12-08-2022

Hvordan er det å være sommerstudent i Atea?

Gjennom seks uker har fem studenter deltatt i årets sommerprosjekt i Atea. Her har de blitt utfordret til å tenke utenfor boksen og være kreative for å svare på oppgaven de har blitt tildelt.

Fortell litt om årets sommerprosjekt  

I årets sommerprosjekt har vi utført en mulighetsstudie for å finne ut hvordan «GlobeTrack by Atea» kan bli markedsledende innen de neste 10 årene. GlobeTrack er en sporingstjeneste utviklet av Atea som bygger på blokkjede-teknologi fra IBM. Det særegne med blokkjede-teknologi er at all data som hentes inn og legges på kjeden er uforanderlig, i tillegg til at det skaper transparens mellom aktørene på nettverket. En tjeneste som GlobeTrack bidrar dermed til å opprettholde dataintegritet og effektiviserer informasjonsflyten mellom aktører.  

I dag brukes den blant annet til sporing av fisk - fra oppdrettsanlegg til forbruker. Det er i tillegg mulig å tilgjengeliggjøre informasjon om spesifikke produkter til forbrukere gjennom for eksempel QR-koder. Slik informasjon kan være produksjonsdato, leveringsdato, fraktrute, hvor lenge produktet har oppholdt seg på et visst anlegg, temperatursensitiv data og liknende. Transparens rundt produkter kan gi forbrukere sterkere tillit til produsenter og kommer trolig til å bli mer etterspurt i fremtiden. Dette er dermed et veldig spennende og givende prosjekt!

Hvordan var arbeidshverdagen? 

Vi starter som regel hver morgen med en kaffe og et lite møte for å plukke opp tråden fra i går og for å sette mål for dagen. Deretter er hver dag forskjellig fra den forrige da prosjektet stadig ruller videre. I de tidligere ukene var det mye tid som gikk til informasjonsinnhenting og møter med både personer fra Atea og eksterne interessenter. Nå som vi har kommet godt i gang med rapportarbeidet går det mye tid til å analysere funn og til å strukturere rapportens utforming. Vi spiser alltid lunsj sammen og tar oss tid til små shuffleboardpauser hvor det alltid kommer noen ansatte hos Atea bort til oss for å slå av en prat. Det synes vi er veldig hyggelig! 

Hva har dere lært av å jobbe med prosjektet? 

Først og fremst har prosjektet tvunget oss til å tenke utenfor boksen og til å være kreative. Gjennom prosjektet har vi jobbet mye med markedsanalyser og forretningsutvikling innenfor sektorer vi ikke er godt kjent med fra før. Vi har dermed måtte gå ut av komfortsonen vår for å utfordre oss selv, hverandre og Atea. I arbeidet med prosjektet har det også vært mye gruppearbeid oss imellom. Ettersom vi kommer fra ulike studiebakgrunner, har vi kunnet utfordre hverandre og dermed forbedret evnen vår til tverrfaglig samhandling gjennom sommeren. Nå som sommerprosjektet går mot sluttfasen skal vi lære mer om framføringsteknikk mens vi forbereder oss på å framføre prosjektet foran Atea.  

Hvordan har det vært å være sommerstudent i Atea? 

Veldig gøy! Vi føler oss godt tatt imot og miljøet på kontoret er utrolig imøtekommende. Selve prosjektet er spennende og utfordrende uten å være i overkant vanskelig, så vi lærer mye mens vi jobber. Vi har også fått et godt inntrykk av de ansatte, hvor flere har kommet bort og vært nysgjerrig på prosjektet. Det virker som en god gjeng med behjelpelige folk, som er opptatt av medarbeideres trivsel. Alt i alt, en god opplevelse å være sommerstudent i Atea.

Om årets sommerstudenter
  • Johannes Loe Holand studerer master i Ledelse og teknologi ved NTNU i Trondheim. Han fordyper seg i innovasjonsledelse og prosjektfinansiering denne våren.  

  • Maja Sung Hee Jenssen tar en bachelor i Informatikk ved NTNU i Trondheim. Hennes interesseområder er teknologi, innovasjon, design, brukerstøtte, logistikk og prosjektledelse.

  • Mathias Shabanaj Jankila studerer en mastergrad i Organisasjon, ledelse, administrasjon og arbeid ved NTNU. Han har også en bachelorgrad i Statsvitenskap fra samme studiested.

  • Sia Benedikte Strømsnes studerer en mastergrad i Økonomi og Administrasjon med hovedprofil i Business Analytics, samtidig som hun tar en bachelorgrad i Informasjonsbehandling ved NTNU.

  • Halvard Heide Huuse studerer master i Ledelse av Teknologi ved NTNU i Trondheim. Han har en bachelor i Digital Forretningsutvikling og interesserer seg for endringsledelse, innovasjon og digital samhandling.