17-08-2023

Veien fra skykaos til å bli en skysmart virksomhet

Å kunne bytte mellom ulike skyalternativer, er en sunn strategi for å unngå kostnadsoverraskelser og bindinger som er vanskelige å komme seg ut av.

Anders Tenden I Vmware

Men det er en krevende øvelse å ta de riktige valgene.

Mange virksomheter bruker flere store skyplattformer samtidig, gjerne i kombinasjon med private skyer og tradisjonelle datasentre. Hvis du unnlater å bygge broer mellom disse plattformene, ender du fort opp med løsninger som opererer isolert fra hverandre – og begrenser uttaket av forretningsverdien.

– VMware tilbyr en plattform som kan strekkes over hele spekteret, inkludert ditt eget datasenter, samtidig som vi ivaretar sikkerhet og compliance på tvers av løsningene, sier Anders Tenden, senior solution engineer i VMware.

Opptatt av åpenhet

Det er få som vet hvem VMware er, til tross for at mange bedrifter bruker selskapets løsninger. Stikkordet er virtualisering. Å virtualisere fysiske ressurser gir fleksibilitet, hastighet og kostnadsbesparelser.

– Tenk på et datasenter som en stikkontakt, der alt som ligger bak – fysiske ressurser, servere og annen infrastruktur – blir bygget i programvare. Vi skaper en virtuell verden basert på programvaren, der vi kan opprette lagringsløsninger, nettverkstilkoblinger og beregningsressurser. Vi kan egentlig koble hele verden sammen, sier lead solution engineer, Thomas Hagedorn.

Han legger til at VMware alltid har vært opptatt av å drive IT-bransjen mot åpenhet og unngå låsing av teknologier.

– Dette er nok noe av grunnen til at VMware-plattformen i dag brukes i 95 prosent av alle verdens datasentre, fastslår han.

Les guiden "Riktige valg for den varige skyreisen" her.

Mange sliter med skykaos

I en verden med skymodeller i mange forskjellige varianter, benytter VMware sin enorme tilstedeværelse til å tilby fleksibilitet for virksomhetene. Mange større bedrifter med en viss historikk har en teknologisk arv som både skal kunne kombineres og sameksistere med mer moderne alternativer.

VMware har derfor utarbeidet en rapport, MultiCloud: Reaching the Tipping Point, som tar for seg de mange utfordringene virksomheter står overfor på sin reise gjennom skyen. Ofte må bedrifter gjennom en fase med skykaos, før de når målet om å bli skysmarte.

Rapporten viser at bruken av flere skyer samtidig øker kraftig, men at kun én av fem virksomheter klarer å realisere forretningsverdien i en multisky-strategi. Hele 70 prosent av de spurte bedriftene sliter med kompleksiteten i en multisky-verden. På samme tid mener nesten alle, 95 prosent, at en multisky-strategi er kritisk for bedriftens utvikling og suksess.

”Hvis du satser alt på én leverandør, vil du kanskje over tid miste muligheten til å utvikle det som skiller deg fra konkurrentene.”

— Thomas Hagedorn, Lead Solution Engineer i VMware

Fordeler med multisky

Fordelene med å ha en multisky-strategi er åpenbare. Thomas Hagedorn mener det er viktig for en virksomhet å skille mellom standardiserte tjenester (commodity) og differensierende tjenester – bedriftens «magic source».

– Hvis du satser alt på én leverandør, vil du kanskje over tid miste muligheten til å utvikle det som skiller deg fra konkurrentene. En innovativ fordel i dag blir fort en nødvendighet i fremtiden. Hvis du ønsker å møte kommende innovasjoner på best mulig måte, bør du beholde fleksibiliteten og muligheten til å kjøre systemene dine hvor du vil. Hvis du binder deg til én leverandør, mister du den friheten, sier han.

Det samme gjelder for optimalisering av kostnader. Reell skyøkonomi. Ved å ha flere leverandører kan du beskytte virksomheten mot vilkårlige prisjusteringer.

– Med vår plattform som limet mellom de ulike skyløsningene, kan du praktisk sett flytte en virtuell maskin fra for eksempel Amazon Web Services til Microsoft Azure uten å ta applikasjonen offline. Dette gir en reell fleksibilitet og mulighet til å dra nytte av prissvingninger mellom skyplattformene, sier Hagedorn.

Et komplisert bilde

Multisky-undersøkelsen peker på at suksesskriteriene for å bli en skysmart virksomhet, handler om evnen til å velge hvor du vil kjøre hver enkelt applikasjon – og å kjøre den der det passer best.

– Dette er det virksomhetene ønsker og strever etter, men samtidig er det noe de fleste sliter med å definere og oppnå, sier Tenden.

– Hvorfor er dette så vanskelig?

– Ganske enkelt fordi ulike applikasjoner har ulike egenskaper og formål. Noen applikasjoner passer godt i skyen på grunn av skalerbarhet og nærhet til kundene, mens andre applikasjoner, spesielt interne, kan være bedre egnet til å kjøre nærmere de ansatte. Det kan være på en skyplattform, men ofte er det intern drift i eget datasenter. Felles for alle applikasjoner er at de ofte er avhengige av hverandre. Ofte er ikke de involverte klar over dette, og det skaper kaosperioden, sier Tenden.

Friheten til å velge

Kaosperioden handler om at virksomheten har et sett med kompetanse, verktøy, systemer og mennesker – og skal over til noe annet. Med en viss størrelse betyr det gjerne multisky hvor utviklingsteamene har sine preferanser.

– Organisasjonen har gjerne data og systemer både her og der – og IT-avdelingen, som har ansvar for å administrere og overvåke dette, skal også sørge for kostnadshåndtering, sikkerhet og compliance. Dette er det svært få som får til i kaosperioden.

– Undersøkelsen viser at bedriftslederne ønsker en skyplattform som kan håndtere alt på samme måte – med samme verktøy, mennesker og infrastruktur – pluss sikkerhet og compliance. Det er her VMware kommer inn. Vår plattform gir deg friheten til å velge det som passer best for din virksomhet, sier Tenden.

Skybegreper

Multisky 

Multi Cloud, eller multisky, er en tilnærming som benytter mer enn to skytjenester, fra mer enn én skyleverandør, offentlig eller privat, og på tvers av flere skymiljøer. Med en multisky-strategi unngår du leverandørlåsing, og du kan ha egne skyer for ulike utviklings- eller dataprosjekter.

Skyøkonomi 

Cloud Economics, eller skyøkonomi, er en studie av kostnader og fordeler innenfor skyløsninger, samt de økonomiske prinsippene som underbygger dem. Dette inkluderer blant annet skiftet fra investeringskapital (capex) til operasjonell kostnad (opex), konsumbasert betaling og lisensieringsspørsmål forbundet med skyen.