Til forsiden
17-09-2020

Fiskeridirektoratet velger Atea som skypartner

IT-selskapet Atea vant skyanbudet til Fiskeridirektoratet og skal bistå direktoratet med implementering og administrasjon av skytjenester. Avtalens varighet er på fire år, og har en kostnadsramme på over 16 millioner kroner.

Atea skal hjelpe Fiskeridirektoratet med å lage en skystrategi, en prosjektplan for skyreisen, med selve migreringen, å innta rollen som «multicloud broker» samt å sørge for et kompetanseløft for de ansatte. Dette skal sikre at Fiskeridirektoratet selv er i stand til å drifte sine skytjenester i fremtiden. Avtalen ble tildelt i konkurranse med fem andre tilbydere.

Innovativt samarbeid 

– Atea ble, etter en grundig evaluering, tildelt kontrakten for å bistå Fiskeridirektoratet med implementering og administrasjon av skytjenester. Vårt mål er å utvikle enda bedre tjenester for våre brukere, og da er tilgjengelighet og skalerbarhet helt avgjørende. Vi ser frem til et tett samarbeid med Atea i årene fremover, sier Bjørn Arvid Sætren, IT-direktør i Fiskeridirektoratet.

Bruk av skytjenester blir stadig mer utbredt, både i offentlig og privat sektor. Skyanbudet til Fiskeridirektoratet bunner i den nasjonale strategien for bruk av IKT-løsninger.

Administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs, er stolt over at bergenskontoret har vunnet kontrakten med Fiskeridirektoratet: 

– Vi ser en økende etterspørsel etter skytjenester over hele landet, og det er veldig stort å lande en så kompleks skyavtale med Fiskeridirektoratet i Bergen. Denne avtalen fremmer vårt kompetansemiljø på Vestlandet og styrker vår satsing på skytjenester fremover. Jeg er utrolig stolt av teamet som har jobbet hardt med dette anbudet, og jeg ser frem til et innovativt samarbeid med Fiskeridirektoratet på skytjenester og løsninger.

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet forvalter fiskeri- og havbruksnæringen i Norge og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Direktoratet gir kunnskapsbaserte råd som utvikler og iverksetter regjeringens politikk, utformer forskrifter og kontrollerer næringene. De har rundt 400 ansatte ved 20 kontorer langs kysten.