10-11-2020

Bli kjent med Birte i Atea: – Vi er med å utvikle og forme framtiden

Birte Mari Fiskerstrand er sykepleier og jobber tett på kommuner i sitt arbeid med å integrere velferdsteknologi. Som helsefaglig rådgiver i Atea bistår hun med kartlegging, opplæring og implementering, der målet er en bærekraftig og fremtidsrettet helsetjeneste.


Utdanning og yrkesbakgrunn?

Jeg studerte sykepleie ved Høgskolen i Ålesund. Under studiene, og for nyutdannet jobbet jeg i kommunehelsetjenesten og i ambulansen. Etter å ha fått en del erfaring fra klinisk sykepleie tok jeg videreutdanning i rus- og rusbehandling, og jobbet som ruskonsulent i kommunene. Senere gikk jeg tilbake til skolebenken for å skaffe med undervisningskompetanse. Fem år etter det underviste jeg på en videregående skole i helse og omsorgsfag. I dette løpet av denne tiden så vi behovet fremtidens yrkesutøvere har for kompetanse om velferdsteknologi og nye måter å jobbe. Interessen for velferdsteknologi var stor og jeg startet i jobben som helsefaglig rådgiver ved Ålesundskontoret. Her har jeg lært mye om teknologi og hvordan vi kan hjelpe våre kunder på så mange områder for at de skal kunne hjelpe flest mulig brukere.

Hvordan er jobben din?

Jeg startet i Atea i februar 2019. Jeg jobber i hovedsak mot offentlige kunder som skal ta i bruk velferdsteknologi, om hvordan de kan jobbe smartere ved å se mulighetene i den nye teknologien. Og sammen med private selskaper som tilbyr og utvikler velferdsteknologi. Målet er å bidra til at flere kan nyttiggjøre seg av nye og kule tjenester. På den måten kan vi bidra til en bærekraftig og fremtidsrettet helsetjeneste.

Hverdagen min er svært variert, og består i hovedsak av møter med folk ute i helsetjenesten, workshops, opplæringer og prosjektarbeid. Vi har også et stort team på velferd, der alle bistår der det trengs. Jeg opplever det som utrolig gøy å jobbe med så mange DYKTIGE mennesker, som sammen får til mye positivt for samfunnet. Vi er med å utvikle og forme framtiden, da teknologien endrer seg svært hyppig.

 

Hva kreves av egenskaper for å trives i denne jobben?

Som rådgiver er du nødt til å være nysgjerrig, ansvarlig og fremtidsrettet. Du må være nysgjerrig for å kunne forstå behovet til bedriften samt nysgjerrig på egen utvikling. Vi har et ansvar for å tenke helhetlig når det kommer til rådgivning, og du må tørre å utfordre. Det er ofte behagelig for mange å fortsette slik de alltid har gjort, men for å kunne forvente gevinst er endring nødvendig.

Jeg ønsket å jobbe i Atea fordi velferdsteknologi var nytt og spennende, dette ville jeg være med på. Jeg ønsker å fortsette å jobbe i Atea fordi arbeidsmiljøet er fantastisk, utviklingsmulighetene er store og jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Denne jobben gir meg mulighetene til å levere tjenester og løsninger som faktisk gjør en forskjell i folks hverdag.

 

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

For meg er det viktig å fortsatt være sykepleier, å holde på den faglige identiteten min. Derfor er det viktig for meg å være faglig oppdatert innen det helsefaglige og ikke bli for teknisk eller å miste fagterminologien.

 

Dersom du var fersk student i dag, hvilke studier ville du valgt?

Jeg er veldig glad i min sykepleierutdannelse, og ville nok valgt det igjen. Jeg trives svært godt i samhandling med andre, men hadde nok fokusert mer på teknologi i dag. Jeg hadde ikke hatt samme forutsetninger for å kunne jobbe med velferdsteknologi dersom jeg ikke hadde hatt erfaring fra faget. Slik tror jeg det vil bli innen mange fagfelt og IT fremover. Sykepleiekompetansen hjelper meg i møte med kundene, vi snakker samme språk.

 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror at kravene om at alle skal ta i bruk mer teknologi vil bli større i fremtiden. Ingen kan henge for langt bak. Helsepersonell, pasienter og pårørende vil kreve det. Jeg tror vi vil se mer innen forebyggende helseteknologi, og en smartere måte å samhandle med ulike tjenestetilbydere på i fremtiden.