17-06-2022

Stavanger kommune og Atea sikrer pasientene med velferdsteknologi

Stavanger kommune og IT-selskapet Atea har inngått rammeavtale om innkjøp av pasientvarslingssystemer, service og vedlikehold. Avtalen har en øvrig ramme på 80 millioner kroner hvis alle opsjoner blir utløst.

– Vi er veldig stolte av at Stavanger kommune har valgt oss. Velferdsteknologi er et satsingsområde for Atea, og det betyr noe ekstra for oss å kunne være med å trygge pasienter, ansatte og pårørende på kommunens sykehjem, bofelleskap og avlastningsboliger. Nå gleder vi oss til å ta fatt på denne viktige og meningsfulle oppgaven i tett samarbeid med kommunen, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Rammeavtalen om kjøp av pasientvarslingssystemer løper over to år med mulighet for forlengelse på inntil fire år. I avtalen inngår også en service- og vedlikeholdsavtale med varighet på to år, som kan forlenges med åtte år hvis alle opsjoner utløses. Avtalen har en øvre ramme på 80 millioner kroner.

Nye varslingssystemer på sykehjem

De kommende årene skal kommunen investere i nye pasientvarslingssystemer på flere sykehjem. Det gjør de for å trygge hverdagen til både pasienter, ansatte og pårørende. De nye systemene vil øke kvaliteten på tjenesten og bidra til økt trygghet for brukerne.

Ansatte i Atea og Stavanger kommune foran en trapp
Atea og Stavanger kommune er klare for å komme i gang med satsingen på velferdsteknologi

– Fremover forventer vi økte behov for pleie- og omsorgstjenester og knapphet på helsepersonell. Det er viktig for oss å finne gode arbeidsmetoder som sikrer at vi også i fremtiden kan levere tjenester av god kvalitet og at vi benytter helsepersonell riktig. Å bytte de eldre sykesignalanleggene til moderne pasientvarslingsanlegg er et viktig grep for å kunne møte disse utfordringene. Mulighetene anlegget gir for tilpassede varsler kan bidra til å frigjøre omsorgskapasitet, sier Kristine Skjøthaug, avdelingssjef for e-Helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune.

Framtidsrettet helseplattform

Gjennom avtalen med Atea får Stavanger kommune tilgang til velferdsteknologiselskapet Sensio’s eHelseplattform. Den brukes i dag av over halvparten norske kommuner, i over 4000 pasientrom og hos 25 000 mottakere av hjemmetjenester.

– Denne avtalen er en milepæl for oss i Sensio og en anerkjennelse av de produktene vi utvikler og skaper her i Norge. Vi ser at norske kommuner har kommet langt med å ta i bruk velferdsteknologi– og da er det en ekstra anerkjennelse at Stavanger kommune velger norskutviklet teknologi, sier daglig leder, Johan Anstensrud, i Sensio.

Data gir ny innsikt

Et nytt pasientvarslingssystem gir Stavanger kommune muligheten til å dele data på tvers av IT-systemene sine. Det kan bli nyttig når kommunene framover vil måtte tilby helse- og omsorgstjenester til stadig flere eldre.

– I årene som kommer blir det en stor økning i antallet eldre som trenger velferds- og omsorgstjenester. En av løsningene for å møte eldrebølgen er smart bruk av data og velferdsteknologi. Denne avtalen muliggjør innsamling, strukturering og deling av data som vil kunne gi ny innsikt for helsepersonell. Samtidig vil varslingssystemene forebygge både hendelser og sykdommer tidligere, sier Saxrud i Atea.