04-01-2024

Teknologiutviklingen vil få et omfang og tempo vi aldri tidligere har sett

– Derfor må ledere rigge virksomheten for å være smidig og fleksibel, sier Petter Moe, teknologidirektør i Atea Norge.

Som teknologidirektør i Atea er en viktig del av Petter Moes jobb å skaffe innsikt om trender og behov, slik at kundene får de beste rådene inn i fremtiden. Med en doktorgrad i teknologi og lang erfaring fra kjente teknologiselskaper og sikkerhets- og IT-ledelse fra forsvaret, har han gode forutsetninger til å mene noe om den teknologiske retningen for norske virksomheter.

– Vi er langt fremme på bruk av digitale tjenester. Mange norske virksomheter er flinke til å ta i bruk ny teknologi og anvende nye programmeringskonsepter. Dessverre er det noe strekk i laget og det må vi være oppmerksomme på for å verne om den norske verdiskapingen, sier Moe.

Vi kan lære mye av offentlig sektor

Moe mener at norske virksomheter kan lære mye av offentlig sektor og at virkeligheten ikke gjenspeiler det stereotypiske inntrykket mange har av sektoren.

– Vi har den beste offentlige sektoren i hele verden. Bare se på alt som skjer innen digitale tjenester for skatt og helse. Ikke mange land har digitale resepter og skattemeldinger som er ferdig utfylt og ofte helt korrekt. Her er det mye å lære om hvordan lage brukervennlige tjenester, sier han.

Moe registrerer at innen privat sektor er det en spissing der «the winner takes all», og der store internasjonale aktører får et sterkere fotfeste. Skjerpet konkurranse må møtes med smarte valg og omstillingsvilje.

– Det er som å være med i sykkelløpet fra Trondheim til Oslo. Skal du henge med må du være med i klynga. Du må ikke lede hele tiden, men du har tapt om du ikke er i feltet, sier han.

Les guiden "Riktige valg for den varige skyreisen" her.

Må tørre å prøve seg frem

Det betyr at det må jobbes med å forbedre prosesser, ta i bruk mer smart teknologi og tiltrekke seg de flinkeste folkene.

– Før så du gjerne etter ringrever som kunne alt og hadde prøvd alt, men dette har endret seg litt. Nå tenker jeg det er vel så viktig å finne folk som eksperimenterer. De som tør å se ting fra den andre siden og evner å samarbeide tverrfaglig. Du kan ikke la frykten for å feile prege viktige valg, sier Moe.

Han beskriver at vi er midt i en teknologisk revolusjon der det er vanskelig å fange opp hvor mye som foregår, og hvordan dette endrer måten vi jobber på og virkemidlene som brukes.

– Ledere må være med på endringen som foregår og strategisk bruk av nettskyen er en del av dette. Du må være klar til å svare når konkurrentene kommer med noe nytt eller når noe helt uventet skjer, som en pandemi eller når det bryter ut en krig i Europa, sier han.

”Femårsplaner eksisterer ikke lenger. Nå må du være smidig og fleksibel”

— Petter Moe, teknologidirektør i Atea Norge

Nye roller for IT-avdelingen

Moe mener det er lederens ansvar å sikre at bedriften evner å ta raske avgjørelser og å iverksette tiltak.

– Femårsplaner eksisterer ikke lenger. Nå må du være smidig og fleksibel, sier han.

Det fordrer en hybrid plattform i bunn som gjør at du kan bruke skytjenestene for det de er verdt. Fordi de aller fleste virksomheter også har noe som ikke skal i sky, må plattformen være så fleksibel at du raskt kan flytte arbeidsmengder frem og tilbake basert på det virkelighetsbildet som bedriften møter til enhver tid.

– Alle bedrifter er nå en IT-bedrift. Derfor har IT-avdelingen en helt annen rolle opp mot organisasjonen, sier han.

Avdelingene må sitte tettere sammen. Du som leder bør ha gjort deg opp tydelige meninger om hvilken teknisk kompetanse du skal ha i et eget hus, og hva som kjøpes som tjenester.

– Virksomheten behøver ikke ha hele spekteret av IT-kompetanse lenger. Det du bør ha i eget hus er typisk det som virksomheten utvikler og bygger for å differensiere selskapet og tilbudet til markedet, sier Moe.

Like viktig er det at virksomhetens applikasjoner og tjenester kan kjøres fra alle typer skyer.

– Skyleverandørene har funksjoner som gjør det enkelt å lage nye apper og tjenester med minimalt med koding. Det handler om å gjøre seg kjent med hvilke verktøy og plattformer som er best for din virksomhet, og å ha muligheten til å flytte applikasjoner og tjenester mellom skyer slik at du ikke låses fast.

Petter Moes beste tips til å etablere en fleksibel og skalerbar plattform 

  • Knytt til deg gode eksterne rådgivere når virksomhetens tilnærming til skyen skal vurderes. 
  • Oppsettet og arbeidsprosessene må automatiseres i størst mulig grad. 
  • Eksperimenter med kunstig intelligens (AI) for å finne områder der denne teknologien raskt kan skape forretningsgevinst. 
  • La de ansatte bli kjent med hvordan teknologien fungerer. 
  • Utviklingen innen bruk av AI gjør et skikkelig rykk, så det lønner seg å være tett på nå.  
  • Se på IT-investeringer som forretningsinvesteringer. Det kunstige skillet mellom IT og forretning må bort. 

Moe understreker at det siste punktet er særlig viktig, fordi teknologiutviklingen kommer til å skyte fart de nærmeste årene i et omfang og et tempo vi aldri tidligere har sett. Derfor må virksomheten bli så omstillingsdyktig som mulig.

– Du kan tro det går fort nå, men det kommer aldri igjen til å gå så sakte som det vi opplever i dag. Våre evner til å håndtere endring skiller de gode fra de beste. Ledere må evne å tidlig fange opp signaler og deretter ha korte beslutningsveier. Det handler om å ikke overse varslene.