27-03-2017

Hype eller hyperkonvergert?

Du har sikker hørt om hyperkonvergert (hyperconverged) og tenker at det er det nyeste og hotteste innenfor dataromsteknologi. Men hva er det egentlig vi snakker om?

Mobil med ulike ikoner som flyr ut

Konvergens i seg selv er et ord som benyttes ofte om dagen i IT-sammenheng, men for de fleste av oss er det fortsatt et fremmedord. I matematikkens verden har vi det å konvergere, som betyr å nærme seg noe. I fysikken snakker vi om konvergens når for eksempel lysstråler løper sammen mot et punkt.

Det er ikke lenge siden en mobiltelefon kun var akkurat en mobil telefon, avtalebok, kalender og diktafon tok plass i tillegg, og musikken hadde man på Walkman eller i nyere tid MP3-spiller. Alt dette har blitt slått sammen i dagens smarte telefoner, eller rettere sagt, en konvergert bærbar enhet.

Alt på et sted

I IT-verden snakker vi om konvergens når vi samler flere typer teknologi på samme fysiske plattform.

Dette kan være for eksempel når servere, lagring og nettverk er i samme fysiske enhet.

Tidligere var nettverk noe som hadde med kabler mellom servere, svitsjer og datarom å gjøre. Lagring, derimot, var masse harddisker i racket, på egne fibersvitsjer, eller SAN. I dagens datarom er de fleste servere virtuelle, og lever side om side inne i serveren, eller det vi kaller for en host. De snakker sammen på virtuelle nettverk, både inne i boksen og ut på internett, eller i skyen som det nå heter.

Hvorfor hyperkonvergens?

Hyperkonvergerte løsninger som leveres i dag, kommer stort sett ferdig satt opp med alt man trenger av server, lagring, nettverk og administrasjon. Dette gjør både oppsett og bruk langt mindre komplisert og tidkrevende enn tradisjonelle løsninger. 

I tillegg til at systemet er ferdig satt opp, kommer de gjerne med enkle administrasjonsverktøy, som gjør driften langt enklere og raskere enn tidligere. Dette vil da redusere kostnader til drift, og frigjøre tid og ressurser som kan benyttes til å utvikle nye tjenester for bedriften.

Flere produsenter kommer nå med hyperkonvergerte løsninger som også har innebygget katastrofeløsning og backup. Man slipper da gammeldagse tapeløsninger, og ekstra maskinvare for å håndtere dette.

De fleste hyperkonvergerte løsninger i dag er også tilpasset en fremtid med skytjenester. Man skal enkelt kunne flytte deler av systemene sine ut i skyen der dette er hensiktsmessig, eller flytte dem tilbake igjen når man ønsker dette. Dermed trenger man ikke utvide eget system med flere moduler ved vekst, men heller legge deler av datasenteret opp i skytjenester. Alt sammen gjort enkelt i administrasjonsverktøyet.

Ett stykk datasenter i størrelse medium, takk!

Hyperkonvergerte datasenterløsninger leveres i alle størrelser. Felles for alle, er at det er akkurat de samme byggesteinene som benyttes, man velger bare hvor mange man trenger. Dette gjør at en mindre bedrift kan starte i det små, og bygge på med flere etterhvert.

En større bedrift kjøper litt flere moduler, slik at størrelsen passer til denne. Dermed får også både små og store bedrifter de samme fordelene og administrasjonsverktøyene. Man kan dermed bestille den størrelsen som passer akkurat din bedrift.

Hvis du ønsker en IT-plattform som bare virker, og vil at IT-avdelingen bruker tiden på å utvikle din virksomhets forrentninger, kontakt ditt lokale Atea-kontor. Vi kan fremtidens datarom!