Til forsiden
25-06-2024

AI, datasikkerhet og bærekraft på Kongsberg Agenda

Hør en samtale med ledende teknologieksperter om utfordringer og muligheter i dagens geopolitiske og digitale landskap. Vi kjørte LIVE-podkast på Kongsberg Agenda 2024.

video
Bjørn Jalving, CTO i Kongsberg Maritime, Dag Nyrud, Director Modern Work & Surface i Microsoft Norge, og Lars Iversen, strategisk rådgiver i Atea.

Oppsummeringen nedenfor er laget av AI-verktøyet Microsoft Copilot og kvalitetssikret av redaksjonen i Atea.

I en tid preget av geopolitisk uro, sikkerhetstrusler og et kappløp om teknologisk dominans, møttes noen av Norges fremste eksperter på Kongsberg Agenda for å diskutere hvordan vi kan navigere i det komplekse digitale landskapet.

Datasikkerhet: En økende trussel

Dag Nyrud, direktør for Workplace i Microsoft Norge, trakk frem det økende omfanget av cyberangrep. Han understreket at tradisjonelle sikkerhetstiltak ikke lenger er tilstrekkelige, og at bedrifter må anta at de er under angrep og implementere avanserte sikkerhetsmekanismer.

Bjørn Jalving, CTO i Kongsberg Maritime, la vekt på viktigheten av både produkt- og informasjonssikkerhet. Han understreket at informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess som krever betydelige investeringer og tilpasning.

Lars Iversen, strategisk rådgiver i ATEA, påpekte at digitaliseringen av fysiske systemer åpner nye sårbarheter, og at det er avgjørende med en helhetlig tilnærming til sikkerhet.

Data som drivkraft for innovasjon

Ekspertene var enige om at data er avgjørende for å utnytte potensialet i kunstig intelligens (AI) og drive innovasjon. Samtidig understreket de utfordringene knyttet til data i siloer og behovet for å etablere en plattform som kan samle og strukturere data på en effektiv måte.

Jalving påpekte viktigheten av å identifisere hvilke data som er verdifulle for virksomheten, og hvordan disse kan brukes til å drive datadrevne operasjoner.

”Hvilke data som er verdifulle for virksomheten? Hvordan kan disse brukes til å drive datadrevne operasjoner?”

— Bjørn Jalving, CTO i Kongsberg Maritime

AI-revolusjon?

Nyrud fremhevet Microsofts satsing på AI og hvordan selskapet integrerer AI i sine eksisterende produkter for å øke produktivitet og effektivitet. Han mener at AI ikke handler om å erstatte arbeidstakere, men om å forbedre beslutningsgrunnlag og frigjøre tid til mer kreative oppgaver.

Iversen påpekte at vi fortsatt er i en tidlig fase av AI-revolusjonen, og at de største samfunnsmessige endringene vil komme når AI-infrastrukturen er på plass og skalerbare investeringer er gjort.

Jalving trakk frem hvordan Kongsberg Maritime integrerer AI i sine produkter for å optimalisere drift, redusere energiforbruk og bidra til en mer bærekraftig skipsfart.

Bærekraft og teknologi

Teknologiekspertene diskuterte også hvordan teknologi kan bidra til å løse klimautfordringene. Jalving understreket at AI kan spille en viktig rolle i å redusere CO2-utslipp fra skipsfarten, blant annet gjennom energioptimalisering og autonome funksjoner.

Nyrud fremhevet Microsofts ambisiøse mål om å bli karbonnegative innen 2030 og selskapets fokus på å bruke grønn energi i sine datasentre.

”AI spiller en viktig rolle i å redusere CO2-utslipp fra skipsfarten, blant annet gjennom energioptimalisering og autonome funksjoner.”

— Bjørn Jalving, CTO i Kongsberg Maritime

 

Veien videre: samarbeid, nysgjerrighet og sikkerhet

Iversen oppfordret bedrifter til å tenke nytt og samarbeide på tvers av bransjer for å utvikle skreddersydde løsninger som møter deres spesifikke behov. Nyrud understreket viktigheten av å komme i gang med AI og lære seg å bruke teknologien, og påpekte at de som er tidlig ute vil ha et konkurransefortrinn.

Jalving la vekt på betydningen av prosessforståelse og informasjonssikkerhet for å lykkes med digitalisering og AI.

Samtalen på Kongsberg Agenda understreket at vi står overfor en rekke utfordringer i den digitale tidsalderen, men også enorme muligheter. Ved å samarbeide, investere i ny teknologi og fokusere på bærekraft, kan vi navigere i det digitale landskapet og skape en fremtid som er både innovativ og ansvarlig.