09-02-2022

NAV og Atea tar neste steg for økt innsikt

Atea skal bistå NAV med å anskaffe bedre digitale verktøy som en del av NAVs nye digitaliseringsstrategi.

Ole Petter Saxrud

Ny rammeavtale med NAV

Atea har inngått en ny rammeavtale med NAV innenfor data, innsikt, virksomhetsstyring, dataforvaltning og dataintegrasjon. Atea skal de neste fire årene bistå NAV med anskaffelse av standard programvare og skytjenester innenfor disse områdene. Den nye kontrakten har en estimert verdi opp mot 180 millioner kroner. 

– Beslutninger må i større grad tas på bakgrunn av data og innsikt. Til det trenger NAV gode verktøy med tilhørende tjenester. Analyse og innsikt er et av våre strategiske satsningsområder, og vi gleder oss til å hjelpe NAV videre på veien til å bli mer datadrevet, sier Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge.

Nye digitale verktøy skal støtte strategien

Over tid og innenfor rammen av kontrakten vil NAV gjennom avropsprosesser fornye og erstatte standard programvare og skytjenester i dagens portefølje med nye, som skal støtte oppunder det omfattende digitaliseringsarbeidet som pågår i NAV. 

Atea har bygget opp sterke samarbeid med verdens ledende produsenter innenfor informasjonsstyring og datanalyse, og har samtidig bygget opp et av markedets tyngste innsikts- og analysemiljøer, Atea Analytics.