27-07-2020

Bli kjent med Ateas sommerstudenter

I Ateas lokaler i Trondheim sitter det fem teknologistudenter som skal dypdykke i ulike datakilder, for å hjelpe en kommune med å unytte dataene enda bedre.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Sommerstudentene i Trondheim.Foto

– Vi har fått et veldig spennende prosjekt. I løpet av de seks ukene vi er her, skal vi gi kommunen innsikt og tilbakemelding om sin egen teknologiske situasjon, og beskrive hvordan de kan utnytte data til å ta bedre beslutninger for kommunen, både på kort og lang sikt, sier Mari Sivertsen, en av de fem sommerstudentene hos Atea.

Årets fem sommerstudenter i Trondheim er Maria Midjo Rønning, Mari Sivertsen, Øyvind Maraak, Markus Woldseth og Mats Eide Skjærvik. De fem er alle fjerdeårsstudenter på teknologistudier ved NTNU, IT-universitetet i København, Høyskolen Kristiania og Høgskolen i Agder. 

Atea sommerstudenter.Foto

Sommerstudentene har funnet seg godt til rette på kontoret i Trondheim

Det ultimate styringsverktøyet

Etter at studentene har vurdert hvor digital kommunen er, vil de bruke funnene til å til å definere et nytt verktøy for ledelsen i kommunen.

– Resultatene fra kartleggingen vår skal vi bruke til å se på hvordan ulike datakilder kan kobles sammen. Til slutt skal vi se på hvordan disse kan komme kommunen til nytte, for å definere det ultimate styringsverktøyet for ledelsen i kommunen, sier Maria.

Sommerstudentene jobber tett sammen med ansatte hos Atea og representanter fra kommunen. Til slutt skal det lages en rapport til kommunen.

Fem raske med sommerstudentene

Hvordan er en vanlig dag?

Maria: – En vanlig dag for oss starter med et kort morgenmøte der vi går gjennom status på prosjektet og dagens agenda. Prosjektet har vært preget av mye møtevirksomhet, både her på kontoret og via Teams, og vi har brukt mye tid på å gjennomføre intervjuer med kunden. Ellers har vi jevnlig kontakt med prosjektleder for veiledning og innspill.

Hvordan er det å være Summer Intern i Atea?

Øyvind: – Vi er veldig glade for at Atea har gitt oss muligheten til å være med på dette prosjektet, som både er nyskapende og kreativt. Vi fikk en relativt åpen oppgave, noe som har gitt oss mye spillerom i utforming av prosjektet. Dette har medført mange diskusjoner, men vi har også lært veldig mye av prosessen. Vi setter også pris på de sosiale sammenkomstene vi har hatt gjennom sommeren, og føler at disse har bidratt til et godt samhold innad i prosjektgruppen.

Hvor langt har dere kommet i prosjektet?

Mats: – De første ukene gikk med til å forsøke å kartlegge dagens situasjon og behovene kommunen har. Nå har vi begynt å strukturere funnene fra datainnsamlingen og kommet godt i gang med rapporten. Vi er i en spennende fase av prosjektet, hvor de løse trådene begynner å samles og vi kan se på mulighetene som finnes.

Hva har dere lært hittil av å jobbe med prosjektet?

Mari: – Vi har lært at kommuner er komplekse organisasjoner med mange interesser og aktører som skal ivaretas. De sitter på enorme mengder data, men har ikke alltid ressursene til å nyttiggjøre disse. Som team har vi lært mye av hverandres fagkompetanse, noe som har skapt konstruktive og givende diskusjoner i teamet.

Hvordan er det å være på et sommertomt kontor?

Markus: – Vi er svært fornøyde med kontorlokalene til Atea Trondheim, og det er godt tilrettelagt for de behovene vi har som prosjektgruppe. Det er derimot litt synd at vi ikke får møtt alle ansatte, da mange har ferie eller hjemmekontor de ukene vi er her. Vi føler oss likevel tatt veldig godt imot av de som er på kontoret.

Ateas sommerstudenter 2020:

  • Maria Midjo Rønning studerer master i digital samhandling på NTNU i Trondheim, og har en bachelorgrad i informatikk fra NTNU.
  • Mari Sivertsen studerer master i Digital Business Systems: Information Systems ved Høgskolen i Kristiania, og har en bachelorgrad i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Innlandet.
  • Øyvind Maraak studerer Digital Innovation & Management ved IT Universitetet i København. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NTNU Handelshøyskolen.
  • Markus Woldseth studerer master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen, og har en bachelor i digital forretningsutvikling fra NTNU.
  • Mats Eide Skjærvik studerer master i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han har en bachelor i IT og informasjonssystemer fra samme studiested.