30-06-2023

Skymodellen er i rask endring: – Muligheten nå er ganske unik!

Skyen gir oss en leveransemetodikk og et tankesett som stadig er i utvikling. Derfor bør ledelsen sørge for at IT-avdelingen får et komplett bilde av hvordan virksomheten kan bygges for å være i en god posisjon de neste fem til ti årene. Kategorisjefen for skytjenester i HPE Norge, Andreas Abrahamsen, mener at mulighetsrommet for sky er ganske unikt akkurat nå.

Andreas HPE

– Vi er fortsatt i startfasen, med masse Software-as-a-Service-løsninger som virksomheten kan koble seg av og på. Vi har offentlige skytjenester som du kan skalere opp, utvikle og flytte applikasjoner til. Og vi har private skyer, for løsninger som er tyngre, sensitive for svartider, juridisk vanskelig å sette ut eller er tunge og dyre å flytte til en offentlig sky, sier Abrahamsen. 

Han slår fast at mange virksomheter ikke kjenner til alle mulighetene som finnes for å skreddersy en totalløsning basert på selskapets behov. 

– Det er litt famling i markedet. Skymodeller og leveransemetodikk utvikler seg hurtig, og det er krevende å vurdere hva du skal skille ut og hva du vil beholde av ansvar selv. 

– Mange tror fortsatt at valget enten er offentlig sky eller eget datasenter i en privat sky. Slik trenger det ikke å være. De fleste virksomheter kommer til å ha et ben i begge leire, og mange har det allerede ved at de for eksempel kjører Teams og Microsoft 365, samtidig som de har en tradisjonell tankegang rundt datasenteret, sier Abrahamsen. 

Virksomhetene bruker mer tid på vurdering 

Etter over ti år med offentlige skytjenester som Microsoft Azure og Amazon Web Services, var det for fem år siden stort sett konsensus i alle analytikerrapporter om at offentlig sky burde være hovedstrategien for virksomhetene. 

– Vi som satt på kundemassen forstod at dette var vanskelig å gjennomføre for mange. Tanken om skytjenester var veldig befriende for selskapene, rent organisatorisk, fordi IT er så kostnadskrevende. Det kan være komplisert å regne ut hva IT gir av verdi, men veldig lett å se hva IT drar av kostnader. Vi så tidlig at det kom til å bli en hybrid skystrategi for mange, sier Abrahamsen. 

Han forteller at nå, når markedet har blitt mer modent, bruker virksomhetene mer tid på å finne ut hva som er naturlig for dem å legge ut i offentlig sky og hva som er naturlig å beholde «i eget hus».  

– Markedet har varmet opp med privat sky, i stedet for å kjøpe eller lease infrastruktur for de applikasjonene og dataene som virksomhetene ønsker å ha lokalt.   

Last ned guiden "Riktige valg for den varige skyreisen" her.

Sørg for å ha kontroll på dataene  

Abrahamsen gir flere eksempler på når en privat sky kan være et alternativ. Han fremhever bedriftsspesifikk AI, for eksempel et smart intranett, hvor data bør ligge lokalt for å unngå at bedriftssensitive opplysninger kommer på avveie. 

Et annet eksempel er krav om at data må ligge lokalt på grunn av ulike datadirektiver.  

– Selskapene er selv ansvarlige for egne data, og jeg er usikker på hvor godt mange har satt seg inn i dette. Det du har «hjemme» vet du nøyaktig hvor står, hvem som har tilgang og hvilke sikkerhetsrutiner du har. Det er kun din bedrift som bruker ressursene. I offentlig sky er det ofte slik at serverne også brukes av andre selskaper, og det kan være krevende å sikre at dine rutiner er i tråd med regulatoriske krav, sier Abrahamsen.  

