25-09-2020

Bli kjent med Elisabeth: – Vi lever i en ny tidsalder

Elisabeth Bali Li i Atea jobber med hvordan virksomheter i større grad kan ta beslutninger basert på data og analyse i stedet for magefølelsen.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Elisabeth Bali Li i Atea.foto

Utdanning og yrkesbakgrunn?

Jeg har elsket å drive med elektroniske duppedingser helt siden jeg var liten, og husker at jeg fra tidlig alder utviklet stor interesse innenfor teknologi og data. Hver gang noe i hjemmet sluttet å fungere, syntes jeg alltid det var gøy å dirke opp dekslet for å se hva som befant seg bak. Etter videregående bestemte jeg meg derfor for å studere mekatronikk, som er et ingeniørstudie bestående av elementer fra elektronikk, IT og maskin. Underveis i studiet fant jeg midlertidig ut at økonomi, forretning og arbeid med mennesker er minst like interessant som roboter, noe som ledet meg videre til en master i industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk). Nå, ett år etter at jeg fullførte studiet, jobber jeg som BI-konsulent i Atea Analytics som i stor grad ligger i skjæringspunktet mellom forretning og data.

Hvordan er jobben din?

Min avdeling jobber for at kunder skal kunne ta forretningsbeslutninger basert på faktisk data og ikke bare magefølelse. Vi lever i en ny tidsalder og ulike automatiseringsprosesser skjer i rekordfart. Data er per dags dato fortsatt et relativt nytt begrep og blir ofte sammenlignet med olje; Hvis du setter en tank med råolje i stua, vil den ikke bli sett på som nyttig. Verdien oppstår først når olja blir omdannet til forbrukervarer som diesel og bensin. Det er denne verdien vi ønsker at kunden skal oppleve, og det er denne verdien vi leverer til kunden ved hjelp av komplette dataløsninger som ofte består av analyser, design, arkitektur og datamodellering.

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

Først og fremst er det viktig å være trygg på seg selv og tørre å ta egne beslutninger. En stor del av jobben handler om å være selvstendig til tross for at de fleste prosjekter involverer andre. Å jobbe etter prosjekt krever at man kjenner seg selv og egne begrensninger, og vet hva som skal til for å levere et best mulig resultat. Samtidig er evnen til samarbeid og medmenneskelighet avgjørende faktorer for å trives både faglig og sosialt.

Som nyutdanna får jeg mange spørsmål om jeg føler at det jeg lærte på skolen er relevant i jobb, og svaret er definitivt både og. Når man går på skolen blir man kjent med seg selv og egne studieteknikker og finner ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. På mange måter mener jeg derfor at skolen er en arena der man lærer å lære, og som til slutt fører til et utviklet tankesett. Dette tankesettet varierer fra person til person, men er viktig å bruke aktivt i jobbsammenheng, der de faktiske verktøyene blir introdusert og døra til kompetanseheving åpnes.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

For meg og mange i min generasjon tror jeg det nesten er umulig å IKKE holde seg oppdatert i dagens teknologiavhengige samfunn. Fra jeg var tenåring har det egentlig bare vært naturlig å innta rollen som familiens IT-hjelp da mamma plutselig trengte hjelp til å skrive ut dokumenter, laste ned apper på smartphonen sin eller hvis familiens Chromecast begynte å streike. Jeg tror mange på min alder kan kjenne seg igjen i disse problemstillingene, og jeg mener at vi er privilegerte som er blant de første generasjonene som er oppvokst i en tid der IT og teknologi beveger seg fremover i full fart. Ellers oppsøker jeg nye duppedingser på fritiden av genuin interesse, i tillegg til at jobben tilrettelegger for at vi som ansatte blir oppdatert gjennom ulike seminarer, workshops, kurs og sertifiseringer.

Hva slags andre muligheter finnes det innenfor yrket?

Dersom den teknologiske utviklingen fortsetter i dagens tempo eller høyere, ser jeg for meg utallige muligheter innenfor dette yrket. Med digitalisering og automatisering tror jeg at næringslivet vil trenge en overvekt av arbeidstakere med IT-kompetanse, og at denne kompetansen vil erstatte mye av dagens behov for manuelle oppgaver. I mange større konsern, som blant annet Atea, er det dessuten vanlig med interne muligheter i form av avdelingsbytte, rolleskifte eller andre omstillinger.

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt?

Det måtte enten blitt det samme studiet på nytt eller psykologi. Først og fremst fordi jeg er interessert i disse feltene, men også fordi jeg tror de vil bli etterspurt i markedet. Indøk fordi jeg mener at teknologisk og økonomisk innsikt er verdifulle grunnpilarer for videre karriere, og psykologi fordi næringslivet drives av salg og etterspørsel. I tillegg til det, er innsikt om hvordan vi mennesker fungerer viktig og avgjørende i et samfunn. Fremtiden kommer til å handle om beslutninger knyttet til automatiserte prosesser av både økonomisk og psykologisk karakter.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Helt klart automatisering, migrering til sky og større samarbeid på tvers av bransjer. Disse tre trendene henger sammen og gjenspeiles også tydelig i forbrukermarkedet. Bare se den enorme forskjellen i privatpersoners bruk de siste ti årene. Hvem flytter bildene sine over til ekstern harddisk før de skal ha ny telefon? Hvem deler dokumenter fra minnepenn fremfor å laste opp i Google Drive? De teknologiske forandringene kommer så fort at vi ikke en gang rekker å tenke over det før ulike smartløsninger dukker opp i livene våre, eksempelvis cruisecontrol, avtalegiro og stemmeassistenter som "Siri" og "Alexa". Privatpersonens forbruk vil dessuten skape etterspørsel i markedet, som vil tvinge bedrifter i privat og offentlig sektor til å bli med på techfesten. For å arrangere en vellykket fest er det viktig at alle deltar, og nettopp derfor tror jeg samarbeid mellom bransjene vil øke.