25-11-2020

Bli kjent med Marius i Atea: – Det er viktig med god kundeforståelse

Marius André Langseth-Nilsen er konsulentleder og løsningsarkitekt for Modern Workspace i Trondheim. Mye av den kompetansen han har i dag, har han lært gjennom sin tid i Atea og sin store interesse for IT.

Utdanning og yrkesbakgrunn? 

Jeg har en yrkesutdanning, og tok fagbrev som yrkesoperatør på videregående. Etter dette jobbet jeg i et annet IT-selskap, før jeg havnet hos Atea. Her har jeg vært gjennom mange forskjellige stillinger, blant annet har jeg jobbet som tekniker, konsulent og løsningsarkitekt. Mye av den kompetansen jeg har i dag, har jeg lært gjennom min tid hos Atea, samt egen interesse.

 

Hvordan er jobben din? 

Nå jobber jeg som konsulentleder og løsningsarkitekt for Modern Workspace. Jeg jobber med støttesystemer til alle digitale arbeidsverktøy, og gjør det mulig for kundenes ansatte å ha en fleksibel arbeidsplass. I tillegg jobber jeg med å utvikle og skreddersy kundeløsninger, slik at kunden kan jobbe effektivt og optimalt. 

 

Hva kreves av egenskaper for å trives i denne jobben? 

Først og fremst er det viktig med en god og bred forståelse for faget, og man må ha en god teknisk forståelse. Det er viktig å holde seg oppdatert siden teknologien forandres kontinuerlig. I tillegg er det viktig å forstå hvordan kunden opererer og hvordan den daglige driften fungerer. På den måten klarer man å utforme de beste løsningene til kundene, slik at de kan jobbe effektivt og levere optimalt. Det er med andre ord viktig med god kundeforståelse. 

 

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen? 

Jeg har en egen interesse for IT, som gjør det lett å holde seg oppdatert. Jeg leser diverse blogger, Twitter-innlegg og besøker ofte LinkedIn-profiler til produsentenes ambassadører. I tillegg blir jeg oppdatert fra dyktige kolleger og kundemøter. 

 

Hva slags andre muligheter finnes det innenfor yrket? 

Jeg har vært igjennom mange stillinger her hos Atea - alt fra tekniker, konsulent til leder. Jeg er et bevis på at det finnes mange forskjellige yrkesmuligheter her i Atea, men du må selv tørre å ta sjansen. Man kommer langt med lyst og vilje. 

 

Dersom du var fersk student i dag, hvilke studier ville du valgt? 

Dersom jeg var student i dag, ville jeg studert fag som både gir bred IT-kompetanse og virksomhetsforståelse. Faget handler i mye større grad om hvordan man skal kunne levere løsninger som er en gevinst til kundene enn det har gjort tidligere. Teknologien er under stadig endring, og det som er pensum i dag kan være utdatert i morgen. Studiene er veldig fine for å skaffe seg en bredde og forståelse, men jeg mener at mye av den ferskeste kunnskapen om IT får man fra egen interesse og selvstudie.  

 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?  

Det er vanskelig å si med teknologien, siden den er under konstant endring. Det blir hele tiden utviklet nye IT løsninger som er bedre enn dagens løsninger. Likevel tror jeg at IT-løsningene vil bli mer skreddersydd og tilpasset for enhver bruker – mindre standardiseringer. Bransjen har begynt å oppdage at det ikke lengre fins noen «One Size Fits All», men at det i mye større grad handler om å tilpasse løsninger for sluttbruker, framfor å tilpasse brukerne til å passe i løsningen.