Han understreker at privat sky er enkelt å forholde seg til. Det er lett å se hva bruk vil koste på ulike nivåer, og løsningene kan ikke vokse ut av kontroll. Prismodellen gjør det forutsigbart for kundene, da valutasvingninger og inflasjon er definert for hele kontraktsperioden. 

Les om hvordan Statens Kartverk fikk kontroll på kostnadene.

Går veien om privat sky for å lære  

Abrahamsen understreker at HPE ikke fraråder bedriftene å gå til offentlig sky. 

– Tvert imot! Vi støtter bedriftene helt opp i den offentlige skyen, med prosjekter som omfatter å klargjøre eldre applikasjoner og transformere dem til «cloud native»-applikasjoner. Vi gir råd om hvordan data bør løftes ut, hjelper bedrifter med å sette opp rutiner med hvordan de skal håndtere offentlig sky og hjelper dem med helheten. 

Han forteller at organisasjoner gjerne går veien om privat sky for å lære, og for å venne organisasjonen til skymodellen. Organisasjonsendringer som følger en skystrategi, kan være en utfordring for mange. 

– Endring er vanskelig og kan oppleves skremmende, men de fleste selskaper må gjennom det. Det oppleves nok enklere å ha en privat sky enn å sette alt ut i en offentlig sky, fordi det oppleves nærmere organisasjonens vanlige hverdag. 

– Har bedriftene de samme mulighetene i privat sky som i offentlig sky? 

– Ja, i veldig stor grad har de det. Vår oppgave er å støtte IT-avdelingen til å oppnå de strategimålene ledelsen har satt. Vi ønsker å spille IT-avdelingen god, da de står overfor en del krav som kan være vanskelige å oppnå. 

Se etter alternativer  

Abrahamsen påpeker at for ledelsen i en bedrift handler det i stor grad om å ha og utvikle en mest mulig effektiv organisasjon, og at det absolutt også gjelder IT. 

– Spørsmålet som bør stilles er: «Hvordan får vi mest mulig ut av hver krone vi bruker på IT?»  

– Det er slik at noen tjenester er verdt flere kroner fordi de tilfører fleksibilitet og sikkerhet, og de må du ta deg råd til. Muligheten nå, med alle skyvariantene, er ganske unik. Ledelsen må samarbeide med IT-avdelingen for å forme et fullstendig bilde for hvordan selskapet kan bygges for å være i god posisjon de neste fem til ti årene, sier han. 

– Opplever du at toppledelsen er opptatt av dette? 

– Ja, men ofte har de satt likhetstegn mellom sky og Microsoft Azure. Vår oppgave er å få de som tar de strategiske beslutningene til å forstå at dette ikke handler om sterke merkevarer, men om håndteringen av data. Uansett om data er lagret i offentlig sky eller lokalt, er det opplevelsen, tilgangen og fleksibiliteten som er viktig, fastslår Abrahamsen.

Ulike skyløsninger

Offentlig sky   

Public Cloud, eller offentlig sky, er en skyinfrastruktur som kan benyttes av alle bedrifter og organisasjoner. En slik skyløsning er ofte standardisert, hvor delte ressurser kan benyttes ved behov. Offentlig sky gir muligheter for skalering og ressursdeling utover hva en virksomhet normalt klarer å oppnå på egenhånd.   

Privat sky  

Private Cloud, eller privat sky, er en skyinfrastruktur eksklusivt for én bedrift eller organisasjon. Driften skjer via virksomhetens lokale datasenter, en tredjepartsleverandør eller en kombinasjon av disse. Privat sky passer godt for de som håndterer større mengder personsensitive data, og kan ha et høyere sikkerhetsnivå ettersom du kan bygge robuste og skreddersydde sikkerhetsbarrierer.   

Software-as-a-Service   

Software-as-a-service, ofte forkortet til SaaS, er programvare som blir levert som en tjeneste. Dette betyr at du kan abonnere på eller leie programvaren. Brukerne av programvaren kan deretter koble seg til løsningen over internett.