04-09-2020

Bli kjent med Egil i Atea: – Vi er med på å utvikle og forme framtiden

Teknologirådgiver Egil Svindal Fernando jobber tett på andre selskaper for å bistå med langsiktig strategi og råd om hvilke teknologiske grep de bør ta.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Egil Svindal Fernando i Atea foran en elv.foto

Utdanning og yrkesbakgrunn:  

Jeg studerte økonomi- og administrasjon ved Handelshøyskolen BI BergenUnder studiene i Bergen fikk jeg et Internship i et selskap som drev med formuesforvaltning, som lærte meg å kommunisere verdibudskap med mennesker på en god måte. Etter endt utdanning startet jeg en jobb som salgsleder for et nyetablert kontor i Ålesund hvor jeg lærte mer om både salg, salgsledelse og forretningsutvikling. Videre jobbet jeg som salgsleder innen telekom- og SaaS-bransjen.  

Noen år senere ble kontaktet av Oracle som holdt til i London. Jeg pakket kofferten og reiste over dammen. I Oracle jobbet jeg med å etablere et nytt skybasert finansprodukt (ERP) i det norske markedet, samt Storbritannia og Irland.  

Hvordan er jobben din?  

Jeg startet i Atea i Bergen mars 2020. Her rådgir jeg offentlige og private selskaper om skyteknologi og nye tjenester, hvor målet er lage en bærekraftig og fremtidsrettet strategi. Hverdagen min er svært variert, og består i hovedsak av kundemøter, workshops og prosjektarbeid. Vi har også et stort fokus på egenutvikling, så vi legger opp et løp for å ta relevante sertifiseringer.  

Min avdeling, Hybrid Plattform, jobber med det det tradisjonelle datarommet samt skyløsninger. Vi er 6 rådgivere som jobber tett med ulike selskaper, hvor kunden kjenner til utfordringeneog vi kjenner teknologien og bistår med en langsiktig strategi. Vi er med å utvikle og forme framtiden, da teknologien endrer seg svært hyppig.  

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben? 

Som teknologirådgiver er du nødt til å være nysgjerrig, ansvarlig og fremtidsrettet. Du må være nysgjerrig for å kunne forstå behovet til bedriften samt nysgjerrig på egen utvikling. Vi har et ansvar for å tenke helhetlig når det kommer til rådgivning, og tørre å stille krav til bedriftene og bedriftslederne om hvordan de skal sko seg for framtiden. 

Jeg ønsket å jobbe Atea, fordi de har en av de største kunnskapsbasene på teknologi i landet. Det gir en svært god arena for egenutvikling, og mulighetene til å levere tjenester og løsninger som faktisk gjør en forskjell i folks hverdag. 

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen? 

Avdelingen vår legger et stort fokus på kompetansebygging, på personlig nivå og team-nivå. Egenutvikling i form av sertifiseringer, og kompetanseheving på teamnivå i form av intern og ekstern kursing. 

Ellers er morgenritualet mitt å lese relevante nettaviser, rapporter og artikler for å hele veien være tett på hva som skjer, og hva som kommer til på skje, mens jeg nyter en herlig kopp kaffe.  

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt? 

Jeg ville definitivt fokusert på noe med forretningsutvikling innen teknologi. Jeg tror min bakgrunn fra finans hjelper meg i kundemøter med toppledelse for å forstå hva de ønsker å utrette, og snakke samme språk som dem.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer? 

Måten kunder benytter og konsumerer tjenester i dag er endret, og vil endres mye i tiden fremover. I vår avdeling fokuserer vi på en smidig metodikk, samt konkurransedyktige og forutsigbare priser for våre kunder.  

Jeg syns også det å jobbe med å kutte kostnadereffektivisere drift og øke inntjening ved hjelp av riktig teknologi er svært interessant, samt viktig for våre kunder. Min mening er at dette kommer til å utvikle seg og spille en stor rolle i tiden fremover for alle selskaper.