06-05-2022

Atea Forklarer: Cloud computing

Flere virksomheter i næringslivet faser ut innkjøp av egen hardware for å satse på «Cloud computing.» Vi har tatt en prat med vår egen ekspert på området, Kainaat Qaiser Mir, som forklarer hva Cloud computing er, og hvorfor det er viktig for virksomheter å ha et forhold til begrepet.

Hva er Cloud computing?

Cloud computing, også omtalt som skytjenester, er en samlebetegnelse for en rekke IT-løsninger – over internett. Dette kan være verktøy og applikasjoner for programvare, datalagring, servere, databaser og nettverk.

– I stedet for å kjøpe og drifte egne servere og datasentre i “kjeller´n” kan du leie de tjenestene du trenger i skyen. Tjenesten gjør det enklere å skalere i takt med virksomhetens behov og redusere driftskostnader. Det krever dessuten mindre fysisk vedlikehold, forklarer Mir, produktansvarlig for Ateas Cloud Portal.

Fordeler ved Cloud computing

På grunn av skyens enorme kapasitet er det enklere å skalere opp eller ned når behovene i virksomheten endrer seg.

– Dataene kan brukes smartere gjennom å automatisere prosesser. Med skytjenester kommer også større fleksibilitet – du har tilgang når som helst og hvor som helst! Det er enklere å drive ressursallokering, og du har alltid back-up når du måtte trenge det, sier Mir.

Hun forklarer at bruken av eksterne servere i skyen eliminerer behovet for lokalt lagringsutstyr og diverse applikasjonskrav, samt andre kostnader relatert til programvareoppdateringer, administrasjon og datalagring. Dette kan være kostnadsbesparende for mange virksomheter ettersom de verken trenger maskinvare eller IT-personell til å administrere infrastrukturen. 

Hun legger til:

– Det er en misforståelse at sikkerheten er dårligere i skyen. Feilkonfigurasjoner kan minimeres ved bruk av antivirus, aktivering av flerfaktor-autentisering, kontinuerlig oppdatering av programvare, og ikke gi tilgangsrettigheter til flere enn nødvendig. Ved å følge anerkjente rammeverk for sikkerhet som Zero trust, CIS og ISO, vil man etablere en sikker grunnmur i skyen. Dette ivaretas med testing og kontinuerlig optimalisering. Har man ikke kompetanse selv, må man kjøpe det av noen som har det. I tillegg skjer det endringer i virksomhetens skymiljø til enhver tid. Overvåking og logging med respons på alarmer og avvik i sanntid er derfor en forutsetning for å opprettholde god sikkerhet i skyen, påpeker Mir. 

Det er også flere miljømessige fordeler ved å investere og oppdatere til skytjenester. Skyleverandørene blir flinkere til å ta i bruk fornybar energi som fører til mer karboneffektive plattformer for data og applikasjoner. 

”Ansatte, eiere, partnere og kunder søker til virksomheter som driver frem bærekraftige løsninger, og som er opptatt av å opprettholde et lavt karbonavtrykk.”

Hva er forskjellen på privat, offentlig, hybrid og multi-sky?

En privat sky er et lukket privat nettverk forbeholdt én virksomhet. Driften skjer via virksomhetens lokale datasenter eller en tredjepartsleverandør.

– Her er IT-avdelingen selv ansvarlig for kostnader knyttet til bemanning, administrasjon og vedlikehold. Privat sky passer godt for de som håndterer større mengder personsensitive data, og kan ha et høyere sikkerhetsnivå ettersom du kan bygge robuste og skreddersydde sikkerhetsbarrierer. Men dette fordrer mye kompetanse og oppfølging internt, sier Mir.

Velger du offentlig sky er det en tredjepartsleverandør som eier og administrerer driften av databehandling og infrastruktur.

– En slik skyløsning er ofte standardisert, hvor delte ressurser utnyttes ved behov. Offentlig sky gir muligheter for skalering og ressursdeling utover hva en virksomhet normalt klarer å oppnå på egenhånd.

