Til forsiden

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass. Som Norges største IT-selskap, er Atea med i debatten om hvordan teknologi kan bidra til å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Se oversikt over våre arrangementer nedenfor 👇

Startdato
15. aug. 2023, 16.00
Sluttdato
16. aug. 2023, 19.00
Sted
Torvet 5, 4836 Arendal

Våre arrangementer

Vår største trussel er digital og ingen har den på agendaen

Dato: Tirsdag 15. august
Tidspunkt: 
Kl. 16:00 – 16:50
Sted: Castelle Bar & Restaurant

Hvorfor er vi ikke bedre digitalt rustet? Hva vil den nye loven om digital sikkerhet ha å si? Og hva skal egentlig til for å stå imot det stadig mer kompliserte trusselbildet?

E-tjenesten, PST og NSM peker på Russland som en uforutsigbar nabo for Norge. Også forholdet mellom Kina og vesten er spent. Vi lever i en verdenssituasjon hvor fremmede makter er freidigere og mer truende enn tidligere.

På tross av at både kommuner og bedrifter opplever flere dataangrep, er det fremdeles en abstrakt fare mange satser på at ikke skal ramme. De fleste virksomheter mener selv de har fokus på IT-sikkerhet, men rundt halvparten har ikke ansatte eller innleid hjelp som arbeider dedikert med sikkerheten og de fleste har heller ikke planer om å øke investeringene i IT-sikkerhet fremover. Det viser en ny undersøkelse fra Atea blant 610 virksomheter.

Nortura, Amedia og Nordland fylkeskommune er av dem som har vært rammet av dataangrep. Det førte blant annet til at 10 000 elever mistet tilgang til læringsverktøy og det er mulig at personopplysningene til 18 000 kom på avveie. I tillegg kommer det økonomiske aspektet, på tre år estimerte man at dataangrep kostet norske virksomheter nærmere en milliard kroner. Hvorfor er vi ikke bedre digitalt rustet? Hva vil den nye loven om digital sikkerhet ha å si? Og hva skal egentlig til for å stå imot det stadig mer kompliserte trusselbildet?

Medvirkende: 
• Ingunn Foss, Justiskomiteen, Høyre 
• Thomas Tømmernes, IT-sikkerhetsjef, Atea Norge
• Anders Løvøy, ansvarlig redaktør, Computerworld
• Olav Skard, leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter

Konferansier og panelleder:
Peter Tryggestad, kommunikasjonsrådgiver, Atea Norge 

🎬 Se opptak her

Les mer på arendalsuka.no

 

Kan vi lære noe av Spotify for å redde helsevesenet?

Dato: Onsdag 16. august 
Tidspunkt:
 Kl. 13:00 – 13:50
Sted: Torvet 5

Kan vi digitalisere oss til en bedre helse? Daniel Ek, grunnleggeren av Spotify, bygger det nye selskapet Neko Health, som skal revolusjonere helsesektoren med KI som skal predikere vår helse. Ambisjonen er at god bruk av data gir preventive tiltak skal holde oss friske lenger.

Kommuner over hele landet mangler folk til helse- og omsorgssektoren. Samtidig skyller eldrebølgen over oss. Mens mange land har vært presset til å finne nye digitale løsninger for lenge siden, har vi investert i olja og betalt oss ut av (helse)problemene.

Om vi ikke tar grep vil vi ikke bare ligge langt bak teknologien, vi kommer også til å måtte bruke halvparten av de kommunale budsjettene på helse.

Selv om en KI-revolusjon fremdeles kan virke fjern, finnes det allerede digitale løsninger som brukes i andre land. Noe av suksessen til Spotify er bruken av data til å gi lytterne et enda bedre produkt. Hvordan kan kommuner bruke den samme tankegangen til å gi innbyggerne sine et enda bedre helsetilbud, og hva annet har vi å lære av våre naboer?

Medvirkende: 
• Kirsti Kierulf, adm. direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) 
• Lars Nerdrum, fagdirektør, Kunnskapsdepartementet
• Michael Ländin, Kalmar kommune
• Nils William Bakken, salgsleder velferdsteknologi, Atea Norge 

Konferansier og panelleder:
Marte Aarseth, forretningsutvikler, Atea Norge

🎬 Se opptak her

Les mer på arendalsuka.no

 

Hvordan sikrer vi kvalitet på læring i et digitalt samfunn?

Dato: Onsdag 16. august
Tidspunkt: Kl. 14:00 – 14:50
Sted: Torvet 5

Den raske utviklingen av teknologi og kunstig intelligens stiller større krav til læring i skolen.

Praksisendring tar tid, relativt nye læreplaner og nye teknologier krever mye av skoleledere og lærere. Hvordan håndterer vår digitale strategi for skolen utfordringene og mulighetene, og hvordan sikrer vi kvalitet på undervisning og læring?

Hva kan vi lære av den ferske rapporten til det regjeringsoppnevnte utvalget som har jobbet med digital læringsanalyse – og sier den egentlig noe om hva som skal til for at dataene som samles inn faktisk skal kunne bidra til mer læring?

I denne panelsamtalen vil vi diskutere hvor de største pedagogiske mulighetene er, og hva som skal til for å kunne realisere dem på tvers av norske klasserom.

