29-03-2023

Atea inngår skyavtale med ACOS

IT-selskapet Atea og programvareselskapet ACOS inngår en avtale om leveranse av skytjenester. Avtalen har en varighet på maksimalt fem år, og en estimert verdi på omtrent 120 millioner.

to ansatte fra Atea og to ansatte fra Acos

– Dette er en viktig avtale for oss. ACOS er en norsk suksesshistorie som hele veien har vært innovative og utnyttet mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Nå gleder vi oss til å dekke deres behov for skytjenester, slik at de kan fortsette veksten, sier Erik Samsonsen, regionsdirektør i Atea.

Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse på inntil tre år. Anslått verdi for avtalen er på 20 til 25 millioner kroner i året. Atea blir totalleverandør på alle skytjenester til ACOS med tilhørende konsulenttjenester.

Strategisk samarbeid

ACOS er et ledende norsk IT-selskap med 180 ansatte og hovedkontor på Straume utenfor Bergen. Selskapet leverer programvareløsninger til de fleste norske kommuner, til en rekke statlige virksomheter og har totalt over 500 kunder. For ACOS var det viktig å finne en god strategisk partner, slik at de kan forenkle og forbedre brukernes arbeidshverdag med sine digitale løsninger.

– For oss i ACOS er det viktig å ha den beste underleverandør på vårt viktigste satsningsområde når vi nå leverer programvaren vår som SaaS-løsning til våre kunder. Atea leverte det mest konkurransedyktige tilbudet, og vi opplever dem som faglig dyktige, solide og profesjonelle. De blir en viktig strategisk partner for oss fremover, slik at vi kan fortsette å levere fremtidens løsninger til offentlig sektor, sier Anne Gro Hellsten, markedsdirektør i ACOS.

Et viktig satsingsområde

Atea har over de siste årene jobbet systematisk med å lage gode skytjenester som treffer kundenes behov. Norske selskaper som utvikler og selger programvare, er et av flere viktige satsingsområder for Atea.

– ACOS er en kunde som vi gleder oss til å jobbe tett med framover. Vi har hatt en tett dialog i forkant av avtalen med gode diskusjoner for å avklare behovene. Atea har en bred verktøykasse som vi kan tilby, slik at vi sikrer best mulig utnyttelse av alle mulighetene som ligger i skytjenestene vi skal levere, sier Egil Svindal Fernando, Cloud Advisor & Nordic ISV Lead i Atea.