En hybrid sky er en kombinasjon av minst én offentlig sky og én privat sky, der databehandling, lagring og applikasjoner samhandler på tvers av ulike sky-miljøer. 

En multi-sky er kjennetegnet av at virksomheten har flere enn én offentlig sky. Med andre ord så kjøper de tjenester fra flere leverandører for å utføre oppgaver som for eksempel datalagring og hosting.

– Med multi-sky kan virksomheten plukke den beste skyteknologien fra ulike leverandører med hensyn til behov og mål, kontra å kjøpe alle tjenestene hos én leverandør, sier Mir.

Hva skiller Iaas, Paas og SaaS?

Virksomheter som beveger seg fra lokale IT-løsninger og over til skybaserte tjenester må gjøre seg kjent med tre forskjellige tjenestemodeller:

– Infrastruktur as a service (IaaS) er den mest grunnleggende tjenestemodellen, der virksomheten kjøper eller leier plass til egne tjenester og systemer i skyen. Platform as a service (PaaS) er en modell hvor du får tilgang til nødvendige dataplattformer som inkluderer utviklingsverktøy, infrastruktur og operativsystemer via nettet. Til sist har vi Software as a service (SaaS) som fungerer slik at kunden betaler for lisensiert programvare – for eksempel Microsoft Office 365, forklarer Mir.

Hvem kan bruke skytjenester?

– Jeg vil si de aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje og størrelse. Om du er en liten virksomhet som trenger enkle samhandlingsverktøy, eller en større virksomhet med behov for mye lagringsplass og datakraft, så gir skytjenester et bredt spekter av fordeler til begge, sier Mir. 

”Med skytjenester er det enklere å skalere raskere, omfavne nye løsninger, sørge for sikker tilgang til data, og bruke disse dataene på en smartere måte.”

Hvem er ansvarlig for sikkerheten?

– Vi som jobber med datasikkerhet, ser at det ofte oppstår spørsmål rundt risiko og ansvarsfordeling. Tidligere var det IT-avdelingen som driftet teknologien, men i dag kan vi sette ut dette til andre. Når en virksomhet flytter dataene fra “kjeller’n” til skyen, må man ta høyde for at det kan oppstå nye utfordringer som manglende kontroll på brukertilganger, policyer og infrastruktur. Det er verdt å merke seg at skyleverandøren hovedsakelig leverer en tjeneste, og sikkerheten knyttet til tjenesten. Med andre ord er de ikke ansvarlige for din IT-sikkerhet, forklarer Mir. 

Hun anbefaler å velge en skyleverandør som har gode rutiner for sikkerhetshåndtering og regulering av personverntiltak.

– Velg en leverandør som har erfaring med kompleksiteten som kommer med å ta i bruk skytjenester. De bør beherske både private, offentlige og hybride miljøer, samt integrasjoner. Vi vet at skyreisen kan være krevende, og vi ser ofte at utfordringene kommer når bruken øker.

Selskapene trenger innsiktsbaserte løsninger

Vi lever i en tid der teknologien er i rask endring med digital transformasjon av virksomheter og samfunnet for øvrig.

– Forskning viser at vi bruker mer data enn tidligere. Det innebærer at selskapene trenger innsiktsbaserte og innovative teknologiløsninger. På den måten blir de mer konkurransedyktige og kan møte kundenes forventninger i takt med den digitale utviklingen. Vi ser at flere virksomheter i dag ønsker å ta steget ut i skyen på grunn av fleksibilitet. Ved å ta i bruk skytjenester kan leverandørene la deg oppskalere i sanntid, dersom et nytt forretningsbehov plutselig melder seg. Fleksibilitet er et kjerneprinsipp i enhver digital virksomhet, avslutter Mir.

Ønsker du å vite mer om sky? Ta kontakt med Kainaat.

Kainaat Qaiser Mir
Product Owner, Atea Cloud Portal
kainaat.qaiser@atea.no