Medvirkende: 
• Marte Blikstad-Balas, utvalgsleder for Ekspertgruppen for digital læringsanalyse
• Trond Ingebretsen, divisjonsdirektør for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse, Oslo kommune
• Sindre Lysø, statssekretær, Arbeiderpartiet
• Morten Søby, spesialrådgiver, Utdanningsdirektoratet

Konferansier og panelleder:
Elisabeth Palmgren, leder for Atea Skole

🎬 Se opptak her

Les mer på arendalsuka.no

 

Kunstig intelligens redder klima, eller?

Dato: Onsdag 16. august 
Tidspunkt:
 Kl. 15:00 – 15:50
Sted: Torvet 5

Over halvparten av oss tror teknologiske løsninger kommer til å løse klimaproblemene. Kunstig intelligens (KI) representerer et veiskille for teknologisk utvikling, også innen klimaarbeid. 

For mange virksomheter er det et uttalt ønske at bærekraft skal være styrende for beslutningene vi tar. Samtidig går teknologiutviklingen så raskt at vi får en følelse av vinn eller forsvinn hvis vi ikke griper mulighetene som kommer. Og noen av de som er flinkest i på å utnytte de teknologiske mulighetene, har ikke nødvendigvis bærekraft høyt på agendaen.

Kinesiske Shein bruker KI på en måte som gjør at HM og Zara ser ut som dinosaurer, og omsetter for mer enn begge selskapene til sammen, men med store negative følger for klima og miljø.

Når KI møter styrerommet, hvem vinner - markedskreftene eller klimaet og samfunnet? Klarer vi å finne en måte å bruke den nye teknologien på som finner en balanse mellom bærekraft, samfunn og lønnsomhet, som også inkluderer de nødvendige etiske retningslinjene bak utviklingen?

Vi gjør opp status etter ett år med Åpenhetsloven, EUs kommende taksonomi og det siste årets teknologiske muligheter. Vil teknologien redde oss, eller trenger vi både flere insentiver og regulative endringer?

Medvirkende: 
• Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO
• Bjørn Olstad, VP, Microsoft Norge
• Leonora Onarheim Bergsjø, leder, Norsk råd for digital etikk 
• Elisabeth Nissen Eide, bærekraftsjef, Atea Norge 
• Anne Dingstad, CEO, Saga Robotics

Konferansier og panelleder:
Christian Brosstad, kommunikasjonsdirektør, Atea Norge

🎬 Se opptak her

Les mer på arendalsuka.no

 

Er det mulig å legge en god femårsplan når vi ikke vet hvordan verden ser ut om fem måneder?

Dato: Onsdag 16. august
Tidspunkt:
 Kl. 16:15 – 17:45
Sted: Torvet 5

At utviklingen går fort, har for mange gått fra å være en følelse til et faktum. Endringer i markedet, teknologisk utvikling og samfunnsmessige endringer påvirker våre leveranser. 

I digital utvikling har det å jobbe smidig blitt normen. Finansieringsmodellen i offentlige prosjekter hemmer digitalisering.

Gjennom inspirerende innlegg skal vi få høre og lære om beste praksis i smidige avtaler og smidig utvikling i offentlig sektor.

Medvirkende: 
• Nina Olsen Munthe, seksjonsleder, Digitaliseringsdirektoratet
• Bjarte Bogsnes, forfatter
• Catherine Janson, leder for Politiets IT-enhet (PIT)

Konferansier og panelleder:
Petter Moe, CTO, Atea Norge

🎬 Se opptak her

Les mer på arendalsuka.no

 

Vår deltakelse på andre arrangementer

Skal norsk skole og utdanning omfavne eller forbanne kunstig intelligens?

Dato: Tirsdag 15. august
Tidspunkt: Kl. 13:00 – 13:45
Sted: Solsiden brasserie

Kunstig intelligens har inntatt livene våre - og dette merker også utdanningssektoren. Skal studenter og skoleelever nå la teknologien jobbe for seg? Hvordan kan kunstig intelligens bli en del av skole- og utdanningssystemet på en måte som fortsatt gir læring til de på skolebenken?

Innen forskning og utdanning finnes det store datamengder, men informasjonen er ofte lite tilgjengelig. I denne debatten diskuterer vi hvordan AI bør anvendes for mest mulig lærings- og forskningsutbytte - og hvordan lærer, elev, student og myndigheter må håndtere denne teknologien som er på full fart ut til unge mennesker i dag.

Medvirkende: Elisabeth Palmgren, leder for Atea Skole

Arrangør: Ayfie

Les mer på arendalsuka.no

Frokost: Integrering som smaker godt!

Dato: Onsdag 16. august
Tidspunkt: Kl. 08:15 – 08:50
Sted: Frivillighetsteltet

Velkommen til Kronprinsparets Fond og Cousins, som serverer frokost og noen tanker om integrering av unge flerkulturelle i arbeidslivet. 

Du får møte ungdommene og høre hvordan man kan få til integrering og inkludering i praksis.

Kronprinsparets Fond vil fortelle om vår motivasjon for å støtte arbeidet med å integrere flerkulturelle i arbeidslivet.

Medvirkende: Elisabeth Nissen Eide, bærekraftsjef, Atea Norge

Arrangør: Kronprinsparets Fond

Les mer på arendalsuka.no