Til forsiden
22-11-2022

Personvern og sikkerhet i skolen – en guide.

GDPR og personvern i skolene er et komplekst område, og etter hvert som skolene bruker flere digitale verktøy, vokser kompleksiteten ved å håndtere personvern og sikkerhet.

Målet med denne guiden er å bidra til å gjøre denne prosessen enklere for skoler og kommuner ved å forklare tydelig hva som må være på plass og samle inn informasjonen som en skole eller kommune trenger for å fullføre disse prosessene på ett sted.

En guide for skoler og kommuner som bruker Apple teknologi i undervisning

I denne guiden har Atea samlet inn informasjon fra en rekke steder og kilder, fra Datatilsynet og Skolesec, til Apples dokumentasjon og nettside.

Vi har også satt sammen informasjon for foreldre og studenter som kan brukes som grunnlag for å lage et dokument for egne studenter og deres foreldre.

Atea har et eget team av skolerådgivere, som har kompetanse og erfaring i en skolesammenheng, og vi har også spesialiserte GDPR-rådgivere, som kan hjelpe videre – ta kontakt med oss på skole@atea.no.

Det er viktig at alle som jobber i skolen forstår kravene til GDPR, rutinene du har på skolen og kommunen din, og føler deg trygge på å håndtere eventuelle problemer som kan oppstå i løpet av det daglige arbeidet i skolen, og hvem du skal kontakte på skolen og kommunen hvis slike problemer oppstår. Skoleledere må også kunne dokumentere at ansatte har hatt relevant opplæring i forhold til kravene til GDPR og rutinene du har etablert i skolen/kommunen din.

For å hjelpe til med dette har Atea Skole laget et e-læringskurs for skoleeiere, ledere og lærere som kan bidra til å sikre at alle ansatte har den kompetansen og forståelsen de trenger for å kunne håndtere personvern og GDPR effektivt i kommune, skole og klasserom.

Ta kontakt med skole@atea.no hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan vår e-læring kan være et nyttig verktøy for å bygge digital kompetanse videre på en rekke områder, inkludert IT-sikkerhet og personvern.