03-12-2020

Bli kjent med Hanne i Atea Finans

Hanne Zakariassen elsker å lære nye ting, og brenner for sirkulærøkonomi og bærekraft. Nylig trådte hun inn i rollen som regionsansvarlig i Atea Finans i Region Sør, etter 1 års vikariat som prosjektleder i markedsavdelingen.

Utdanning og yrkesbakgrunn?

Jeg har en bachelor i Markedsføring og Ledelse fra BI, og har lang fartstid fra leverandørleddet i VVS-bransjen innen markedsføring, kommunikasjon og prosjektledelse. Jeg elsker å lære nye ting, så CV’en min er krydret med mye forskjellig som blant annet Microsoft Azure Fundamentals, Prince 2 Agile og Adobe Creative Designer. I januar 2020 fikk jeg et vikariat i markedsavdeingen i Atea, som prosjektleder for Region Sør. Nå 1. november startet jeg som Regionsansvarlig Atea Finans Region Sør.


Hvordan er jobben din?

Finans er et nytt fagområde for meg, og det er mye nytt å sette seg inn i, men med gode partnere i ryggen, er det er utrolig gøy å kunne representere kanskje markedets beste totalløsning for kundene! Dessuten har finansiering en stor betydning for sirkulærøkonomi og bærekraft hos våre kunder.

 

Hva kreves av ferdigheter for å lykkes i denne jobben?

Man må kunne håndtere å ha mange baller i luften. Det er utrolig mange elementer som skal sjongleres. I tillegg må man ha god kommunikasjonsevne og formidle våre verdier og finansbudskap til både kunder, partnere og ikke minst internt i Atea. Mye av fremtiden omhandler livssyklushåndtering og «as a service – løsninger». Jeg tror sammensetningen av oss i finans og produkteksperter både hos partnere og i Atea, vil gi oss en unik posisjon i markedet. Teknologien endrer seg fort, og måten investeringer gjøres, endres like fort både i bedrifter og kommuner.


Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg holder meg oppdatert gjennom kolleger, ledere, nyhetsbrev, NHO sine bransjeorganisasjoner, Digital Norway, LinkedIn og selvfølgelig ved å delta på Atea sine egne møteplasser for læring, samt innsiktsrapporter fra Gartner. Jeg liker også å lese bøker, artikler og å se dokumentarer. Og kurs! Det vrimler av onlinekurs fra Ateas Partnere, som f. eks. Microsoft. De har hundrevis av kurs, eller «learning paths» liggende åpent for alle, gratis! Det eneste som koster, er å avlegge eksamen. Da jeg tok Azure Fundamentals kostet det ca. 1.000 kr. Nylig kom jeg over en MOOC, «massive open online course» som heter Digital transformasjon og bærekraft og er laget i regi av NTNU. Jeg er snart ferdig med modul 1. Det er så interessant! Jeg tenker å avlegge eksamen i mars.

 

Hva slags andre muligheter finnes det innenfor yrket?

Jeg ser bare muligheter, ingen begrensninger! 😄 Som tilbyder av finanstjenester, synes jeg det er viktig å bringe bærekraft inn i kundedialogen. Både økonomiske aspekter, men også det som handler om sikker avhending og sirkulærøkonomi. Jeg er så heldig at jeg har fått rolle som Bærekraftsambassadør, sammen med flere andre bærekraftsentusiaster i Atea. I Atea er vi jo så heldige som har en egen Bærekraftsspesialist i Elisabeth Nissen Eide og Bærekraftsrådgiver Maria Nelly Holmedahl Flatland.

 

Hanne Zakariassen er opptatt av bærekraft og sirkulærøkonomi, og viser stolt frem sin reparerte Atea-jakke. 

Dersom du var fersk student i dag, hvilke studier ville du valgt?

Utviklingen går veldig fort, og det betyr at utdanningsinstitusjonene sliter med å holde følget. Fremtidens arbeidsplass vil trenge personer som evner å kontinuerlig tilegne seg ny kunnskap, og naturligvis ha digital kompetanse. En bachelorgrad innen innovasjon og ledelse kanskje, eller sikkerhet. Jeg ville uansett valgt et studie som stimulerer kreativiteten, for fremtiden vil handle om å se muligheter i utfordringene. Apropos, sikkerhet; det er mange kreative skurker som utnytter svakheter i digitale løsninger. Vi trenger kreative folk til å stoppe dem! Uansett hva man velger av utdanning, er det viktigste at man fullfører en grad. Det viser at man har litt stamina i seg 😉

 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Nå er jo det intuitive svaret AI, eller KI (Kunstig Intelligens) som det heter på norsk, og skalerbare- og tjenestebaserte produkter, men jeg har lyst til å svare at samarbeid er det som vil prege bransjen vår mest i tiden som kommer.

I all beskjedenhet, vil jeg si at Atea har 1600 hverdagshelter som bidrar til at Norge fungerer som velferdsstat. Atea skal ha en del av æren for at Norge er der vi er i dag. Samarbeid på tvers er det som skal gjøre at norske virksomheter, offentlig som private, tar Norge videre som trygg og velfungerende velferdsstat for kommende generasjoner. Atea bidrar til verdiskaping som resultat av samarbeid på tvers av bransjer, fagområder, samfunnsinstanser og akademia etc., for sammen skal vi fortsette å bygge Norge med IT inn i fremtiden!