27-04-2023

Atea Norge med sterkt kvartal: Størst vekst på sky, konsulent og tjenester

– Atea Norge vokser på alle forretningsområder i første kvartal 2023. Kundene våre i både offentlig og privat sektor etterspør fleksible og skalerbare tjenester og produkter som gir innovasjonskraft. Vi er takknemlige for at mange velger oss som sin reisepartner i digitaliseringsarbeidet, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Ole Petter Saxrud

I første kvartal 2023 leverte Atea Norge en omsetning på nærmere NOK 2,7 milliarder. Dette tilsvarer en vekst på seks prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultatet ble NOK 55 millioner, som er en økning på nærmere 23 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2022.

– Vi opplever både vekst hos eksisterende kunder og har i dette kvartalet vunnet nye kontrakter som f.eks. den store rammeavtalen med Statens innkjøpssenter (DFØ), sier Saxrud.

Øker på programvare, sky og maskinvare

Sammenlignet med første kvartal i 2022, har omsetningen på skytjenester økt med nærmere 112 prosent, og software-området øker totalt med fem prosent. Driftstjenester øker med 37 % sammenlignet med samme periode i fjor.

– Stadig flere kunder velger oss når de skal flytte opp i skyen. I tillegg har vi det siste året jobbet veldig systematisk med å utvikle tjenester som treffer på kundenes behov. Ofte er sky en viktig forutsetning for virksomhetene for å kunne ta i bruk ny teknologi som f.eks. kunstig intelligens, sier Saxrud.

Atea har også i dette kvartalet hatt en god vekst innenfor maskinvare. Dette forretningsområdet vokser med rundt 4 prosent. Konsulentområdet fortsetter den positive utviklingen med en vekst på 15 prosent.

En mer bærekraftig IT-bransje

For andre året på rad ble Atea kåret til et av verdens mest bærekraftige selskaper av den prestisjetunge Corporate Knights Global 100-indeksen. I årets kåring fikk Atea en samlet plassering som nr. 49, og havnet på topp blant de norske selskapene.

– Vi har som selskap forpliktet oss til ambisiøse bærekraftsmål for 2030. Denne anerkjennelsen viser at vi er på riktig vei og gir oss økt motivasjon for å være med å bidra til å gjøre IT-bransjen mer bærekraftig framover, sier Saxrud.

I tillegg er Atea er kåret til en av årets klimaledere, Climate Leaders 2023, av den anerkjente finansavisen Financial Times.

Ytterligere trykk på IT-sikkerhet

Vi lever i en urolig verden hvor truslene mot norske virksomheter øker. Det blir derfor stadig mer krevende for virksomheter å sikre digitale verdier. Stadig flere kunder etterspør sikkerhetskompetanse og analyser, ulike sikkerhetstjenester og IRT-tjenester (Incident Response Team) når uhellet er ute.

– Som i de foregående kvartalene, er etterspørselen etter IT-sikkerhetstjenester og konsulenter økende hos våre kunder. Vi møter dette behovet på en god måte, og er glade for at dette nå i mye større grad har blitt løftet høyt på agendaen i norske virksomheter, sier Saxrud.

Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Send e-post til