30-06-2023

Det er bare et tidsspørsmål før alle får VMware Tanzu

Fordi utviklingen i arbeidslivet krever at du lager mer, bedre og raskere.

Servere med illustrasjon av lys oppå

 I en digital verden må virksomheten kunne tilby nye programvaretjenester raskere og med samme høye kvalitet. Det smarte svaret på disse behovene er mikrotjenester som kan forstås som et sett med moduler som løser spesifikke behov.

For å lykkes med å øke innovasjonstakten behøver virksomheter en plattform som gjør dem i stand til å utvikle skybaserte tjenester (cloud native). Det er der plattformer som VMware Tanzu kommer inn.

– Med Tanzu kan du bygge nye applikasjoner, modernisere de du allerede har og forbedre hvordan virksomheten jobber med utvikling av skybaserte applikasjoner. Dermed kan du kommer raskere ut med nye apper og nye funksjoner, sier sjefskonsulent Roy Torjussen i Atea.

Han er en av Norges mest erfarne IT-eksperter på VMware og har jobbet med teknologien siden den første versjonen skyllet innover landet for 20 år siden.

Lett å komme i gang

Tanzu kan forstås som en portefølje av produkter som gjør at du mer strategisk kan jobbe med utvikling av ny programvare og nye tjenester over tid, eller løse behov som oppstår der og da.

– Du kan enkelt bygge opp og tilby mange smidige mikrotjenester og ha full kontroll over hele livsløpet til applikasjonen, fra utvikling til drift og vedlikehold, sier han. 

Plattformen tilbyr et smidig selvbetjent utviklingsmiljø for Kubernetes i alle typer skyer, på en måte som tilpasser seg utviklingsteamets metoder og arbeidsflyter. Utfordringer med infrastruktur, pakketering av applikasjoner og sikkerhet automatiseres.  

Fordi Tanzu er basert på åpne standarder er det lett å komme i gang, og det finnes flere muligheter til å teste det gratis. VMware har også en rik portal med masse god informasjon som er lett tilgjengelig. Plattformens oppbygging gjør at IT-avdelingen kan kjøpe den modulen de ønsker for å få tilgang til teknologien som er best tilpasset deres behov.

Vi har Nordens største fagmiljø på VMware – se hvordan vi kan bistå din bedrift.

Fem områder der VMware Tanzu gir stor verdi 

Torjussen nevner disse fem nøkkelområdene der en raskt kan hente hjem gevinster: 

  • Flere programvaretjenester, produsert raskere 
  • Økt produktivitet blant utviklerne 
  • Økt effektivitet på tvers av virksomheten 
  • Enklere og raskere skalering 
  • Mye mindre tid brukt på patcher og feilretting 

– Tanzu gir verdi uansett hvor langt du har kommet med apputvikling i skyen. Du får med maler, beste praksis og verktøy som gjør at du raskt kan utløse fordeler for både drift og utvikling. Fordi Tanzu er tilpasset alle de mest utbredte programmeringsspråkene har det ingen betydning hvilket språk utviklerne foretrekker, sier han.

Ikke minst blir virksomheten raskere i alt en gjør uten å gå på kompromiss med sikkerhet, compliance eller regler og retningslinjer.

Et av de aller viktigste verktøyene fremover 

Torjussen fremhever at markedet for Tanzu og tilsvarende plattformer er i markant vekst, og at det bare er et tidsspørsmål før det er relevant for de fleste bedrifter av en viss størrelse.

– Det er et av de viktigste produktene å følge med på og det vil bli standarden for all programvare. Selv kunder som ikke har egne utviklere vil fremover kjøpe mikrotjenester. Det er egentlig bare et tidsspørsmål før alle får en variant av dette, sier Torjussen.

Plattformen er relevant for alle typer bransjer og sektorer, og for all programvare. Torjussen sier at de som har kommet lengst til nå er finansnæringen og i de fagmiljøene som lager webtjenester.

Lavere risiko, enklere utvikling, kortere tid til markedet

Han fremhever at fordi Tanzu er bygd på et åpent rammeverk så kan en ta en mikrotjeneste i kundens datasenter og sette det ut som en tjeneste i skyen med Kubernetes. Deretter flyttes den enkelt mellom skyer etter ønske og behov. Fordi det er basert på containere så kan en fortløpende teste ut moduler før en går videre i utviklingen.

– Det gir lavere risiko, raskere og enklere utvikling, og kortere tid til markedet for nye produkter og tjenester. Opplevelsen er spart tid og bedre kontroll, både for drift og utvikling, sier han.

Torjussen fremhever at de som har egne utviklermiljø, eller har begynt å se på mikrotjenester, er de som er mest interessert i en plattform som Tanzu.

– Utviklingstakten blir som natt og dag.

På drift holder det å ha kunnskap om VMware og forståelse for hvordan utviklere jobber. Utviklere kan som regel hoppe rett inn i plattformen med det kodespråket de allerede foretrekker.

– Dessuten vil det på sikt bli en tydeligere fagfordeling der utviklere ikke lenger må forholde seg til lagring, nettverk og andre driftstekniske hensyn, men konsentrere seg om å kode. Det tror jeg både utvikling og drift er happy med, sier han.

Jobber bedre sammen

Plattformen vil også bidra til at fagmiljøene kan jobbe bedre sammen for raskere å løse problemer og skape nye muligheter.

– Du kan lage mikrotjenester som løser problemer knyttet til belastningen i driftsmiljøet gjennom dagen, slik at en enkelt kan skalere opp og ned etter behov med de modulene en behøver.

Med Tanzu har du hele tiden oversikt på alle apper i et livsløpsperspektiv og oppgraderinger kan skje automatisk. Ikke minst har du full kontroll på kode som må etterses og oppdateres.

– Både drift og utvikling vil oppleve stor verdi av å ha sanntidsoversikt over ytelsen og helsetilstanden til alle apper og tjenester. Tiden det tar å modernisere infrastruktur, apper og metoder reduseres betraktelig, avslutter han.

Alexander Lieske-Skansen VMware Partner Development Manager
Alexander Lieske-Skansen
Partner Development Manager
Send e-post til