste.

 

 

Ekstern kommunikasjon

 

Alt du har behov for av kommunikasjon "ute av huset".

Hvorfor velge Atea?

  • Du får linjer (fiber) fra ledende aktører i markedet som Telenor, Broadnet, Altibox m.fl. Tilgang (linjer) kombineres med tjenester og sikrer deg en totalløsning.
  • Du får kommunikasjonsløsninger med oppetidsgarantier og fleksibilitet, da vi kan tilby tjenester fra eksterne aktører (f.eks. Telenor) kombinert med våre egenproduserte tjenester.
  • Du får nettverksanalyse - et viktig verktøy og effektivt hjelpemiddel for iverksetting av tiltak, samt for designarbeidet for moderne kommunikasjonsløsninger.

Nettverkssikkerhet

 

Du bør til enhver tid ta hensyn til dagens trusselbilde. Sikkerhet i nettverket bør struktureres og håndteres som en integrert del av virksomhetens totalløsning for sikkerhet. Nye områder, som private og offentlige skytjenester, gir nye utfordringer for en fremtidsrettet sikkerhetsløsning. Offentlige krav og direktiver er også viktig å ta hensyn til.

Med Atea får du kompetansen, rådgivningen og partneren for å designe og levere et sikkert nettverk. Vår metodikk er basert på følgende struktur:

  1. Teknologi og drift, inkludert fysisk sikkerhet (datarom, klient, samhandling, kommunikasjon, mobilitet, BYOD, skytjenester, sosiale medier)
  2. Policy, regelverk og veiledninger
  3. Organisering og ansvar for at sikkerhetskravene i din virksomhet oppfylles
  4. Sikkerhetskultur (holdninger, kompetanse og adferd)

Med Atea som rådgiver for datasikkerhet får du også et kontaktpunkt for krisehåndtering dersom sikkerhetsbrudd oppstår. I vårt totaltilbud inngår cyberforsikring og beredskap 24/7 ved hendelser.

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon i datasenteret

 

Datasenteret er nå det første kontaktpunktet for et stadig økende antall mobile kunder, og et fundament for nye forretningsmodeller. Datasenteret er ikke lenger “bare” det stedet virksomheten huser sine servere. Det er nå det første kontaktpunktet for et stadig økende antall mobile kunder, og et fundament for nye forretningsmodeller.

I det moderne datasenteret er rask, effektiv og sikker kommunikasjon avgjørende faktorer. Disaster Recovery og Business Continuity stiller høye krav til en moderne kommunikasjonsplattform også inne i datarommet; enorme datamengder skal behandles og flyttes mellom ulike komponenter. Samspillet mellom hardware og software, samt utviklingen av et software-definert nettverk, stiller krav til kvalitet i alle ledd.

Med oss får du en leverandør som er partner med markedets ledende aktører. Produkter og løsninger kombinert med fremtidsrettet kompetanse gir deg en trygghet når beslutninger skal tas.

Kontakt oss

 

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

 

Tilbake til Infrastruktur
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer