10-08-2017

Datarommet i endring og skyen gjør sitt inntog

Datarommet slik vi kjenner det er i ferd med å endre seg. Driverne bak denne endringen er både tekniske og forretningsmessige. Brukerne stiller krav til raskere og bedre tjenesteleveranser. Man ønsker de samme driftsfordelene og fleksibiliteten på lokalt datarom som fra skyen.

Illustrasjon av sky

Skytjenester bør kunne sømløst integreres med lokale ressurser. Alt dette gjør at man må tenke nytt, det tradisjonelle datarommet står foran store endringer. Analysebyrået Gartner sa på deres dataromkonferanse i 2016 at vi står foran den tredje digitaliseringsbølgen, og at hyperkonvergert infrastruktur og sky blir den nye normalen.

Riv ned siloene med hyperkonvergert infrastruktur

Tradisjonell infrastruktur på datarommet består av egne systemer for prosessering (servere), datalagring (SAN) og nettverk. Dette er både kostbart, tidkrevende og lite fleksibelt. Det finnes mange eksempler fra norske brukere som bruker uker og måneder på noe som burde vært gjort på minutter eller timer.

Med hyperkonvergert og programvaredefinert datasenter blir grensene mellom servere, datalagring, nettverk og sikkerhet smeltet sammen til ett og samme system – Hyperkonvergert Infrastruktur (HCI).

Man lager rett og slett en tjenestefabrikk hvor oppgavene utføres raskere, tryggere, og automatisert med minimalt vedlikehold. Akkurat det samme som de store leverandørene av skytjenester har drevet med i flere år. Med hyperkonvergert infrastruktur bygger du din private sky med de samme driftsfordelene som en offentlig sky. Din private sky kan operere på egen hånd eller kobles

sammen en offentlig sky – en hybrid sky. Hvis du i perioder har behov for ekstra ressurser kan du hente det du trenger fra en offentlig sky. VMware samarbeider med både Amazon Web Services (AWS), IBM og lokale norske aktører som Atea slik at du sømløst kan flytte tjenester fra lokalt datarom og til skyen ved behov.

Dette blir en viktig byggekloss i digitaliseringen som nå pågår. Infrastrukturen må tilpasse seg behovene til sluttbrukeren og forretningen, ikke omvendt.

Hyperkonvergens, under panseret

Byggeklossene i et hyperkonvergert datarom er helt vanlige x86-servere med lokale flashdisker. Man kobler disse sammen slik at man oppnår den kapasiteten man ønsker. Programvare fra VMware gir deg både virtualiserte servere og virtuelt SAN som kjører på samme system. Kapasiteten fra lokaldiskene i serverne samles til et distribuert stort volum som er tilgjengelig for alle

tjenestene. Dette er både enklere og mye raskere enn tradisjonell SAN-lagring. Med produkter som dette rapporterer kunder om ytelse som ligger 10-40 ganger høyere enn tidligere – kortreiste data.

Hvordan kommer du i gang?

Med Ateas skytjenester er du i gang umiddelbart, og kan skalere opp eller ned, etter egne behov. Atea kan tilby en helsjekk av ditt datarom slik at du får en løsning som er tilpasset dine behov, både for hyperkonvergert infrastruktur og skytjenester.