18-09-2019

Slik får du en sikker skyreise

Gode digitale løsninger gjør at stadig flere virksomheter opererer fra ulike lokasjoner med sentral styring. Samtidig er virksomheten avhengig av stabil, effektiv og sikker deling. Med SD-WAN fra Fortinet kan du få et kinderegg av en opplevelse.

Skyskrapere.Foto

Mange virksomheter står i dag ovenfor utfordringer med stadig økende antall lokasjoner, som krever stabil båndbredde for video, tale, internett og applikasjoner, for eksempel i forbindelse med en endring i sky strategi. Dette er spesielt gjeldende for virksomheter med flere kontor på ulike lokasjoner som er fullstendig styrt av et sentralt kontor (såkalte branch-kontorer), hvor brukeropplevelsen krever at tilkopling har 100 prosent oppetid. Dette skaper press og utfordringer på IT-ressursene med å administrere flere lokasjoner med varierende infrastruktur. Med den stadige økningen av bring your own device (BYOD, IoT, brukere og skyapplikasjoner – vil WAN’et fylle kapasiteten og nå et punkt hvor det ikke takler mer.

En gjennomsnittlig virksomhet har i dag:

 • Omtrent 1/3 av sine applikasjoner i skyen
 • 1/4 av disse er arbeidere som jobber utenfor kontorene
 • Gjennomsnittlig trafikkøkning på 20 prosent årlig

Virksomheter med distribuerte nett har et behov for å unngå at trafikken på subnettene går fram og tilbake via nettet på hovedkontoret. De trenger direkte internettaksess for skyapplikasjoner som vil øke både ytelse og produktivitet, samtidig som kompleksitet og kost med tradisjonelle WAN blir redusert. En annen fordel vil være at kost og tid brukt på å implementere endringer vil gå ned. Allokering av ressurser og kapasitet krever raske og fleksible endringsmuligheter, noe som ikke er mulig med tradisjonelle WAN.

Med SD-WAN vil bedrifter umiddelbart oppnå fordeler i ROI:

 • Økt båndbredde og lavere WAN-kost
 • Applikasjonsstyrt nettverk og prioritering av kritiske forretningsapplikasjoner
 • Trafikkstyring for å kunne velge den beste linken for optimal applikasjonsytelse, i sanntid
 • Redusert kompleksitet og et enhetlig grensesnitt på tvers av alle kontorer

Og til slutt, det kanskje aller viktigste å tenke på når vi snakker om distribuert nett og SD-WAN: Cyberkriminelle angriper i økende grad distribuerte miljøer som ikke har de tradisjonelle lagene med sikkerhet som ligger i trafikk som går tilbake via datasenteret. De som investerer i SD-WAN er nødt til å ta hensyn til dette, og tenke på behovet for NGFW og SSL-inspeksjon for å beskytte direkte internettaksess på distribuerte lokasjoner.

Hva anbefaler analyseselskapet Gartner?

 • SD-WAN er en forstyrrende kraft som dramatisk endrer routermarkedet for enterprise. Investeringer i SD-WAN-løsninger vil være på 1,24 milliarder USD i 2020
 • Gartner sier at ved slutten av 2019, vil 30 prosent av virksomheter bruke SD-WAN-teknologi ved alle sine kontorer.
 • 90 prosent av SD-WAN-leverandører kan bare levere stateful inspection brannmur, noe som ikke er tilfredsstillende med tanke på at de fleste virksomheter vil ta i bruk direkte internettaksess.
 • Omsetning av SD-WAN vil vokse på bekostning av tradisjonelle routere og ved overføring av midler som normalt ville ha blitt brukt på WAN-optimalisering, brannmurer og MPLS-tjenester.

Fortinet sikker SD-WAN

Gir virksomheter muligheten til å øke effektivitet, produktivitet og redusere OPEX-assosiert til tradisjonelle metoder på å levere tjenester til distribuerte nett, lav nettverksytelse, og dårlige sikkerhetsbarrierer og regel styring. Muligheten til sentralt kunne definere og administrere sikkerhetsregler på tvers av det utvidete nettverket, samtidig som det opprettholder synlighet og nettverksytelse, gir en lavere risiko ved innføring av skyapplikasjoner og andre digitaliseringsinitiativ.

I motsetning til ikke-helhetlige enkeltløsninger gir Fortinet en tett integrert, enkel å implementere og enkel å administrere nettverksløsning. Fortinets sikre SD-WAN-tilbud reduserer belastningen på IT og IT-sikkerhetsressursene, gir lavere risiko ved innføring av sky- og andre applikasjoner, har lang levetid opp mot vekst og implementering av SSL inspeksjon, og skalerbare funksjoner og opsjoner som integrert wifi kontroller, integrert switch kontroller og sømløs integrasjon med Fortinet Security Fabric og Security Fabric partnere.