26-04-2023

Atea kåret til en av Europas klimaledere

Atea er kåret til en av Europas klimaledere i 2023 av finansavisen Financial Times.

Elisabeth Nissen Eide
Bilde: Daniel Jacobsen

– Det betyr mye for oss å få denne anerkjennelsen som en av Europas klimaledere. Åpenhet, rapportering og kutt av egne utslipp har vært en viktig del av vårt selskaps DNA i mange år. Vi har også forpliktet oss til ambisiøse bærekraftsmål framover og er klare for å ta vår del av ansvaret, sier Elisabeth Nissen Eide, bærekraftsjef i Atea Norge.  

I den nyeste utgaven av Europe´s Climate Leaders, publisert av Financial Times og Statista, kårer de 500 selskapene i Europa som har kuttet mest i sine utslipp fra 2016 til 2021. I årets rapport har de ikke bare avdekket virksomhetenes direkte og indirekte utslippskutt, men også vurdert åpenhet på rapportering av indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester. I tillegg vurderes blant annet virksomhetenes bærekraftsmål og andre indikatorer på selskapenes forpliktelse til å redusere utslipp. 

11 norske virksomheter på listen 

Atea er på listen sammen med ti andre norske virksomheter. De andre norske virksomhetene er Orkla, DNB, SalMar, Posten Norge, Schibsted, DOF Group, Nordic Semiconductor, Elkem, AF Gruppen og DNV.

– Det er positivt at åpenhet og rapportering er høyt opp på agendaen til norske og andre europeiske virksomheter. Vi må stå sammen skal vi nå bærekraftsmålene til FN fram mot 2030, sier Nissen Eide.  

Atea er nummer to på listen innen sektoren «Internet, cloud & software». Dette er andre gang IT-selskapet blir anerkjent som en av Europas klimaledere. Første gang var i 2021.

Jobber med å redusere sitt fotavtrykk 

Atea startet å måle sine klimautslipp gjennom et årlig klimaregnskap i 2007. Innen 2030 skal selskapet oppnå flere ambisiøse bærekraftsmål. Ett av målene er å redusere alle utslippene med minimum 50 prosent i tråd med Parisavtalen. Dette inkluderer utfasing av fossilt brensel, redusering av flyreiser, halvering av transportutslipp og bruk av 100 prosent fornybar energi.

Siden 2019 har Atea redusert sine utslipp knyttet til drift, elektrisitet, fjernvarme og kjøling med 46,1 prosent. IT-selskapet har også kuttet 3,5 prosent av utslipp via innkjøp av varer og tjenester, avfall i drift, reiser, med mer. I Norge har selskapet grønn strøm på alle sine lokasjoner og egne datasentre, i tillegg til å klimakompensere for utslippene som ikke reduseres hvert år. 

 

 

Om Ateas bærekraftsarbeid
  • I begynnelsen av 2023 ble Atea kåret til et av verdens 100 mest bærekraftige selskaper av den prestisjetunge Corporate Knights Global 100-indeksen, for andre år på rad 
  • I 2022 ble Atea ble tildelt topprangering blant globale selskaper i CDPs klimarangering 
  • I 2022 ble Atea kåret til «Environmental Partner Leaders 2022» av Canalys 
  • I 2022 ble Atea, for tredje år på rad, tildelt den høyeste vurderingen i miljømessig og sosial ytelse av EcoVadis