Til forsiden
25-06-2024

Fra kostnadssenter til innovasjonsmotor

En samtale om trendrapporten CIO Analytics 2024.

video

IT-avdelinger i norske virksomheter er ikke lenger bare kostnadssentre, men drivere av forretningsutvikling og innovasjon. Dette er et av hovedfunnene i Trendrapporten CIO Analytics 2024, Nord-Europas største IT-undersøkelse. Rapporten, som er basert på svar fra over 1000 IT-ledere, gir et innblikk i de viktigste trendene og utfordringene innen IT-sektoren.

 

 

Oppsummeringen nedenfor er laget av AI-verktøyet Microsoft Copilot og kvalitetssikret av redaksjonen i Atea.

 

Fra drift til innovasjon

Tradisjonelt har IT-avdelinger vært sett på som en støttefunksjon, med ansvar for drift og vedlikehold av IT-systemer. I dag forventes det imidlertid at IT-avdelinger skal spille en mer strategisk rolle i bedriften, ved å bidra til å utvikle nye forretningsmodeller og skape verdi for kundene.

Denne endringen i IT-avdelingens rolle gjenspeiles i rapporten, hvor IT-ledere rapporterer om økt fokus på innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi, som kunstig intelligens (AI).

 

Kunstig intelligens som «game changer»

Kunstig intelligens (AI) er et av de områdene som får mye oppmerksomhet i rapporten. Mange virksomheter ser på AI som en «game changer» som kan revolusjonere måten de jobber på og skape nye muligheter. Samtidig er det mange som ikke har kommet i gang med systematisk arbeid med AI.

Rapporten understreker viktigheten av å ha en klar strategi og målsetting for bruk av AI, samt å sikre tilstrekkelig kompetanse.

 

Hvordan vurderer du AI-modenheten i din organisasjon?

 

”85 % jobber ikke systematisk med AI”

— CIO Analytics 2024

 

Sikkerhetstrusler og kompetansemangel

Cybersikkerhet er en annen viktig utfordring som rapporten tar opp. Stadig flere bedrifter blir utsatt for cyberangrep, og det er en økende bekymring for sikkerhetstrusler. Rapporten viser at mange bedrifter ikke har en beredskapsplan på plass for å håndtere slike angrep.

Kompetansemangel er en annen utfordring som IT-sektoren står overfor. Det er et stort behov for IT-eksperter, spesielt innen cybersikkerhet, men det utdannes ikke nok folk til å dekke behovet.

 

Bærekraft og grønn teknologi

Bærekraft er et tema som stadig blir viktigere for norske bedrifter, og IT-avdelinger spiller en viktig rolle i å nå bærekraftsmålene. Rapporten viser at mange IT-ledere føler et eierskap til bærekraftsmålene og ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

 

”Det er større fokus på grønn teknologi, som kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra IT-sektoren.”

— CIO Analytics 2024

 

IT-ledere må være proaktive og ha en strategisk tilnærming til IT

Trendrapporten CIO Analytics 2024 gir et verdifullt innblikk i de viktigste trendene og utfordringene innen IT-sektoren. Rapporten viser at IT-avdelinger er i endring, fra å være kostnadssentre til å bli innovasjonsmotorer. Samtidig understreker rapporten viktigheten av å ha en klar strategi, tilstrekkelig kompetanse og fokus på sikkerhet for å lykkes i den digitale tidsalderen.

I en tid med rask teknologisk utvikling og økende kompleksitet er det viktigere enn noen gang at IT-ledere er proaktive og tar en strategisk tilnærming til IT. Ved å omfavne ny teknologi, satse på kompetanseutvikling og samarbeide på tvers av avdelinger kan IT-avdelinger bli en drivkraft for innovasjon og vekst i norske bedrifter.