15-06-2020

Hva er skytjenester og hvordan lykkes du med reisen til skyen?

Det er en krevende jungel av ulike skytjenester, og hva du velger betyr mye for om din virksomhet lykkes med å ta reisen ut til skyen. I denne bloggen forklarer vi litt grunnleggende om skyen og ulike skytjenester som mange bruker – slik at det blir lettere å gjøre rett valg.

Mac og hvite skyer på trebord

Hva er skytjenester?

Kort forklart er skytjenester datakraft, datalagring og tilgang til programvare - og alt dette er tilgjengelig via internett. Eller for å være enda mer presis: Servere som er tilgjengelige fra eksterne serverparker knyttet til internett, som Datatilsynet definerer det. De aller fleste av oss bruker allerede skyen, selv om vi ikke nødvendigvis tenker over det. Kjente programmer som Microsoft Teams, OneDrive, Google Drive, IBM Cloud, AWS Cloud og Apple iCloud, er typiske eksempler på skytjenester de fleste av oss har vært innom eller kjenner til.
 
Samtidig er skyen så mye mer enn dette. Skytjenester gir enorme muligheter. Enten du er en liten bedrift som kun trenger tilgang til enkle samhandlingsverktøy. Eller du er en større virksomhet med behov for stor lagringsplass og datakraft til utvikling av programmer. 

Tre gode grunner til å velge skyen

Det er særlig tre fordeler med skyen: Den er skalerbar, reduserer kostnadene og ivaretar IT-sikkerheten.   

 • Skalerbar: At skyen er skalerbar, innebærer at den dekker behovene du har for kapasitet til enhver tid. Driver du en nettbutikk som skal forberede seg til «Black Friday»-salget, så vil behovet for å justere kapasiteten være der i en veldig begrenset periode. Med sky kan du enkelt tilpasse deg behovene til enhver tid.  
 • Kostnader: Med muligheten til å fortløpende skalere, betaler du også kun for kapasiteten du bruker her og nå. Slik slipper små- og mellomstore bedrifter å betale dyrt for IT-infrastruktur og vedlikehold som dekker behovene når de er på topp. I stedet holder de kostnadene nede, og kjøper utvidet kapasitet når behovet heller oppstår. 
 • IT-sikkerhet: I skyen ivaretas også IT-sikkerheten. Sikkerhetsoppdateringene går automatisk, og teknologien vedlikeholdes av IT-eksperter som sørger for god beskyttelse av dine data. Du slipper dermed bekymringene som følger med å vedlikeholde sikkerheten selv, i en digital hverdag der sikkerhetstruslene blir stadig med avanserte. 

Tre tjenester i skyen 

Du har kanskje hørt om de tre litt kryptiske forkortelsene: IaaS, PaaS og SaaS? 
Forkortelsene viser til hvilke tre tjenester som leveres i skyen, og kalles ofte for de tre tjenestemodellene på fagspråket. 

 • IaaS, Infrastruktur som tjeneste, gir deg lagringskapasitet, nettverk og datakraft. I stedet for å ha servere og kraftige datamaskiner stående på kontoret, flytter du de over til en skyleverandør. Du slipper dermed å kjøpe inn maskinvare, finne lokaler til maskinvaren og du slipper vedlikehold av infrastrukturen.   
 • PaaS, plattform som en tjeneste, kan du utvikle enkle apper eller avansert programvare, gjøre dataanalyser som gir virksomheten bedre innsikt og mye annet. PaaS brukes ofte av utviklere og gir støtte til hele utviklingsløpet for programvare.   
 • SaaS, programvare som en tjeneste, gir deg tilgang til for eksempel e-post, tekstbehandling, og samhandlingsverktøy. Her får du egentlig alt av programvare som en virksomhet trenger. Du slipper å oppdatere programmene og betaler kun for tilgang.   

Hva er utfordringene med å velge sky?

Noen virksomheter gjentar ofte feil som andre har gjort tidligere. Dette fører til ekstra kostnader når du skal ta i bruk skytjenester, og dårligere brukeropplevelser for den enkelte. Mye av årsaken til at det kan gå galt, tror vi ligger i at skyreisen krever skreddersøm. Det skjer gjennom tilpasninger til den enkeltes behov. 
 
Samtidig er teknologien under rask endring, og det som «best practice» i dag endrer seg svært raskt. Vi har tatt denne problemstillingen på alvor. Med å samle vår flinkeste fagfolk og en rekke tjenester i det vil kaller Atea CloudTrack, så støtter vi virksomhetene gjennom hele skyreisen. 

Atea CloudTrack - vår mal for skyreisen

Atea CloudTrack er vår metode for å ta kundene våre ut i skyen. Enkelt forklart er den basert på våre erfaringer med å ta en rekke kunder ut i skyen, der vi tilbyr et bredt spekter av rådgivning og løsninger. Det er ikke så farlig om du er helt i startfasen, eller allerede har flyttet mye ut i skyen. Vår ekspertise passer like godt til begge deler.

Helt sentralt for oss er kompetanseheving og kompetanseoverføring. Det er viktig for at kundene skal bli komfortable med skyteknologien, selvgående etter hvert og kunne unytte mulighetene som ligger i skyen.

Du får blant annet dette med Atea CloudTrack:

 • Rådgiving i transformasjonsfasen fra dagens driftsmiljøer til offentlig- og/ eller Hybrid eller Multicloud sky
 • Kartlegging av eksisterende infrastruktur
 • Rådgiving på forskjellige skyplattformer
 • Support døgnet rundt
 • Fasilitering av work shops for å kartlegge behov 
 • Kompetanseoverføring fra Ateas eksperter