21-02-2019

En digital plattform gir deg kontroll på dataen

Hva er en digital plattform og hvordan kan den være verdiskapende for din bedrift?

PC og skrivesaker på betongbord

Verden florerer med data. Omtrent alt som går på strøm kan samle data, eller gjør det kanskje allerede. Det er lett å stå med en PowerPoint-presentasjon og snakke i store ord om hvordan du kan temme dataene dine, pakke det inn i en innovasjonsplattform og få masse verdi ut av dem. Men hva mener vi egentlig med en digital plattform og hvordan kan dette skape verdi for din virksomhet?

Hva er en digital plattform? 

Kort fortalt er en digital plattform en teknisk løsning optimalisert for å samle, oppbevare og bearbeide data du samler inn – litt som en nettbank bare for data. Dette kan være fra sensorer, IoT-innretninger, økonomisystem, CRM-system eller offentlige virksomheter – egentlig hva som helst du kan hente data fra. Eksempler på dette kan også være Google-søk, sosiale medie-kontorer eller hvem som har vært inne på dine nettsider. På samme måte som i nettbanken får du oversikt over hva du har på «konto» og ulike måter du kan bruke det.

Plattformen bygges slik at data hentes inn og lagres på en trygg og enkel måte som kan gi din virksomhet verdifull innsikt og reell beslutningsstøtte.

Rapportering er et klassisk problem for mange bedrifter. Kanskje må tall hentes inn manuelt fra ulike systemer. Dette kan ikke bare koste verdifull tid, manuelle prosesser betyr også en større sjanse for feilmargin.

”I en digital plattform lagres og bearbeides dataene automatisk til brukere og analytikere samlet.”

Slik kan dere sikre data, og kan bygge gode analyse- og rapporteringsløsninger når behovet melder seg.

Det finnes ulike måter å lage rapporteringsløsninger på med enkle integrasjoner, men merverdien i å ha en god digital plattform er flere. Du kan samle alle data på ett sted og håndtere både store datamengder og sanntidsinformasjon. Analyseløsninger, integrasjoner, datalagring, sikkerhet og brukeradministrasjon håndteres etter beste praksis og gjør det også mye enklere å sikre at personvernet ivaretas på en god måte. 

Hva mener vi med verdiskapende? 

Verdi er et ullent begrep, spesielt for offentlige virksomheter og andre som ikke har profitt som mål. Dette gjør det vanskelig å måle gevinst i prosjekter og investeringer. Det er allikevel viktig å ha et bevisst forhold til hva du vil ha ut av investeringen. 

Du kan hente ut verdi på fire måter: 

Ressurser: Kompetanse og arbeidskraft er ofte knappe ressurser, og prosjekter eller oppgaver blir ikke gjort fordi du ikke har folk til det. Dette kan hindre andre gevinster, som kostnadsreduksjon eller bedre tjenester til kunder og andre interessenter. 

Tid: Tid er penger. Kan man unngå en utsettelse på en lansering, har det verdi i seg selv. Du kan også få en gevinst i form av at viktige beslutninger blir tatt tidligere fordi du har informasjonen du trenger lettere tilgjengelig.  

Penger: Dette er den enkleste måten å måle verdi på. En kostnadsbesparelse eller en måte å skaffe høyere inntekter på er konkrete og kvantifiserbare gevinster. For å få til dette på en treffsikker måte er du avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag basert på fakta og tall, fremfor magefølelsen. 

Risiko: Bytter du ut tidligere nevnte magefølelse med tallbasert fakta kan du også senke risikoen i det du jobber med. Da kan du lettere legge inn innsatsen der den er til nytte og redusere sannsynligheten for å mislykkes. 

Hva gjør en digital plattform verdiskapende? 

For å hente ut verdiene beskrevet over, trenger du tilgang til informasjon som er: 

  • Relevant
  • Til rett tid
  • Fleksibel
  • Utvidbar

Du kan få den til rett tid, i enorme mengder og uten for mye forsinkelse. På denne måten kan du se hva som er bak tallene. Dette gir deg innsikt i din egen virksomhet og omgivelser slik at du får utløst verdi.  Et eksempel er dersom du overvåker maskinene i fabrikken din så kan du raskere oppdage feil eller stans. Dette vil redusere sannsynligheten for feil og senke produksjonsrisiko. Et annet eksempel er bruk av bildegjenkjenning på laksemerder for å analysere fisken. Da kan den fôres når den er sulten, maten lander ikke på bunnen av havet slik at man også sikrer en mer bærekraftig produksjon.

Hvem trenger en digital plattform? 

Alle som kan basere sine beslutninger på tall fremfor magefølelse. Alle som kan samle inn data som kan brukes til noe i fremtiden. I prinsippet betyr det stort sett alle. 

Atea leverer infrastruktur, konsulenter og rådgivere som kan hjelpe deg å skape verdi av dine data. På denne måten kan du skaffe deg en plattform som kan gi deg beslutningsstøtte og bidra til innovasjon.